zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Semináře Státního fondu životního prostředí pro samosprávy pokračují v dalších krajích ČR

17.01.2008
Obecné
Semináře Státního fondu životního prostředí pro samosprávy pokračují v dalších krajích ČR
Cílem je zhodnocení zkušenosti z čerpání prostředků  Operačního programu Infrastruktura a představení novinek v Operačním programu Životní prostředí.

Tedy upozornit na nejčastější nedostatky při podávání a administrování projektů, a připravit tak žadatele na správné podávání a administrování žádostí z Operačního programu životní prostředí. Na seminářích bude též prostor pro dotazy a společnou diskuzi s pracovníky SFŽP, včetně možnosti individuálních konzultací o Operačním programu Životní prostředí.

Termíny a místa seminářů na nejbližší období :

22.1.

Pardubický

29.1.

Plzeňský

31.1.

Středočeský

5.2.

Liberecký

7.2.

Jihomoravský

12.2.

Moravskoslezský

19.2.

Olomoucký

Semináře určené zejména pro zástupce samospráv se postupně uskuteční ve všech  krajích ČR, a to od prosince 2007 (kdy proběhl seminář v Karlovarském kraji) do března 2008. Většinou se semináře uskuteční na půdě krajských úřadů. Informace o konání se k zástupcům samospráv dostanou prostřednictvím pozvánek od organizátora nebo na www.abaco.cz

Informace o dalších konáních /on-line přihlášky/ budou rovněž zveřejněné v aktualitách na internetové adrese www.sfzp.cz , www.abaco.cz

Již vyhlášené termíny a přihlášky zájemci naleznou on-line na http://www.abaco.cz/?pri=1&sec=3&id=56 nebo se mohou dotázat e-mailem info@abaco.cz

Kontakty:

Tomáš Kocman, 602219601                                            Ing. Jana Kulísková, 603 463 906
jednatel Abaco Group, spol. s r.o.
                                        Tisková mluvčí SFŽP ČR

tomas_kocman@abaco.cz                                                        komunikace@sfzp.cz

Přihlášky:

Ing. Ilona Jezdinská, 724060972

info@abaco.cz

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj Operační program Infrastruktura a Státním fondem životní prostředí České republiky.

Příloha

Operační program Infrastruktura

Primárním cílem OP Infrastruktura je rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje v souladu se  standardy EU. Důraz je kladen zejména na ochranu a zlepšení životního prostředí.

OP Infrastruktura tvoří 4 priority:            

  • Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (v gesci Ministerstva dopravy)
  • Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (v gesci Ministerstva dopravy)
  • Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury
  • Priorita 4 - Technická pomoc (podílí se Ministerstvo dopravy, MŽP a SFŽP) 

Státní fond životního prostředí administruje realizaci Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. V jejím rámci jsou realizována 4 opatření:

  • Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území
  • Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
  • Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
  • Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Na Operační program Infrastruktura, vyhlášený pro roky 2004-2006 s termínem dokončení v roce 2008, tematicky navazuje Operační program Životní prostředí.

Ten je vyhlášen pro roky 2007-2013.

150 miliard pro čistou vodu, vzduch a přírodu = 

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je  určen výlučně na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Operační program Životní prostředí čerpá finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n 3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz. Státní fond životního prostředí ČR odpovídá za praktickou realizaci OP ŽP.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské Unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí