zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Investiční příležitosti ve světě omezených zdrojů

21.01.2008
Energie
Obecné
Zemědělství
Energie
Geologie
Investiční příležitosti ve světě omezených zdrojů
Světová populace se má do roku 2020 zvýšit o další dvě miliardy, zejména v souvislosti s růstem počtu obyvatel v rozvojových zemích. Jeden přímý dopad je zřejmý - zvýšená poptávka po přírodních zdrojích.

Jen dva příklady za všechny. V současné době spotřebováváme dvakrát až třikrát více ropy než kolik jí nově objevíme. V roce 2020 by mohla být dvojnásobná oproti dnešku také poptávka po vodě.

CENY SUROVIN ROSTOU

Nedostatek jakékoli suroviny žene ceny vzhůru. Růst cen komodit je úvodní známkou přehřívání - za poslední dva roky vzrostly ceny zlata a kukuřice o více než 40 %, cena mědi vyskočila o 70 %. Cena ropy se dostala postupně až k hranici 100 USD za barel, takže v přepočtu z dnešních dolarů se začíná podobat cenám v dobách ropných krizí, i když s menšími dopady na ekonomiku než tehdy. Vyšší ceny mají zpětný samoregulační dopad na spotřebu a nutí lidi více šetřit a hledat jiné zdroje - ať už levnější, nebo dosud příliš nevyužívané.

Vysoké ceny tak stimulují výzkum a vývoj tam, kde by k tomu bez vyšších cen "starých" surovin nedocházelo. A zároveň vytvářejí nové investiční příležitosti. Hledání rozporu mezi působením tržních mechanismů a  ekologií  není na místě, protože čisté technologie - jakmile se stanou ekonomicky dostupné - snadno převálcují ty neekologické. Pokud ekonomicky konkurenceschopné nejsou, ve skutečnosti velmi pravděpodobně spotřebují skrytě více "špinavých" energií při své výrobě a neekonomická "zelená" energie tak vlastně v konečném součtu vůbec  ekologická  není.

TLAK ZE DVOU STRAN

V poslední době je módní hovořit o tom, kolik se kde vypouští skleníkových plynů (nejčastěji se zmiňuje oxid uhličitý) a jaký to má či nemá dopad na změny klimatu na Zemi. Regulace Evropské unie v této oblasti vedly k utvoření trhu s emisemi oxidu uhličitého a termínovaná cena tuny  CO2  tak dnes na trhu stojí asi 20 EUR. Firmy jsou proto pod tlakem dokonce ze dvou směrů - na jedné straně je tlačí rostoucí ceny surovin, na druhé pak regulacemi daná potřeba snižovat emise oxidu uhličitého.

Hledání nových možností je tak životně důležité a účast na úspěšném nalézání nových cest může nakonec znamenat také značný investiční úspěch. Ekonomie a  ekologie  jdou ruku v ruce jedním směrem. Klíčovou roli zde mohou například podle názoru Cesara de Brita, manažera fondu pro  ekologické  investice společnosti Lombard Odier Darier Hentsch, hrát tři sektory - voda, energie a využití  odpadu  .

ÚSPORY A NOVÉ ZDROJE

U energií je důležitým subsektorem oblast úspor energií - možnými zajímavými investicemi jsou firmy podílející se na izolacích budov, stavbách pasivních a nízkoenergetických domů a podobně. Pasivní dům spotřebuje zhruba pětkrát méně energie než běžný dům a v některých případech se jeho spotřeba může blížit až k nule. Cesar de Brito soudí, že také optimalizace průmyslových procesů v podnicích umožňuje až téměř 20% snížení spotřeby energie.

Úspory ale nebudou stačit. Potřebujeme proto hledat nové zdroje energie. Obnovitelné zdroje (vítr, slunce,  biomasa  a podobně) byly dosud poměrně drahé a některé z nich dokonce ve skutečnosti v průběhu výroby všech komponentů více energie spotřebovávaly, než kolik jí nakonec dodaly. Možná právě proto dodávají nevodní obnovitelné zdroje stále jen 2 % světové výroby energie. A to přes mohutné dotace, které je opět třeba chápat i jako zhmotněnou spotřebovanou energii v minulosti.

Pokud přidáme vodní elektrárny, dostaneme se na 15 %. Nedávno se však objevila velmi nadějná zpráva o tom, že americká společnost Nanosolar, budující v současné době v Kalifornii největší továrnu na výrobu solárních panelů, by měla během roku 2008 začít vyrábět ultratenké solární panely, které budou až desetkrát levnější než dosavadní solární panely a energie z nich tedy plně konkurenceschopná ve srovnání se starými zdroji energie.

BIOPALIVA ZATÍM S PROBLÉMY

Další oblastí možných investic jsou biopaliva pro vozidla, která částečně mohou snížit poptávku po ropě. Zatím se to však daří jen za vysokou cenu zaplacenou jinde - zabírání zemědělské půdy pro energetické plodiny, vytlačování pěstování potravin a související růst cen potravin v celém světě a tedy i potenciální zvýšení počtu lidí trpících hladem v části rozvojového světa.

Problémem je tak najít biopaliva, která nebudou vytlačovat z polí potraviny ke konzumaci. O něco lepší má být v tomto směru druhá generace biopaliv, založených na celulózové  biomase  . Ani další zdroje pro pohon motorových vozidel jako vodík nejsou zatím ve fázi, kdy by byly široce použitelné a levné.

Neslaná voda tvoří pouze 2 % světových zásob vody. Více než dvě třetiny jsou jí používány v zemědělství, pětina v průmyslu a zbytek v domácnostech. První výzvou je snižování spotřeby a  recyklace  , další je v oblasti přepravy (investice do modernizace sítí sníží průsak vody mimo síť). Jen vodovodní síť New Yorku je stará 80 let a v celých Spojených státech bude třeba vynaložit na modernizaci těchto sítí 600 mld. USD. Další výzvou je nalézání nových schůdných zdrojů včetně například odsolování mořské vody.

RECYKLACE  A ENERGIE Z  ODPADU 

Další důležitou oblastí, kde potenciální investice mohou přinést značné výnosy - podaří-li se nalézt nová řešení - je oblast snižování a  recyklace   odpadu  . Jednou z cest by mohlo být větší využívání  odpadu  pro tvorbu energie.

Ve Velké Británii se má do roku 2020 zvýšit "energetická  recyklace  "  odpadu  z dnešních 9 % na 27 %  odpadů  . Čína, která dnes takto  recykluje  něco přes 1 %  odpadů  , chce do roku 2030 dosáhnout 30% podílu. Velkou roli bude hrát změna ve struktuře  odpadů  a hledání biodegradabilních materiálů.


Všechny tyto naznačené trendy i mnohé další, které se postupně objevují a budou objevovat, představují velkou příležitost pro manažery fondů, hledajících vhodné investiční příležitosti. Investice do společností, které jsou na počátku vývoje převratných novinek, bývají tím nejvýnosnějším, co se na trhu nachází - pokud se podaří správně odhadnout růstový potenciál jednotlivých technologií a společností, které se na tomto rozvoji podílejí přímo nebo třeba zprostředkovaně jako subdodavatel. Proto investiční společnosti začínají reagovat stále více zakládáním nových fondů, specializovaných na  ekologické  a energetické příležitosti.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí