zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

21.01.2008
Obecné
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL
Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje pátým rokem stipendia pro kvalifikované absolventy českých vysokých škol, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Žádat o stipendium mohou absolventi do 30 let, do tří let po ukončení magisterského nebo inženýrského studia (studium bylo ukončeno mezi rokem 2005 a 2008). Stipendijní program umožní 6 - 12-měsíční pobyty na odborných pracovištích v německých podnicích, výzkumných ústavech a na univerzitách. Pracoviště si mohou určit sami žadatelé nebo výběr místa stipendijního pobytu zajistí DBU.

Seznam nabídek stipendijních míst také na www.dbu.de (Stipendien/Internationales Stipendienprogramm/Int. Praktika).

Výše stipendia činí 1060 € měsíčně. DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN.

Stipendium není určeno pro žadatele, kteří pobývají již delší dobu v Německu. Neumožňuje financovat prodloužení stávajícího studijního nebo výzkumného pobytu.

Cílem stipendijního programu je zpracování aktuálního tématu, které přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí v České republice nebo v Německu.

Česko-německý fond budoucnosti, jehož posláním je podporovat spolupráci české a německé veřejnosti, organizuje výběr stipendistů jako partnerská organizace DBU. Spolupráce odborníků z ČR a SRN v oblasti ochrany životního prostředí umožní nejenom další vzdělávání českých odborníků, ale také propojení českých a německých expertů a vytvoření sítě, která bude základem pro dlouhodobou spolupráci a přispěje tak ke zlepšení životního prostředí v obou zemích.

Žádost o stipendium musí obsahovat kromě vyplněného formuláře(v něm. nebo angl. jazyce) tyto přílohy:

1)         Návrh projektu, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu včetně zdůvodnění výběru tématu (předpokládaný přínos). Max. rozsah 3 strany A4, členění dle uvedeného schématu: Úvod do problematiky. Současný stav poznání v daném oboru ve světě a v České republice. Sledovaný cíl projektu. Navržená metodika práce. Předpokládané výsledky a jejich význam pro praxi příp. další rozvoj. Předpokládaný způsob využití a prezentace.*

2)         Doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci (může být předložen dodatečně, nejpozději do termínu závěrečného pohovoru)*

3)            Doporučení vedoucího diplomové práce případně školitele (použijte tiskopis DBU)*

4)         Doklad o úrovni znalosti německého jazyka (použijte tiskopis DBU)

*Přílohy vyhotovte také v překladu do německého nebo anglického jazyka, který nemusí být úředně ověřen a potvrzen školou.

Žádost zašlete na adresu sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti v tomto vyhotovení:
3 x složku: formulář (v něm. nebo angl. jazyce) s výše uvedenými přílohami v českém jazyce
3 x složku: formulář (v něm. nebo angl. jazyce) s výše uvedenými přílohami v německém nebo anglickém jazyce

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. 4. 2008.

Vybraní žadatelé budou v průběhu září 2008 písemně pozváni k závěrečnému pohovoru, který se bude konat začátkem listopadu 2008 v Praze. Stipendisté pro rok 2009 budou vybráni komisí českých a německých odborníků. Od žadatelů se vyžaduje alespoň průměrná znalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu při závěrečném pohovoru v němčině nebo angličtině. Žádat o stipendium nelze opakovaně.

Začátek stipendijního pobytu je březen 2009.

Informace včetně formuláře a tiskopisů najdete na www.fb.cz - Stipendia/Stipendia vypsaná DBU

Adresa:
Česko-německý fond budoucnosti
Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7
Tel.: 2838 505 13
Kontaktní osoba: Soňa Dederová, e-mail: sd@fb.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí