zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Brouci vázaní na dřeviny

09.01.2008
Příroda
Les
Pozvánka na konferenci  Brouci vázaní na dřeviny
Jednodenní konference se uskuteční dne 26. února 2008 v Pardubicích na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje v Sále zastupitelů (Komenského nám.125 v Pardubicích).

 

Problematika spojená s brouky vázanými na dřeviny je velmi úzce spojena i s problematikou starých, odumírajících a odumřelých dřevin. Tedy stanovišť důležitých pro vývoj těchto brouků. Vždyť jen ve mezi chráněnými druhy je minimálně 25 druhů brouků přímo vázaných svým vývojem na dřevo potažmo dřeviny.

ISBN 978-80-02-01983-1

Odborným garantem je

oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje

 Ing. Jakub Horák a RNDr. Milan Boukal, PhD.

Jiráskova 20, 532 11 Pardubice; tel.: 466 026 480;

e-mail: jakub.horak@pardubickykraj.cz

Organizačními garantem konference je

Česká lesnická společnost..

Za Českou lesnickou společnost Ing. Pavel Kyzlík a

Mgr. Iva Kubátová

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1;

 tel.: 221 082 384, 603 163 409, 731 576 710,

fax: 222 222 155;

e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program akce:

800-900                               prezence

900-1130                zahájení a první blok přednášek

1130-1230       pauza na oběd

1230-1410       druhý blok přednášek

1410-1500       pauza na svačinu

1500-1700       třetí blok přednášek

Své příspěvky přednese okolo 15ti přednášejících – specialistů na problematiku. Účastníci konference obdrží sborník s referáty přednášejících.

Konference je určená pro odbornou i laickou veřejnost, která se chce seznámit nebo si prohloubit znalosti v dané problematice. Především je určena lesníkům, zahradníkům, pracovníkům ochrany přírody, ochrany lesa a rostlin (např. zabývajícím se povolováním kacení dřevin rostoucích mimo les, schvalováním lesních hospodářských plánů atd.), entomologům, studentům ad.

Seznam přednášejících (abecedně řazeno):

1.         Milan Boukal, KrÚ Pardubického kraje

2.         Karel Chobot, AOPK ČR Praha

3.         Lukáš Čížek & kol., ENTÚ AV ČR & BF JČU České Budějovice

4.         Jan Farkač, FLD ČZU Praha

5.         Jakub Horák, FŽP ČZU Praha & KrÚ Pardubického kraje

6.         Vladimír Kalina, FLD ČZU Praha

7.         Karel Kerouš, ČIŽP Praha

8.         Miloš Knížek, VÚLHM Jíloviště-Strnady

9.         Miroslav Kolařík & kol., MBÚ AV ČR & PřF UK Praha

10.           Jiří Schlaghamerský, PřF MU Brno

11.           Jan Šíma, MŽP ČR Praha

12.           Martin Škorpík & kol., NP Podyjí Znojmo

13.           Přemysl Štipl, LČR Hradec Králové

14.           Petr Zahradník, VÚLHM Jíloviště-Strnady

Organizační pokyny:

1.    Odborná akce  se koná v úterý 26. února 2008 v Pardubicích na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje v Sále zastupitelů (Komenského nám. 125 v Pardubicích, z hlavního vlakového nádraží a autobusového nádraží jedou na zastávku Krajský úřad spoje č. 2 a 13).

2.    Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.

3.    Účastnický poplatek činí 500,- Kč, z toho  80,- Kč 19% DPH; přednášející neplatí. Poplatek za každého účastníka uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437111/0100, v.s. 224 727, k.s. 0308. Upozornění: ČLS je plátcem DPH. DIČ: CZ00549746.

4.    Součástí účastnického poplatku je sborník  - CD přednášky a občerstvení.

5.    Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 16. února 2008 na adresu: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Kromě ZOŽP Pardubického kraje (viz výše) je nutné se po tomto termínu telefonicky dohodnout s organizačními garanty. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Přihlášky je mono zaslat poštou,faxem, e-mailem, po stanoveném termínu e nutno dohodnout účast telefonicky.. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu.

6.    Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.

7.    Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Zprávu obdrží pouze zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.

8.    Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

 Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí