zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP OI Praha uložila společnosti LIDL v.o.s. pokutu ve výši 2 000 000 Kč

17.01.2008
Odpady
ČIŽP OI Praha uložila společnosti LIDL v.o.s. pokutu ve výši 2 000 000 Kč

Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti LIDL ČR v.o.s pokutu ve výši
2 000 000 Kč za porušení zákona o odpadech tím, že ve svých prodejnách dostatečně nezajistila zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru.

ČIŽP OI  Praha provedla v srpnu roku 2006 opakovanou namátkovou kontrolu, která se týkala plnění povinností zpětného odběru výrobků. U tří prodejen byla na vstupních dveřích prodejny vyvěšena cedulka o zpětném odběru výrobků v souladu se zákonem o odpadech. Po vstupu do vnitřních prostor prodejen však ČIŽP zjistila, že v oddělení, kde jsou prodávány motorové oleje, jsou umístěny další cedule, které zpětný odběr konkrétních výrobků omezují a vážou jej na několik podmínek, což odporovalo zákonu.

Konkrétní rozpor spatřuje Inspekce v tom, že společnost podmiňovala bezplatný zpětný odběr předložením „účtenky“ či „dokladu ke koupi“ nebo vrácením výrobku v originálním balení, a že zpětný odběr byl vázán na konkrétní výrobní značku zboží. Stanovení takovýchto podmínek je však dle zákona o odpadech nepřípustné, neboť je zcela v rozporu se základním principem systému zpětného odběru. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout jen tehdy, pokud výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla i k tomu, že ze strany společnosti LIDL jde již o druhé porušení této informační povinnosti, a že v posledních letech opakovaně porušila i jiné povinnosti týkající se zpětného odběru výrobků než jen povinnost informovat spotřebitele. Jedná se tedy již o několikátou pokutu, kterou ČIŽP společnosti za porušení zákona o odpadech uložila. Za přitěžující okolnost považuje ČIŽP i to, že porušení informační povinnosti ze strany společnosti LIDL mohlo ve svém důsledku vést k určitému odrazení spotřebitelů od nabízení výrobků ke zpětnému odběru v prodejnách této společnosti, což může mít své důsledky na životní prostředí.

Vzhledem k okolnostem případu uložila ČIŽP odpovídající sankci ve výši 2 000 000 Kč tak, aby společnost LIDL byla napříště motivována k dodržování zákona o odpadech.

Dle aktuálních informací, které má ČIŽP k dispozici, chce společnost LIDL sjednat patřičnou nápravu tak, aby k podobným věcem již nedocházelo. Tuto skutečnost si ČIŽP v budoucnu opět namátkově ověří.

 
V Praze dne 10.1.2008

Mgr. Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí