zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ošetření hnoje a biologického odpadu

21.01.2008
Odpady
Zemědělství
Ošetření hnoje a biologického odpadu

Recyklace živin rostlinného původu ze hnoje a biologického odpadu (z domácností, potravinářství, restaurací, WC atd.) v potravním řetězci je pro udržitelné zemědělství velmi důležitá. Oba zdroje (hnůj a biologický odpad) obsahují kromě žádoucích živin rostlinného původu i nežádoucí škodliviny, včetně patogenních mikroorganizmů, bakterií rezistentních vůči antibiotikům, zbytky léčiv a hormonů.

Struktura současné živočišné výroby a obchodování s jejími produkty vyžadují vyšší úroveň biologické ochrany za účelem minimalizace rizika šíření epizootických a zoonotických chorob. Riziko přenosu nemocí a prevenci nepříznivého vlivu konečného výrobku na spotřebitele může snížit ošetření hnoje a biologického odpadu, nebo selekce plodin, které budou hnojeny.

Postupy ošetření hnoje se liší v závislosti na typu a rozsahu živočišné výroby, na tradici a místních podmínkách. Aplikace účinnějších postupů pro úpravu hnoje a biologického odpadu může chránit ekosystém před kontaminací a zavlečením patogenů a organických škodlivých látek do potravního řetězce a současně snižovat využívání umělých hnojiv.

Ošetření hnoje a biologického odpadu. Úprava hnoje se liší podle tradice a místních podmínek. Obecně platí, že větší farmy mají více možností. Farmy umístěné blízko městských oblastí jsou nuceny upravovat hnůj hlavně z důvodů snižování zápachu. Pokud není dostupná zemědělská půda zatížená aplikací hnoje, mohou být biologické odpady recyklovány jako hnojivo; je to řešení prospěšné jak pro farmáře tak pro společnost.

Tabulka uvádí tři různé postupy úpravy hnoje a biologického odpadu pro získání hygienicky bezpečného konečného produktu.

Srovnání kompostování (K), anaerobního vyhnívání (AD) a aplikace amoniaku pro ošetření hnoje a biologického odpadu

Postup

Účinek

Výhody

Nevýhody

Poznámky

K

Může zaručit dobrou hygienickou kvalitu

Jednoduché zařízení

Vysoká pracnost

Pro dosažení dobré hygienické kvality je nutná odborná manipulace

 

Je závislý na teplotě a čase

Může rozložit organické škodliviny

Eutrofyzace

Riziko opětného růstu

AD

Může zaručit dobrou hygienickou kvalitu

Produkce cenné energie

Technicky náročné zařízení

Riziko opětného růstu a emise metanu

 

Je závislý na teplotě a čase

Mezofilní bakterie rozkládají organické škodliviny

Je potřebný větší přesun do centralizovaného podniku

Emise metanu

AT

Zaručuje dobrou hygienickou kvalitu

Vyžaduje jednoduché zařízení

Je potřeba zabránit emisi amoniaku zakrytím

Amoniak je recyklován jako hnojivo

 

Je závislý na hodnotě pH a koncentraci amoniaku

 

 

Malé riziko opětného růstu

V Evropě se více než 65 % hnoje vyskytuje ve formě kejdy (směs moči, výkalů vody a podestýlkového materiálu). Běžná manipulace s hnojem spočívá v jeho skladování a úpravě uvedeným třemi způsoby.

Liv. Sci., 112, 2007, č. 3, s. 232-239


Zdroj: ÚZPI
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí