zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Velká Británie našla recept na využití kuchyňského biologického odpadu

29.01.2008
Voda
Odpady
Velká Británie našla recept na využití kuchyňského biologického odpadu
Rady Hrabství Worcestershire a Herefords se před časem rozhodly zadat komplexní výzkumný úkol, který zhodnotí možnosti zpracovaní a využití kuchyňského potravinového odpadu.

Tamní národní auditorská kancelář ve své závěrečné zprávě uvedla,  že v budoucnosti nemají hrabství šanci dosáhnout limitů požadovaných Evropskou Unií, pokud se budou zaměřovat pouze na recyklaci biologicky odbouratelného odpadu.  Limity stanovené Evropskou Unií o omezování skládkování biologického odpadu jsou totiž velmi přísné.  Jednotlivé alternativy zpracování kuchyňského potravinového odpadu v Hrabstvích Worcestershire a Herefords byly detailně zhodnoceny po stránce: vlivu na životní prostředí, hodnoty potenciálu globálního oteplování, jejich ekonomické efektivnosti a použitelnosti ve vztahu ke stávající infrastruktuře (co nejmenší investice pro jejich zavedení). Výsledky studie byly zveřejněny v červnu roku 2007 a Asociace APD je má k dispozici.

Hrabství Herefordshire a Worcestershire se stala průkopníky ve způsobu zpracování kuchyňského potravinového odpadu.  Při svém pilotním projektu osazení 30% domácností drtiči si odborníci v praxi ověřili veškeré vlivy drtičů na jednotlivé složky infrastruktury, životní prostředí a ekonomiku.

Podle Asociace APD by bylo užitečné převzít výsledky této náročné terénní studie od jedné ze zemí EU, která se potýkala se stejným problém "kam s biologickým odpadem". 

,,Při použití drtičů  už není třeba dalších investic od obcí, protože dopravní cesty jsou již k dispozici a "dopravníkem" je obyčejná odpadní voda.  Proto není nutné zajišťovat ani časté svozy nákladními auty - tedy žádná spotřeba pohonných hmot, žádné emise z dopravy a návazně snížení skleníkového efektu.  Vytříděním potravinového odpadu z ostatního suchého odpadu se také sníží množství hlodavců u kontejnerů a popelnic a zvýší se hygiena prostředí v kuchyních.  Dalším plusem je, že nevznikají alergenní látky při zahnívání odpadu v koši a tím pádem se nám                  v domácnostech sníží i množství hmyzu, řekla Ing. Renáta Bendová, předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů.  

Asociace dovozců drtičů nabízí spolupráci při přípravě i realizaci projektu, jaký byl proveden ve Velké Británii.  Již nyní je totiž jasné, že v Česku nemáme šanci dodržovat postupně tvrdší a tvrdší limity při eliminaci biologického odpadu mimo skládky a hrozí nám obrovské sankce v cílových letech 2010, 2013 a 2020, pokud nevyužijeme všech možných metod zpracování potravinového odpadu.  Výsledky z Velké Británie jsou přesvědčivé a velmi výrazně podpořily názor, že využívání drtičů potravinových odpadů pro zpracování kuchyňského potravinového odpadu podporuje třídění odpadů "u zdroje" a je součástí celého konceptu eliminace této obtížné a rychle se kazící části biologického odpadu. Je zajímavou alternativou po stránce vylepšení ekonomické bilance na čistírnách odpadních vod. 

,,Pokud nebude vůle tyto výsledky přímo převzít, bylo by žádoucí provést podobný pilotní průzkum v některé oblasti České republiky, říká místopředseda Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů Petr Chodura. 

Asociace APD bude o nových trendech a výzkumech při likvidaci bioodpadů i nadále informovat nejen média, ale také všechny zainteresované státní i privátní instituce v České republice. 

Kontakty :

Předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů :  Ing. Renáta Bendová

mail :   bendova@asociaceapd.cz

mobil : 777 007 062

Mediální zástupce Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů : Daniel Rojan

mail :   rojan@asociaceapd.cz

mobil : 608 88 1968

Odborný poradce Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů: Ing.Libuše Benešová CSc

mail : lbenes@natur.cuni.cz

webové stránky : www.asociaceapd.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí