zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V brownfieldech je budoucnost

24.01.2008
Geologie
V brownfieldech je budoucnost
Obnově brownfieldů se chce mimo jiné věnovat i nová developerská společnost S.P.I.Holdings, která začala nedávno působit na českém trhu.

Předseda představenstva společnosti S.P.I. Holdings a.s. JUDr. Lukáš Semerák vidí v tomto druhu podnikání velkou budoucnost. Už to je jeden z důvodů, proč se S.P.I. Holdings chopil příležitosti revitalizovat jeden z největších brownfieldů v České republice - areál bývalých Hrušovských chemických závodů v Ostravě.


O jaký typ brownfieldu se v Hrušově jedná a jaké s ním máte záměry?

Ostrava-Hrušov patří k jednomu z největších brownfieldů v České republice, na kterých se aktuálně pracuje. Jedná se o areál bývalých Hrušovských chemických závodů, kde téměř 150 let probíhala anorganická chemická výroba. Na konci 90. let minulého století byla ukončena. Od té doby se využívaly pouze některé stavební objekty a plochy k drobnému živnostenskému podnikání.

Naším záměrem je vybudovat v areálu, po jeho rekultivaci, průmyslovou zónu s objekty využívanými především pro logistiku a skladování a s administrativními, obchodními a příp. výrobními plochami. Chceme využít skvělé napojení na dálnici D47, na železnici a do centra Ostravy. Konečná podoba koncepce budoucího využití areálu bude dokončena v nejbližší době.


V jakém stavu vaše společnost Hrušov převzala?

V polovině roku 2006 jsme koupili téměř nevyužívaný areál s objekty po chemické výrobě, které během posledních 10 let zchátraly a představovaly vážné nebezpečí pro pohyb osob i různých pracovních mechanismů. Na některé budovy byla dokonce úředně nařízena demolice. Ihned jsme začali s ukončováním nájemních smluv a veškeré podnikatelské činnosti, která tam byla provozována. Ke konci roku již byly zahájeny první demoliční práce, které probíhaly i celý rok 2007 a letos by měly být dokončeny. Naše budoucí záměry částečně ovlivňuje skutečnost, že uvnitř areálu se nachází skládka nebezpečného odpadu patřící jinému vlastníkovi. Probíhají tu už předsanační práce a nám nezbývá než věřit ujištěním vlastníka, že nejen tyto, ale také samotná sanace bude provedena v souladu s vydaným stavebním povolením a že náš budoucí development nebude tímto nijak negativně ovlivněn.


V jakém stadiu jsou přípravné práce - dekontaminace apod., jak dlouho budou trvat a jak dalece budou nákladné?

Abychom zjistili rozsah znečištění zemin a podzemních vod v areálu, realizovali jsme na počátku loňského roku ve spolupráci se specializovanou společností AQD-envitest, s.r.o., rozsáhlý průzkum kontaminace a tzv. analýzu rizika. Potvrdilo se znečištění zemin, podzemních vod a materiálů uložených na haldě anorganickými látkami. Analýza rizika ověřila, že kontaminace neohrožuje obyvatelstvo ani životní prostředí v okolí areálu, ale pro budoucí využívání samotné lokality bude nezbytné provést určitá opatření k nápravě současného stavu. Po analýze jednotlivých variant možného přístupu k odstranění ekologické zátěže v areálu jsme v současné chvíli před definitivním rozhodnutím, jakým způsobem nápravná opatření provedeme. I na tomto rozhodnutí závisí harmonogram budoucího developmentu tohoto území a celkové náklady.


Vyplatí se i za těchto okolností vaší společnosti brownfield revitalizovat a proč jste se vůbec pro brownfield rozhodli?

Doufali jsme, že na odstranění ekologické zátěže získáme část finančních prostředků z veřejných zdrojů, např. ze strukturálních fondů. Podle aktuálně platných pravidel ale tyto prostředky nemohou být poskytnuty developerům. Pro usnadnění a urychlení celé této investiční akce proto zvažujeme spolupráci se zkušeným zahraničním partnerem, který by nám s revitalizací pomohl a finančně se na ní podílel. Věřím, že pokud se nám podaří areál podle plánu rekultivovat a budoucí objekty dostatečně obsadit jejich uživateli, bude projekt úspěšný a pro Ostravu přínosný. Dnes je ještě předčasné to hodnotit. Moravskoslezský region je pro nás velmi zajímavý. Chceme do něj přenést zkušenosti, které máme z realizace projektů v Praze a dalších velkých měst, a podílet se tak na jeho obnově a rozvoji.


V čem spatřujete největší hodnotu brownfieldů, čím jsou pro vás zajímavé?

Brownfieldy bývají velmi dobře situovány v rámci měst, ve kterých se nacházejí. Tím jsou velmi zajímavé, obzvlášť dnes, kdy tzv. greenfieldů dramaticky ubývá. Pořízení takového brownfieldu je však často spojeno s větším rizikem odhadnutí nákladů na příp. demolice, rekonstrukce či rekultivace, příp. v řešení vlastnických vztahů k nim. Obnova brownfieldů, vytváření jejich funkce a užitku pro region, ve kterém se nachází, pro nás představuje velkou výzvu. Myslíme si, že v brownfieldech je velká budoucnost.


V jakém segmentu nemovitostí chce vaše společnost podnikat, kde na bohatě obsazeném trhu vidíte místo pro nového developera?

Naše společnost se zaměřuje na realitní podnikání a investice v Praze a zejména v regionech České republiky a na Slovensku. Chceme se soustředit na byty, hotely a multifunkční projekty v centrech měst. Velký důraz klademe na kvalitní architekturu zohledňující nejen poslední trendy a neustále rostoucí požadavky klientů, ale zároveň usilující o určitou nadčasovost. Naším největším cílem ale je stát se dlouhodobým partnerem pro města, ve kterých budeme naše projekty uskutečňovat.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí