zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Košickom kraji Recyklačný fond pridelil 846 dotácií a príspevkov

23.01.2008
Odpady
V Košickom kraji Recyklačný fond pridelil 846 dotácií a príspevkov

V rámci Košického kraja Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za takmer 294 miliónov Sk, keď vyhovel cca 846 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 622 žiadostí príspevky 15,3 milióna Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu zberu a recyklácie odpadov, keď na základe 37 žiadostí podnikateľov vyplatil dotácie 195 miliónov Sk a vyhovel aj 15 žiadostiam obcí o dotácie vo výške 67,8 milióna Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

 

,,V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2,77 miliardy Sk, keď vyhovel cca 6100 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho v roku 2007 schválil projekty za 646 miliónov Sk. S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku ročne vyzbiera a zhodnotí cca 180- tisíc ton odpadov. S prispením fondu sa pri separácii a zhodnocovaní odpadov vytvorilo odhadom približne 1000 trvalo udržateľných pracovných miest“, poukázal J. Líška.

 

         Dodal, že Recyklačný fond sa v prvých 4 rokoch sústredil hlavne na podporu vybudovania kapacít na zhodnotenie odpadov. V roku 2007 a v ďalších rokov sa už ťažisko činnosti fondu prenáša na  separovanie komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovali všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo, kovové obaly. Vlani vykonal fond veľký kus práce pri osvete a propagácii separovaného zberu i zhodnocovania odpadu.

 

„Sústredili sme sa na regióny, kam sme preniesli ťažisko osvetovej činnosti na podporu zberu a separácie komunálneho odpadu a propagácie zhodnocovania odpadov. Po celom území Slovenska sme v roku 2007 zorganizovali 10 tlačových konferencií, na ktorých sa zúčastnilo 190 pracovníkov masmédií. Vlani sme začali v Košiciach a keďže sa nám tento štart osvedčil, aj v tomto roku začíname v metropole východu. Celkovo máme na rok 2008 naplánovaných 12 tlačových konferencií, postupne navštívime ďalšie kraje, kde budeme prezentovať Recyklačný fond - jeho možnosti, doterajšie i budúce aktivity. Dôležitú úlohu pri osvetovej činnosti zohrávajú masmédia, ktoré na pozitívnych príkladoch pomáhajú rozhýbať ďalšie obce a mestá, aby sa pridali k environmentálnym aktivitám. Našim cieľom je, aby sa separovalo vo všetkých 2924 obciach a mestách na Slovensku a v čo najväčšom množstve komodít. Zatiaľ sa separuje aspoň čiastočne v cca 2200 z nich. Len od samospráv obcí záleží, či využijú možnosť požiadať Recyklačný fond o úhradu až 95 percent nákladov na realizáciu projektov separovaného zberu. Za 1 tonu separovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie vyplácame 1300 až 1800 Sk“, konštatoval J. Líška

 

Údaje za Košický kraj

           

„Pre Košický kraj v  roku 2007 Recyklačný fond schválil finančné dotácie spolu pre

11 nových projektov za 47,2 milióna Sk. Najväčšou sumou 18,6 milióna Sk podporil projekt firmy V. O. D. S., a. s., Košice (3. etapa) určený na  zvýšenie podielu hotových výrobkov z opotrebovaných pneumatík. Ďalšími 11,9 miliónmi Sk podporil projekt spoločnosti KONZEKO, s. r. o. z Markušoviec, zameraný na zhodnocovanie odpadových olejov a  podporil aj združenie obcí SEZO – Spiš zo Spišskej Novej  Vsi sumou takmer 6,4 milióna Sk. Mesto Dobšiná dostalo 3,7 milióna Sk na podporu systému separovaného zberu komunálneho odpadu v meste a okolitých obciach. Združenie Priatelia Zeme – SPZ z Košíc získalo dotáciu 2,9 milióna Sk na propagáciu triedenia a recyklácie odpadu a KOSIT, a. s. , Košice  2 milióny Sk na zriadenie zberného strediska pre odpady z olejov a pre zriadenie centra pre environmentálnu výchovu. Recyklačný fond v roku 2007 vyhovel aj 2 žiadostiam  miest a obcí o dotácie na separovaný zber a úpravu komunálneho odpadu - Sečovce dostali 953.000 Sk a Strážske 654.000 Sk“, vysvetlil J. Líška.

 

            Poukázal na to, že za celých viac ako 5 rokov činnosti Recyklačného fondu  najväčšiu dotáciu v Košickom kraji – spolu 106 miliónov Sk, získala spoločnosť V. O. D. S., a. s., Košice, na svojich 6 projektov zameraných na komplexný systém zberu, zvozu a nakladania s opotrebovanými pneumatikami, zvýšenie podielu  hotových výrobkov z nich a na linku na separáciu a zhodnotenie elektronického šrotu. Druhú najvyššiu podporu - spolu 16,9 milióna Sk dostal KOSIT, a. s., Košice, na projekty zamerané na separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, jeho rozšírenie, a osvetu, zriadenie zberného strediska pre odpady z olejov a zriadenie centra pre environmentálnu výchovu. Spoločnosť KONZEKO, s. r. o., Markušovce podporil Recyklačný fond treťou najvýznamnejšou čiastkou a to celkovo 13,9 milióna Sk, na kúpu cisterien a zhodnocovanie odpadových olejov v spoločnosti. TOPlast, a. s., Košice získal dotáciu 10 miliónov Sk na zhodnotenie odpadových plastov s využitím moderných technológií. Spoločnosť DOMITRI, s. r. o., z Gemerskej Hôrky  bola podporená podobnou sumou - 9,5 milióna Sk, určených na triedenie a rozšírenie zhodnocovania odpadov. Recyklačný fond podporil čiastkou  6,7 milióna Sk aj spoločnosť ECOFIL, s. r. o., Michalovce. Jej projekty boli zamerané na odpadové oleje, ich diagnostiku, úpravu a regeneráciu.

 

            Recyklačný fond ďalej poskytol dotáciu firme Fe-MARKT, s. r. o. z Košíc na prepravu, zber a zhodnotenie starých vozidiel vo výške takmer 3,9 milióna Sk, firme PLASTT, s. r. o., Košice 3,7 milióna Sk na spracovanie odpadovej fólie, Agropotravinárskemu družstvu Malčice na zber odpadových olejov 2,7 milióna Sk, AGB ekoservisu, s. r. o., z Košíc tiež na odpadové oleje 2,1 milióna Sk. SHP Slavošovce, a. s., dostala dotáciu 1,7 milióna Sk, 1,58 milióna Sk bolo pridelené Poľnohospodárskemu družstvu VINOHRADY Choňkovce a to na intenzifikáciu nakladania s odpadovými olejmi. Ing. Marián Prostejovský dostal dotáciu 1,1 milióna Sk, taktiež na úpravu a regeneráciu odpadových olejov a poslednou podporenou firmou bola spoločnosť PECSO, s. r. o., z Michaloviec, ktorá dostala z Recyklačného fondu dotáciu 815 tisíc Sk a to na vývoj a výrobu novej prototypovej rady kontajnera na separáciu komunálneho odpadu BOBOR.

 

             V Košickom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel spomínaným 622 žiadostiam z 251 miest, obcí a ich združení o príspevky. Vyhovel aj 15 projektom žiadateľov z 10 obcí a združení o dotácie na projekty, keď v nich  podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (EKOLÓG OLŠAVA – Vyšný Čaj, mesto Kráľovský Chlmec, mesto Sečovce, mesto Sobrance, mesto Strážske, SEZO – Spiš, združenie obcí zo Spišskej Novej Vsi, Technické a záhradnícke služby z Michaloviec, Technické služby mesta Trebišova z Trebišova, Združenie miest a obcí údolie Bodvy z Moldavy nad Bodvou a Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. z Cejkova). Mestá využívajú dotácie najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Menšie obce zas využívajú výhodu spoločného postupu v združeniach a mikroregiónoch.

 

Zdroj: Recyklačný fond

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí