zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond bude podporovať už len zber starých pneumatík

24.01.2008
Odpady
Recyklačný fond bude podporovať už len zber starých pneumatík

Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku. Za šesť rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou vyše 200 miliónov Sk, čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík sa za 6 rokov zvýšil na viac ako päťnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to bolo už 14 700 t  a v roku 2007 to bolo cca 16 500 t. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Do roku 2010 chceme zvýšiť podiel vyzbieraných a spracovaných pneumatík minimálne na 70 % ich výskytu, z terajších cca 63%. Dlhodobým cieľom je až úroveň 98% výskytu. Na Slovensku je v súčasnosti zabezpečené materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v dostatočnej miere. Kapacity máme vybudované na 44 000 t. Tým sa už v roku 2006 splnila  smerná časť POH SR na roky 2006-2010 v komodite pneumatiky, pretože Slovenská republika deklarovala uprednostňovanie materiálového zhodnotenia starých pneumatík pred energetickým. Keďže recyklačné kapacity na spracovanie pneumatík už nie je potrebné budovať, Recyklačný fond v budúcnosti bude podporovať už len ich zber a zapracovanie  drviny do nových výrobkov“, konštatoval J. Dlhopolček.

Poukázal na to, že po vytvorení Recyklačného fondu bolo cieľom sektora  opotrebovaných pneumatík vybudovať „samonosný“ komplexný celoslovenský systém zberu, zvozu, spracovania opotrebovaných pneumatík a využitia drviny. Povinné osoby tak preniesli svoju zodpovednosť postarať sa o výrobok aj po skončení jeho životnosti postupne z Recyklačného fondu na zhodnotiteľa. Opotrebovaná pneumatika vzhľadom na extrémne energetické nároky pri jej spracovaní nie je ešte predmetom obchodovania. Kto chce pneumatiku dať zrecyklovať, musí recyklátorovi platiť. Len v prípade prechodného nedostatku opotrebovaných pneumatík a v úsilí využiť naplno dennú kapacitu recyklačného závodu recyklátor odoberá opotrebované pneumatiky zdarma.

,,Na jednej strane sa tým síce výrazne znižuje príjem do Recyklačného fondu, na druhej strane sa však tým plní účel, pre ktorý bol do Recyklačného fondu sektor opotrebovaných pneumatík zaradený. Znižuje sa environmentálna záťaž spôsobená starými opotrebovanými pneumatikami“, povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že zásadný obrat pri budovaní komplexného systému zberu, zvozu, spracovania opotrebovaných pneumatík a tiež využitia drviny nastal projektom, ktorý bol zameraný na vybudovanie technologickej linky v Kechneci na spracovanie opotrebovaných pneumatík a tiež využitia drviny, na ktorú firme V. O. D. S., a. s., boli poskytnuté prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a  z Recyklačného fondu. Súčasne spoločnosť V. O. D. S., a. s., odkúpila prevádzku firmy Matador - Obnova, a. s., v Beluši a tým prevzala i environmentálne záväzky tejto spoločnosti. Podporenie projektov v Košickom kraji a najmä projektu „Komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami“ firmy V. O. D. S., a. s., bolo v rokoch 2005 - 2007 nutným, ale z pohľadu Recyklačného fondu aj jediným možným riešením pri  budovaní celoslovenského komplexného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami. Za tieto roky tejto firme  Recyklačný fond prispel sumou 81 miliónov Sk.

,,Spustením technologickej linky na spracovanie opotrebovaných pneumatík v Kechneci môžeme konštatovať, že na Slovensku  sa takýto celoslovenský komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami zaviedol. Na základe zmluvnej spolupráce sa zhodnotiteľ a dovozca resp. výrobca prakticky „podelia“ o príspevok do RF a využitím ustanovení § 56 zákona o odpadoch povinná osoba do Recyklačného fondu už neplatí“, konštatoval J. Dlhopolček.

V rokoch 2002 - 2003 podporil Recyklačný fond projekt spoločnosti Matador - Obnova , a. s., na zvýšenie kapacity spracovateľských liniek a na zlepšenie kvality drviny. Do tohto systému boli zapojené a príspevkom z Recyklačného fondu podporené i spoločnosti MIKONA s. r. o, Lúky, ETOP - Trading, a. s., Púchov, T – GUM, s. r. o., Púchov a ISO & spol. s r. o., Liptovský Mikuláš a do prvej časti tohto systému aj obce a zberové spoločnosti.

Zdroj: Recyklačný fond

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí