zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení k problematice návštěvních řádů národních parků podle § 19 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

07.01.2008
Příroda
Sdělení k problematice návštěvních řádů národních parků podle § 19 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Společné sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody, odboru legislativního a odboru řízení státní správy

Návštěvní řád národního parku je vydáván k provedení zákona o ochraně přírody a krajiny podle potřeb daných konkrétními podmínkami. Návštěvní řád vydává správa národního parku v souladu se zmocněním § 19 zákona o ochraně přírody a krajiny zejména za účelem ochrany národního parku před rušivými vlivy rekreace a turistiky.

1. Návštěvní řád je vydáván formou nařízení národního parku, projednává se, vyhlašuje, mění a ruší postupem podle § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny.

2. Návštěvní řád jako podzákonný právní předpis nesmí obsahovat zákazy nad rámec zákona (viz § 19 a § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny). V návštěvním řádu se zákazy stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny neopakují.

3. Návrh návštěvního řádu či jeho změny musí být před schválením vždy předložen k posouzení a k projednání radě národního parku a dohodnut se zástupci obcí v radě. Pokud nedojde k dohodě o podobě návrhu, rozpor projedná a rozhodne Ministerstvo životního prostředí.

4. Návštěvní řád se vydává obvykle pro celé území národního parku. Návštěvní řád se nevydává pro ochranné pásmo národního parku.

5. Návštěvní řád se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Osoby trvale bydlící či pracující v národním parku mohou být z působnosti návštěvního řádu ve stanoveném rozsahu vyňaty. Za osoby trvale bydlící na území národního parku lze považovat osoby s místem trvalého pobytu v obci, která leží na území národního parku. Osoby pracující na území národního parku jsou osoby v zaměstnaneckém poměru, které mají místo výkonu práce sjednáno na území národního parku.

6. V návštěvním řádu lze na základě zmocnění § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny vyhradit místa, kde neplatí zákazy v tomto ustanovení uvedené. Vyhrazení míst může být vázáno na splnění časových, místní aj. okolností v návštěvním
řádu upřesněných (např. typ sportovního náčiní, min. výše hladiny apod.). Vyhrazení místa je účinné vůči všem fyzickým a právnickým osobám. Vyhrazení místa je platné ode dne účinnosti návštěvního řádu.

7. Za místa vyhrazená pro konání hromadných veřejných akcí se považují mimo místa uvedená v návštěvním řádu i stavby a plochy, které k těmto účelům obvykle slouží, pokud k jejich umístění, povolení nebo vymezení byl vydán souhlas orgánu ochrany přírody (např. pohostinská zařízení, hotely, stadiony, kostely, náměstí apod.).

8. V návštěvním řádu lze v souladu se zmocněním v § 16 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny povolit sběr rostlin a odchyt živočichů. Povolení sběru rostlin a odchytu živočichů by mělo být v souladu s posláním národního parku omezeno pouze na druhy nepodléhající zvláštní ochraně a za účelem výzkumu nebo v omezeném množství za účelem využití v tradičním léčitelství.

9. Návštěvní řád nepodléhá posouzení z hlediska vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

10. Nařízení o návštěvním řádu podle § 19 a nařízení o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody podle § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny se vydávají samostatně.

RNDr. Alena Vopálková, v. r. ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí