zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Semináře Státního fondu životního prostředí pro samosprávy pokračují v dalších krajích ČR.

30.01.2008
Obecné
Příroda
Semináře Státního fondu životního prostředí pro samosprávy pokračují v dalších krajích ČR.

Cílem je zhodnocení zkušenosti z čerpání prostředků Operačního programu Infrastruktura a představení novinek v Operačním programu Životní prostředí.

Tedy upozornit na nejčastější nedostatky při podávání a administrování projektů, a připravit tak žadatele na správné podávání a administrování žádostí z Operačního programu životní prostředí. Na seminářích bude též prostor pro dotazy a společnou diskuzi s pracovníky SFŽP, včetně možnosti individuálních konzultací o Operačním programu Životní prostředí.

Termíny a místa seminářů na nejbližší období :

29.1. Plzeňský kraj - obsazeno

31.1. Středočeský kraj - obsazeno

5.2. Liberecký kraj

7.2. Jihomoravský kraj

12.2. Moravskoslezský kraj

19.2. Olomoucký kraj

26.2. Českobudějovický kraj

28.2. Královéhradecký kraj

4.3. Kraj Vysočina

11.3. Zlínský kraj

13.3. Ústecký kraj

Semináře určené zejména pro zástupce samospráv se postupně uskuteční ve všech  krajích ČR, a to od prosince 2007 (kdy proběhl seminář v Karlovarském kraji) do března 2008. Většinou se semináře uskuteční na půdě krajských úřadů. Informace o konání se k zástupcům samospráv dostanou prostřednictvím pozvánek od organizátora nebo na www.abaco.cz

Informace o dalších konáních /on-line přihlášky/ budou rovněž zveřejněné v aktualitách na internetové adrese www.sfzp.cz , www.abaco.cz

Již vyhlášené termíny a přihlášky zájemci naleznou on-line na http://www.abaco.cz/?pri=1&sec=3&id=56 nebo se mohou dotázat e-mailem info@abaco.cz

Kontakty:

Tomáš Kocman, 602219601                                           
jednatel Abaco Group, spol. s r.o.                              

tomas_kocman@abaco.cz                                          

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj Operační program Infrastruktura a Státním fondem životní prostředí České republiky.

Operační program Infrastruktura

Primárním cílem OP Infrastruktura je rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje v souladu se  standardy EU. Důraz je kladen zejména na ochranu a zlepšení životního prostředí.

OP Infrastruktura tvoří 4 priority:            

  • Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (v gesci Ministerstva dopravy)
  • Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (v gesci Ministerstva dopravy)
  • Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury
  • Priorita 4 - Technická pomoc (podílí se Ministerstvo dopravy, MŽP a SFŽP) 

Státní fond životního prostředí administruje realizaci Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. V jejím rámci jsou realizována 4 opatření:

  • Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území
  • Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
  • Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
  • Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Na Operační program Infrastruktura, vyhlášený pro roky 2004-2006 s termínem dokončení v roce 2008, tematicky navazuje Operační program Životní prostředí.

Ten je vyhlášen pro roky 2007-2013.

130 miliard pro čistou vodu, vzduch a přírodu = Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je  určen výlučně na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Operační program Životní prostředí čerpá finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 130 miliard Kč.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n 3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz. Státní fond životního prostředí ČR odpovídá za praktickou realizaci OP ŽP.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské Unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí