zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejčastější dotazy k otevřeným výzvám OP Životní prostředí

22.01.2008
Obecné
Nejčastější dotazy k otevřeným výzvám OP Životní prostředí
Pro lepší informovanost potenciálních žadatelů v Operačním programu Životní prostředí zřídil Státní fond životního prostředí zelenou linku.
Ta nabízí od podzimu 2007 zdarma telefonické a e-mailové konzultace. Služeb zelené linky denně využije okolo 100 zájemců. Tento počet s vyhlášením třetí výzvy vzrostl na 150.

Dotazy se v posledních týdnech týkají nejčastěji třetí výzvy, která je zaměřena na prioritní osu 1 - na projekty na snížení znečištění vod, snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody, a na prioritní osu 3 - na projekty realizace úspor energie s omezením na projekty pro školy a školská zařízení. Vyskytují se též dotazy týkající se druhé výzvy, která byla zaměřena na prioritní osu 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny.

Ukázky nejčastějších otázek a odpovědí

  • Je možné upřesnit omezení oprávněných žadatelů u 3. výzvy k prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie?

Odpověď:
O dotaci může žádat organizace zřízená podle zákona č. 561/2004 Sb. a musí být zároveň přijatelným příjemcem podpory v Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP). Tzn. že v rámci třetí výzvy nemohou o dotaci žádat školy soukromé a vysoké.

  • Je vrámci prioritní osy 1 závazný seznam 500 aglomerací? Může o dotaci žádat obec, která na seznamu není?

Odpověď:
Ano, seznam je závazný. Pokud obec na seznamu není uvedena, o dotaci žádat nemůže. Obce, které nejsou aglomerace nad 2000 EO (ekvivalentních obyvatel, viz seznam) mohou ve třetí výzvě žádat, pokud leží ve vymezených chráněných územích a plní podmínky výzvy - povolení k vypouštění vod. Ostatní obce do 2000 EO neležící ve vymezených chráněných územích (viz Implementační dokument OP ŽP) mohou žádat z Programu rozvoje venkova na MZe. 

  • Proč mají školy vrámci třetí výzvy tak krátký termín na podávání žádostí o dotaci?

Odpověď:
Nejedná se o krátký termín. Školy mohly podávat žádosti o dotace na úspory energie již v první výzvě, která byla vyhlášena 29. 6. 2007 a příjem žádostí byl od 3. září do 26. října 2007. Protože jsme zaznamenali velký zájem o realizaci úspor na školách a školských budovách, kde rovněž tímto opatřením přispíváme ke zvýšení environmentální výchovy žáků a studentů, byla v podstatě první výzva takto prodloužena. Konec ledna na podání žádostí byl zvolen proto, aby se kvalitní projekty stihly projednat a schválit a školy mohly tyto projekty realizovat během letních prázdnin.

  • Existuje časový harmonogram vyhlašovaných výzev k podávání žádostí o dotace?

Odpověď:
Harmonogram výzev pro letošní rok se připravuje a v nejbližší době bude zveřejněn.

  • Jaké jsou způsobilé výdaje a jaké je procento podpory v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie?

Odpověď:
Způsobilé výdaje jsou uvedeny v Implementačním dokumentu v páté kapitole. Procento podpory činí maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů.

  • Je možné provádět revitalizaci rybníka v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny?

Odpověď:
Doporučujeme konzultaci konkrétního záměru na regionálním středisku Agentura ochrany přírody a krajiny (www.ochranaprirody.cz).

  • Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje v ose 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny?

Odpověď:
Způsobilé výdaje jsou uvedeny v Implementačním dokumentu v páté kapitole.

Zdroj: http://www.opzp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí