zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci CZECH NOISE MAPPING 2008

14.01.2008
Hluk
Pozvánka na konferenci CZECH NOISE MAPPING 2008
2. ročník konference zaměřené na problematiku Systémové podpory výkonu státní správy v oblasti řešení hlukové problematiky, hlukového mapování

EKOLA group, spol. s r. o. ve spolupráci s Ing. Vilémem Žákem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat již na 2. ročník konference zaměřené na problematiku

 

Systémové podpory výkonu státní správy v oblasti řešení hlukové problematiky, hlukového mapování

 

CZECH  NOISE  MAPPING 2008 

 

Mezinárodní konference navazuje na velmi úspěšný 1. ročník konference k problematice hluku konané na podzim 2006 v lázních Poděbrady.

Uplynulý rok byl v této problematice rozhodující, neboť byly dle požadavků směrnice 2002/49/ES dokončeny strategické hlukové mapy a měly být také zahájeny práce na akčních hlukových plánech.

Cílem konference je seznámit účastníky především s problematikou a stavem strategického hlukového mapování v ČR a v okolních státech, jakož i s požadavky na obsah a nároky na zpracování navazujících akčních hlukových plánů a jejich možnostmi zpracování, se stavem řešení a odstraňováním problematiky „staré hlukové zátěže“ (SHZ) a stávajícím využitím hlukového mapování v ČR především z pohledu

-         orgánů ochrany veřejného zdraví,

-         institucí zodpovědných za řešení strategických hlukových map a akčních hlukových plánů,

-         zpracovatelů strategických hlukových map a akčních hlukových plánů

Na konferenci vystoupí se svými zkušenostmi naši i zahraniční účastníci - zástupci státních a regionálních orgánů a institucí zabývajících se řešením problematiky hluku, a to především ve vztahu ke směrnici 2002/49/EK (strategické hlukové mapování, akční hlukové plány). V rámci konference bude přednesen příspěvek o zajímavém mezinárodním projektu CALM případně o dalších realizovaných mezinárodních projektech.

Náplň konference je určena především pracovníkům řešícím problematiku hluku nejen ve státní správě a samosprávě, dotčeným orgánům řešícím problematiku hluku, ale i komerčním firmám.  

  

Místo konání :               Lázně Poděbrady

 

Termín konání :         19. 2. - 20. 2. 2008

 

Rámcový program konference

 

Základní témata konference:

 • Problematika hlukové zátěže v ČR
 • Problematika hlukového mapování
 • Problematika hlukového mapování v procesu rozhodování
 • Strategické hlukové mapy ČR
 • Akční hlukové plány ČR
 • Řešení staré hlukové zátěže
 • Projekty EU zaměřené k problematice hluku
 • Zahraniční zkušenosti ze zpracování strategických hlukových map
 • Zahraniční zkušenosti ze zpracování akčních hlukových plánů

 

Základní informace

 

Místo konání:                      Kongresové centrum Lázeňská kolonáda

                                    Objekt se nachází v centru lázní.

                                    Adresa:

                                    Lázeňská Kolonáda, Náměstí T. G. Masaryka 433/II, 290 33 Poděbrady,

                                    (přímo v centru lázní) www.lazne-podebrady.cz

 

Termín konání:            19. února a 20. února 2008

 

Jednací jazyk:               český, slovenský, anglický (překlad zajištěn)

 

Stravování:                   občerstvení o přestávkách po dobu konání konference zahrnuto v konferenčním poplatku.

                                    Oběd dne 19. února 2008 formou menu bude zajištěn v prostorách a je zahrnut v ceně poplatku.

 

Ubytování:                   není zahrnuto v konferenčním poplatku. Ubytování si každý účastník hradí                            a zajišťuje sám. Možnosti ubytování budou sděleny po přihlášení.

 

Dopravní spojení:             letiště (Praha)             50 km

                                    Železniční stanice             500 m

                                    Autobusové nádraží            500 m

                                    Parkoviště                    50 m 

 

 

Konferenční poplatek

Zahrnuje náklady na uspořádání konference, vložné, občerstvení v průběhu konání konference, oběd 19. 2. 2008. Vstup na společenský večer s rautem je hrazen ze sponzorských příspěvků.

 

                  do 31. 1. 2008                                                   po 1. 2. 2008       

Vložné za účastníka:                     1 540,- Kč ( 19 % DPH)               1 700,- Kč ( 19 % DPH)

 

Účastnický poplatek uhraďte, prosíme, včas na:

účet č.:                                     473366133/0300

Variabilní symbol:                       08000303

Pro snadnější identifikaci plateb uveďte, prosíme, při bezhotovostní úhradě v poznámce (zprávě) pro příjemce Vaši firmu, resp. instituci a Vaše jméno. V případě čistě soukromé účasti pouze Vaše jméno.

 

Každý účastník předloží u prezence doklad o zaplacení účastnického poplatku. Dokladem je kopie bankovního výpisu dokládající odepsání částky z účtu na účet organizátora nebo kopie převodního příkazu opatřená razítkem peněžního ústavu, či ústřižek složenky potvrzený poštou.

 

Doklad o zaplacení - daňový doklad bude vydán u prezence. Na požádání je možné vydat i fakturu. Kontaktujte prosím organizátora.

 

V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možné vyslat zástupce.

 

Přednášející nehradí účastnické příspěvky.

Pro případnou prezentaci firem je možné domluvit pronájem výstavního místa v rámci konferenčních prostor.

 

TERMÍNY:

 

Termín pro přihlášku je:              31. 1. 2008

 

Akceptace přihlášek:

Přihláška bude akceptována až v den zaplacení účastnického poplatku.

 

 

Termín pro nabídku příspěvku:

Anotace v českém jazyce:                                    18. 1. 2008

 

Zpráva o přijetí příspěvku a zařazení příspěvku autora do programu:     

                                                                        23. 1. 2008

 

Dodání příspěvku:                                          31. 1. 2008 

 

KONTAKTY:

 

Organizátor konference:                   EKOLA group, spol. s r. o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10       

 

Přípravný výbor:                          RNDr. Tomáš Bajer, CSc.    – Univerzita Pardubice,                                                                                                                      Ústav ochrany životního prostředí                                                          Ing. Milan Kamenický                   -  Norsonic Slovensko, s. r. o.

                                                Ing. Libor Ládyš                         -  Ekolagroup, spol. s r. o.

                                                           

Organizační výbor:              Mgr. Kateřina Šulcová

                                                Marcela Paděrová

                                                Lenka Smolová                                             

 

Informace:                                pí. Lenka Smolová, tel.: 2 74772002,                                                                                           email: lenka.smolova@ekolagroup.cz

 

 

Přihláška:                                 Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu:

 

                                                EKOLA group, spol. s r.o.

                                                Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

                                                Tel: 2 74 77 2002, fax.: 274784929

                                                DIČ: CZ63981378, IČ: 63981378

 

Případně elektronicky na emailovou adresu ekola@ekolagroup.cz

 

Přihlášku je možné získat i v elektronické podobě na www.ekolagroup.cz

 

 

Anotace, příspěvky:                 
Případné anotace, resp. následně i příspěvky zasílejte, prosím,  emailem na adresu: libor.ladys@ekolagroup.cz

 

Upozornění:

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní a nepošle za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací. V případě, že účastnický poplatek nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně vyfakturován.

Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí