zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

08.01.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 9. ledna 2008 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1591/07  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

6.  
Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů  
č.j. 1850/07  
Předkládá: ministr vnitra 

K projednání bez rozpravy:

17.  
Návrh na vypořádání škod z nedořešených závazků při převodu majetku úpadce společnosti s ručením omezeným OSTRAMO, Vlček a spol. do vlastnictví státu, vzniklých v rámci prohlášeného konkurzu  
č.j. 1851/07  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

19.  
Zamítnutí žádosti o výjimku podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona pro Občanské sdružení Šumava 21  
č.j. 1829/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les a Přírodní rezervace Údolí řeky Teplé v souvislosti s obnovou malé vodní elektrárny na řece Teplé v k.ú. Tisová u Otročína  
č.j. 1830/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 21.  
Povolení výjimky na žádost pana Aleše Koháka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd do lokality „Na Tokání“ v souvislosti s plněním povinností správce skalní oblasti Tokáň na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 1839/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 22.  
Povolení výjimky na žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 53. ročníku závodu v běhu na lyžích „Krkonošské 70“ na území KRNAP  
č.j. 1840/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 23.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - povolení vstupu mimo cesty a odchytu ptáků v rámci jejich monitoringu, žadatel František Štancl, 533 43 Rohovládova Bělá čp. 81  
č.j. 1870/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 24.  
CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Razula a NPR Salajka - vstup a sběr hub v rámci terénního setkání Britské mykologické společnosti organizovaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Českou vědeckou společností pro mykologii ve dnech 6.- 13.října 2008, žadatel Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., vedoucí Katedry botaniky UP Olomouc  
č.j. 1871/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 25.  
CHKO Poodří, Národní přírodní rezervace (NPR) Polanecká niva - vstup rybářů a vjezd jejich dvou motorových vozidel za účelem výlovu a výsadby ryb do revírů v roce 2008, žadatel Petr Řezníček, předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava Poruba, Záhumenní 2144  
č.j. 1872/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 26.  
CHKO Šumava a Národní přírodní rezervace (NPR) Úhošť - řešení výzkumného projektu "Rozšíření a genetická struktura fragmentovaných populací plcha zahradního (Eliomys quercinus)", žadatel Mgr. Václav Mikeš, Katedra zoologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  
č.j. 1873/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Královská obora pro realizaci stavby "Provozní objekt - zázemí zahradnické služby".  
č.j. 1874/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti s obnovou rybníka U Trnu v k.ú. Velká Losenice  
č.j. 1875/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí, kterými jsou: NPR Božídarské rašeliniště, NPR Úhošť, NPR Bohdanečský rybník, NPR Týřov a CHKO Křivoklátsko, NPR Milešovka a CHKO České středohoří, NPR Jizerskohorské bučiny a CHKO Jizerské hory, NPR Broumovské stěny a CHKO Broumovsko a NPR Razula a CHKO Beskydy a to za účelem provádění výzkumné činnosti v rámci projektu "Czech Terra - Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny"  
č.j. 1876/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

3.  
Návrh zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektu revitalizace dotčených krajů a regionů  
č.j. 1861/07  
Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu  

 4.  
Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí  
č.j. 1864/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

8.  
Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Čtvrté ministerské konference o životním prostředí a zdraví  
č.j. 1863/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

12.  
Informace o průběhu a výsledcích prvního mimořádného zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (New York, Spojené státy americké, 26. listopadu 2007)“  
č.j. 1812/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí