zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regionální energetické fórum, nová platforma pro spolupráci, bude pokračovat v říjnu 2008

08.01.2008
Energie
Regionální energetické fórum, nová platforma pro spolupráci, bude pokračovat v říjnu 2008

Fórum mobilizuje středoevropskou a východoevropskou síť ve snaze nově přistoupit k formování regionálních odpovědí na globální energetické problémy a zlepšit konkurenceschopnost regionu v celosvětovém měřítku

Praha, 7. ledna 2008 První regionální energetické fórum s názvem „Dnešní potřeby – odpovědi na požadavky udržitelného rozvoje“ přilákalo 230 významných představitelů firem, vládních i nevládních organizací a 65 zástupců médií z 8 zemí střední a východní Evropy, v nichž žije celkem 140 milionů obyvatel. Fórum proběhlo v Budapešti ve dnech 11. – 12. října 2007.

„Byla to naprosto jedinečná akce, jaká nemá v dějinách střední a východní Evropy obdoby, neboť podnikatelský sektor na ní v podstatě vyzval k regionální spolupráci, z níž by profitovaly všechny země střední a východní Evropy,“ prohlásil Gusztáv Bienerth, prezident Americké obchodní komory v Maďarsku.

Účastníci fóra se shodli, že vzhledem k tomu, jak roste vzájemná provázanost světa, je třeba otázky, jako je výroba a spotřeba elektrické energie nebo ochrana životního prostředí, řešit na regionální úrovni a nikoli pouze na úrovni jednoho státu, kde pak vzniká mnoho různých strategií. Účastníci fóra zejména zdůraznili, že zastaralé energetické systémy jsou hlavní překážkou pro to, aby se země střední a východní Evropy vyrovnaly rozvinutějším ekonomikám. Vedle toho jednotliví řečníci též vyzdvihli, že stávající nevýhody lze velmi dobře proměnit ve výhody, totiž k přechodu na podstatně rozvinutější technologie. Tuto příležitost je ovšem možné využít jen tehdy, pokud spolu budou země regionu spolupracovat a zvolí společný postup.

Společnost GE patří k nejvýznamnějším investorům v regionu (působí zde od roku 1989, v současné době zde zaměstnává 25 000 lidí) a již delší dobu volá po tom, že by významní hráči v regionu měli spojit své síly a hledat společně odpovědi na celosvětové problémy. Právě na popud společnosti GE oslovilo šest Amerických obchodních komor (AmCham), zastupujících celkem 2,270 společností, dva další sektory, které mohou přispět k rozvoji regionální energetické vize a mohou pomoci vyvinout strategii, která zajistí střední a východní Evropě konkurenceschopnost v dlouhodobé perspektivě. Jmenovitě americké obchodní komory oslovily představitele vládních úřadů a zástupce nevládních organizací.

U příležitosti konání fóra zástupci Amerických obchodních komor z celého regionu střední a východní Evropy, včetně České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny dokonce podepsali deklaraci, v níž stvrzují závazek podílet se na dalších diskusích. Deklarace vyzývá všechny své signatáře k tomu, aby „co nejefektivněji využili svého kolektivního vlivu“, aby se podíleli na diskusích překračujících hranice jednotlivých sektorů i národních hranic a aby společně hledali možnosti, jak dosáhnout energetické udržitelnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a vývoje nových technologií.         

Cílem fóra bylo shromáždit lidi dohromady a společně prodiskutovat problémy a příležitosti, které se nabízejí. Rovněž jsme pozvali globální i místní experty, s nimiž jsme se podělili o názory i osvědčené postupy (v přiloženém programu najdete seznam účastníků).

„Dosáhli jsme toho, o co jsme usilovali. Vytvořili jsme fórum, nastolili dialog, položili významné problémy na stůl, a zajistili, aby významní a seriózní lidé hovořili o regionu, energii i udržitelném rozvoji. Myslím, že hodně z nás si s překvapením uvědomilo, že mnoho informací v rámci regionu zůstává nevyužito, že se o ně nedělíme. V regionu se děje spousta zajímavých věcí, o nichž nevíme. A se značným potěšením mohu konstatovat, že většina účastníků se již těšila na pokračování fóra v roce 2008. A ti, kteří tomuto fóru zajišťovali podporu, vyjádřili svou ochotu pokračovat i nadále,“ prohlásil Gusztáv Bienert.

Proč je energetická udržitelnost důležitá?

Rostoucí potřeba

Podle dat zveřejněných americkým úřadem pro informace o energetice (EIA) by se v letech 2003 až 2030 měla spotřeba elektrické energie zdvojnásobit, což je dáno zejména dynamickým rozvojem na vznikajících trzích. Bude vůbec možné takovou poptávku po zdrojích, kapacitě a technologiích pro výrobu energie uspokojit?

Životní prostředí

Druhou stranou tohoto problému, kterou zdůraznil George Soros, je ochrana životního prostředí: „Jsme schopni zničit životní prostředí na naší planetě a pokud co nejdřív nevymyslíme způsob, jak ho chránit, čeká naši civilizaci záhuba. Změna klimatu je globální problém, který lze však vyřešit jen tehdy, pokud se do hledání řešení zapojí všechny regiony světa – ostatně tento globální problém má své regionální aspekty, o nichž je třeba vážně diskutovat.“

Regionální odpovědi – v ekonomii na velikosti záleží

Měli bychom tyto globální výzvy vnímat jako hrozbu nebo naopak příležitost pro země střední a východní Evropy, které se nacházejí v procesu tolik potřebné modernizace své infrastruktury? – zeptal se prezident a generální ředitel GE International Nani Beccalli. Účastníci fóra vyjádřili silné přesvědčení, že se region střední a východní Evropy nachází na rozcestí a že právě dnes má jedinečnou příležitost uvědomit si výzvy, před nimiž stojí, a spojit síly v úsilí za změnu paradigmatu, díky němuž se region bude moci stát příkladem pro zbytek světa.

Příklady výhod, jaké přináší spolupráce; nový přístup k obnovitelným zdrojům

„Tyto trhy jsou příliš malé, každý z nich se řídí vlastními pravidly, regulacemi a každý má rovněž své specifické podmínky. To má za důsledek prudké zvyšování ceny obnovitelných zdrojů energie. Zvyšuje se složitost, rizika a to investoři nevídají rádi. A tak pokud se region chce chopit příležitosti, jež se mu tady nabízí a jež dle mého názoru stále zůstávají nevyužité, je třeba, aby čelní představitelé přišli s nějakým řešením, které by umožnilo vytvořit konzistentnější sadu tržních pravidel. Pokud by se o něco takového pokoušelo všech sedmadvacet zemí Evropy, trvalo by to celou věčnost. Ale možná právě tento region by mohl využít jakési své opožděnosti, a udělat významný skok vpřed a stát se naopak příkladem pro ostatní, starší členské státy Evropské unie. Myslím, že tento region by nám všem mohl ukázat, jak na to. Byl by to obrovský triumf.“

-          Jeremy Oppenheim, McKinsey & Co., šéf oddělení pro změnu klimatu.

Potřeba udržitelného ekonomického modelu

„Toto fórum bylo první v sérii konferencí, jež se budou zaměřovat na diskusi o energetických výzvách na základě mezinárodního multisektorového přístupu. Obchodní sektor se rozhodl oslovit dvě další významné skupiny - vládní úřady a nevládní organizace. Všichni partneři vyjádřili poměrně záhy ochotu v započatém dialogu pokračovat. Téma Druhého regionálního energetického fóra, jež proběhne v roce 2008, bude vycházet z podnětů, které jsme dostali od účastníků letošního fóra a též ze zjištěních provedeného průzkumu: energetický mix, včetně obnovitelné energie, jaderné energie a čistšího uhlí; nových technologií, financování, a spolupráce na nejslibnějších projektech v řadě oblastí,“ řekl prezident Americké obchodní komory v Maďarsku Gusztáv Bienerth.

Více informací o Prvním regionálním energetickém fóru, včetně detailních informací o programu, video prezentacích a přednáškách najdete na adrese:

www.amcham.hu.

Kontakt:

Ondřej Hampl

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

420 224 251 555

ondrej.hampl@mmdcee.com

AmCham Česká republika

Jitka Novotná
420 222 329 430
title=mailto:jitka.novotna@amcham.cz href="mailto:jitka.novotna@amcham.cz">jitka.novotna@amcham.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí