zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

TOP Firemní Filantrop

30.01.2008
Obecné
TOP Firemní Filantrop
Žebříček sleduje finanční i nefinanční příspěvky, které firmy vyčleňují na dárcovské projekty a podporu potřebných oblastí.
Ročník: Letos 5.

Definice soutěže: Žebříček sleduje finanční i nefinanční příspěvky, které firmy vyčleňují na dárcovské projekty a podporu potřebných oblastí. Žebříček sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100. Pro účely měření a ověřování používá celá řada firem mezinárodní metodiku Standard, odpovědná firma - LBG.

Uzávěrka podkladů: Září.

Vyhlášení výsledků: Konec října.

Počet účastníků v posledním ročníku: Každoročně kolem 50 firem.

Systém hodnocení / porota: Ve finančních kategoriích probíhá hodnocení na základě srovnání investic na veřejně prospěšné projekty. Kategorie Výjimečný projekt má vlastní soubor hodnocených kritérií. Porota je složená z mediálních expertů, odborníků na komunikaci a specialistů na společenskou odpovědnost firem.

Kritéria hodnocení pro Výjimečný projekt: Výjimečnost, zacílení na vyřešení závažného společenského problému, propojení, spolupráce komerční, neziskové a veřejné sféry, inovativnost a celkový dopad projektu.

Požadavky na přihlášku: Vyplnění dotazníku, potvrzení pravdivosti údajů.

Ceny a soutěžní kategorie:

Hlavní kategorie: TOP Firemní Filantrop roku podle absolutního objemu darů, TOP Firemní Filantrop roku podle poměru výše darů k hrubému zisku.

Speciální kategorie: Výjimečný projekt; v roce 2007 bylo uděleno zvláštní Ocenění za "Zapojování zaměstnanců do programu firemního dobrovolnictví", a to firmě GlaxoSmithKline.

Způsob vyhlášení výsledků: Galavečer a slavnostní vyhlášení pod záštitou vybraných osobností (loni záštitu převzali velvyslanec Spojených států Richard Graber, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr zahraničních věcí vlády ČR Karel Schwarzenberg). Hlavním partnerem akce byl Plzeňský Prazdroj.

Garant soutěže: Fórum dárců.

www / kontakt: www.donorsforum.cz

Jiné: V loňském roce poskytly přihlášené firmy na veřejně prospěšné účely celkem 924 044 393 Kč, což představuje meziroční nárůst o 105 milionů korun (16%). Průměrně firma věnuje 16,5 milionu Kč.

Výjimečný projekt

Vítězem kategorie Výjimečný projekt 2007 se stal Plzeňský Prazdroj a jeho Občanská volba. Občanská volba podporuje projekty neziskových organizací a samosprávných orgánů, jejichž programy se zaměřují na následující oblasti: ochrana kulturního dědictví, zvyšování úrovně vzdělávání, zkvalitňování volného času obyvatel, zlepšování úrovně zdravotní a sociální péče nebo zlepšování úrovně životního prostředí.

Občanská volba umožňuje neziskovému sektoru kromě samotné realizace projektů zvýšit povědomí o jeho činnosti, představitelům města program napomáhá mapovat problémy očima obyvatel, veřejnost má k dispozici na jedné straně nástroj pro aktivní zapojení se do rozhodování, na straně druhé informace o připravovaných projektech a firmám program umožňuje efektivní využití finančních prostředků (eliminuje rozhodování pouze jedním manažerem/zaměstnancem) a umožňuje nastavení transparentnosti v rámci interních procesů. Rovněž pomáhá vytvářet vztahy s neziskovými organizacemi, představiteli regionu, médii a širokou veřejností.

Transparentnost je zajištěna zapojením poradního orgánu Rady reprezentantů do rozhodovacího procesu. Rada je složena ze zástupců regionální samosprávy, místních organizací, médií a těch, kteří mají o dění v dané oblasti přehled. Důležitou součástí programu je široká veřejnost a zaměstnanci společnosti Plzeňský Prazdroj. Prostřednictvím hlasování (odtud název Občanská volba) mají možnost dát jasně najevo, které projekty by měla firma podpořit.

Po dobu své šestileté existence bylo prostřednictvím programu podpořeno více než 150 projektů ve 3 regionech (v okolí pivovaru v Plzni, pivovaru Radegast na severní Moravě a pivovaru ve Velkých Popovicích) v celkové výši investic 36,7 mil. Kč (35,5 mil. Kč ze svých prostředků a 1,2 mil. Kč z prostředků třetího partnera). Nejvíce finančních prostředků putovalo do oblasti volnočasových aktivit a sportu, nejméně do oblasti ekologie.

Zapojování zaměstnanců

Držitelem Ocenění za "Zapojování zaměstnanců do programu firemního dobrovolnictví" připadlo loni firmě GlaxoSmithKline za projekt Orange day. Orange day je název pro jednodenní společnou dobrovolnickou aktivitu společnosti GSK a jejích zaměstnanců. Projekt firma zajišťuje již třetím rokem ve spolupráci s Fórem dárců.

Pomoc je nabídnuta organizacím zdravotnického a sociálního typu, které pečují o seniory, zdravotně postižené a nemocné děti. Dobrovolníci šli rovněž pomáhat do organizací, s nimiž GSK dlouhodobě spolupracuje a finančně je podporuje, jako např. Domov sv. Karla Boromejského nebo Domov Sue Ryder. Před vlastní akcí obdrželi zaměstnanci tzv. Manuál dobrovolníka, který obsahuje informace o vybraných organizacích, přesných místech a termínech a o formě dobrovolnické činnosti. Velký důraz je kladen na závěrečné zhodnocení celé akce a získání zpětné vazby od zaměstnanců.

Loňského třetího ročníku Orange Day se zúčastnilo 75 dobrovolníků, což představuje více než třetinu všech zaměstnanců společnosti. Většinou se jednalo o pomocné manuální práce na zahradě, natírání plotů nebo pomoc s úklidem po malování. Zaměstnanci marketingového oddělení pomáhali i s přípravou propagačních materiálů či budoucí strategie neziskové organizace.


TOP 20 dárců z žebříčku TOP Firemní

Filantrop 2007 (podle výše darů v Kč);

1. Skupina ČEZ 241 870 386

2. Česká spořitelna 59 033 154

3. Česká pojišťovna 56 448 000

4. Dalkia Česká republika 42 492 000

5. Johnson & Johnson 41 599 573

6. Telefónica O2 Czech Republic 30 938 206

7. RWE Transgas 30 000 000

8. Komerční banka 27 450 000

9. Škoda Auto 25 400 000

10. E.ON Česká republika 23 824000

11. Vodafone Czech Republic 21 536 604,74

12. GlaxoSmithKline 18 247 934

13. Plzeňský Prazdroj 17 134 439,60

14. T-Mobile Czech Republic 16 117 000

15. Metrostav 15 252 672

16. Philip Morris ČR 13 345 216

17. Československá obchodní banka 1 126 355

18. SIEMENS 10 549 868

19. AHOLD Czech Republic 9 464 048

20. Česká rafinerská 7 758 905

Další tuzemské marketingové soutěže

Název soutěže Pořadatel Kontakt Téma

AKA Awards AKA www.aka.cz; www.akaawards.cz Soutěž AKA Awards je vyhlašována pro původní reklamní práce.

Princip soutěže spočívá v tom, že o přihlášených kampaních mohou

hlasovat prostřednictvím internetu všechny členské agentury. Soutěž

AKA Awards umožňuje vzájemnou konfrontaci strategického myšlení,

kreativních nápadů, realizačních postupů, poskytuje přehled

o aktuálním stavu české komerční komunikace z pohledu těch, kteří

ji vytvářejí.

BoB AKA www.aka.cz BoB (Best of Best) je žebříček nejlepších jednotlivců v oblasti kreativity

na základě úspěchů, kterých dosáhla jejich práce na mezinárodních

i domácích soutěžích v uplynulém roce.

Agentura roku AKA www.aka.cz Agentura roku je slavnostní večer, na kterém se vyhlašuje pořadí

nejlepších reklamních a mediálních agentur za uplynulý kalendářní rok.

Billborec outdoor akzent www.billborec.cz Billborec je kreativní soutěž, jejímž vítězem se stává ten, kdo na dané

téma nejlépe zpracuje billboardovou plochu, a je určen všem kreativně

smýšlejícím jedincům.

Kalendář roku MIP www.mip.cz nejlepší ztvárnění kalendáře.

Nejlepší finanční reklama Internet Info a Měšec.cz www.mesec.cz Nelepší televizní reklama z oblasti finančních služeb, hodnocená jak

odbornou porotou, tak veřejností.

Nejlepší výroční zpráva Czech Top 100 www.ct100.cz Žebříček 100 nejlepších výročních zpráv. Výroční zprávy jsou

hodnoceny z hlediska informační hodnoty, designu, úrovně jazykové

a vizuální komunikace, úplnosti, atraktivnosti, originality aj.

Marketér roku ČMS www.cms-cma.cz Cílem soutěže je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném

rozvoji vlastní firmy či instituce i na rozvoji marketingu všeobecně.

Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní v oblasti marketingu

v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné.

Obal roku SYBA www.obalroku.cz Obal roku je soutěž, která si klade za hlavní cíl zviditelnit nejlepší

myšlenky a technologie v oblasti balení, jež se objevují na trhu.Reklamní taška roku MIP www.taskaroku.cz Soutěž o nejlepší reklamní tašku si dala za cíl zvýraznit na poli reklamy

tento originální předmět a zviditelnit možnosti širokého spektra jeho

marketingového působení.

Superbrands /www.superbrands.com/czechrepublic Průvodce nejvýznamnějších českých značek, hodnocení probíhá

i v dalších evropských zemích (jednotlivě), není soutěží v pravém

slova smyslu.

Tuplák Svět piva www.svetpiva.cz Soutěž o nejlepší českou pivní reklamu.

Zlaté držátko Handy Media a ADC Soutěž o nejkreativnější držadlo v MHD. Do soutěže mohou být

přihlášeny nově připravené motivy, bez ohledu na to, zda jsou nebo

budou realizovány. Musí však být určeny pro existujícího klienta agentury.

Znojemský hrozen Znojemský hrozen www.znojemsky-hrozen.cz Televizní a rozhlasový festival o gastronomii zahrnující i soutěž

reklamních spotů z oblasti potravin.

Vybrané soutěže v zahraničí

Název soutěže Pořadatel/kontakt Téma

ADC of Europe Awards www.adceurope.org mezinárodní reklamní festival v Londýně

AdPrint Festival www.adprint.ro evropská soutěž nejlepší tištěné reklamy v Rumunsku

Lürzer's Archive

AdTech Awards www.ad-tech.com soutěž o nejlepší on-line a interaktivní reklamu

B2B Marketing Awards www.b2bm.biz mezinárodní soutěž prací z oblastí B2B marketingu.

Cannes Lions International www.canneslions.com mezinárodní reklamní festival v Cannes

Advertising Festival (IAF)

Central Europe Cristal Award www.centraleuropecristal.com evropský reklamní festival v Méribel

Clio www.clioawards.com mezinárodní reklamní soutěž na floridské Miami

(účast převážně amerických agentur)

D&AD Awards awards08.dandad.org mezinárodní reklamní soutěž

Euro Effie / EACA / Brusel www.effie.org evropská a celosvětová soutěž o nejefektivnější reklamní kampaň

a World Effie /

London a Green Effie

Europe's Premiere www.epica-awards.com evropská reklamní soutěž, v níž vítěze určují hlasy novinářů

Creative Awards (Epica)

Eurobest www.eurobest.com dosud evropská reklamní soutěž v Londýně, v prosinci 2008 soutěžní festival -

Stockholm, Švédsko

FAB Awards www.fabawards.com evropská reklamní soutěž zaměřená na kreativitu v segmentu FMCG, Londýn

Golden Drum www.goldendrum.com mezinárodní reklamní festival v Portoroži

Golden Hammer www.hammer.lv reklamní festival pobaltských a středoevropských států

Green Awards www.greenawards.co.uk britská reklamní soutěž zaměřená na kampaně s environmentálními tématy

John Caples Awards www.caples.org mezinárodní soutěž direct marketingu

London Internatinal www.liaawards.com mezinárodní soutěž reklamy, designu a digitálních médií

Advertising Awards (LIAA) mezinárodní kreativní soutěž

Mosscow International www.festival.ru mezinárodní reklamní soutěž

Advertising festival www.newyorkfestivals.com mezinárodní reklamní festivaly

New York Festivals

POPAI European Awards www.popaiawards.com soutěž o nejlepší POS předmět

Shark Awards Festival www.sharkawards.com mezinárodní soutěžní festival reklamy v Irsku

The One Show www.enteroneshow.org mezinárodní soutěž a festival reklamy a designu, New York

Young Guns International www.ygaward.com mezinárodní reklamní soutěž pro kreativce a studenty mladší 30 let

Advertising Award

WorldStar for Packaging https://www.iopp.org. mezinárodní soutěž obalů

Web award www.webaward.org mezinárodní soutěž o nejlepší webovou stránku

Zlatý klinec www.adcslovakia.sk soutěž reklamy na Slovensku (obdoba českého Louskáčku)
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí