zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci CYANOBAKTERIE 2008

05.02.2008
Voda
Pozvánka na konferenci CYANOBAKTERIE 2008
Konference je zaměřena na celou šíři problémů spojených s masovým rozvojem cyanobakterií a je určena pro pracovníky povodí, ZU, vodárenské společnosti a státní správy.

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR, Masarykovy Univerzity a Sdružení Flos - Aquae

ve spolupráci se

Státním zdravotním ústavem

Praha Českou Limnologickou společností

Společností ASIO s.r.o.

Výskumným ústavem vodného hospodárstva Bratislava

si Vás dovolují pozvat na konferenci

CYANOBAKTERIE 2008

Brno, hotel Myslivna 2. - 3. dubna 2008

Konference je:

- 3. ročníkem pokračování úspěšné konference Cyano 2004 a 2006

- zaměřena na celou šíři problémů spojených s masovým rozvojem cyanobakterií.- určena pro pracovníky povodí, ZU, vodárenské společnosti a státní správy.

Zaměření konference Cyanobakterie 2008:

komplexní informace o problematice vodních květů sinic od invazních sinic, přes nové cyanotoxiny až po pokroky v metodách pro omezení rozvoje vodních květů sinic

Novinka:

akreditace konference body pro celoživotní vzdělávání (KVVOPZ)

Termín konání:

2. - 3. dubna 2008, konference začíná ve středu 2. dubna registrací účastníků mezi 9-10h. a končí ve čtvrtek 3. dubna 2008 diskusí a předáváním certifikátů ve 14h.

Místo konání:

Brno, hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, GPS N49°188' 12'', E16°553' 71'' (www.hotelmyslivna.cz) Přihláška: je spolu se všemi důležitými informacemi, adresami a telefonními čísly k dispozici ve formě on-line formuláře na www.sinice.cz

Organizátoři konference žádají v souladu s vyhláškou 423/2004Sb o přidělení kreditů pro tuto konferenci Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

Současně je konference zahrnuta do průběžného vzdělávání - „Akreditovaný vzdělávací program MVČR pro pracovníky veřejné zprávy“.

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2008 !!!

PŘEDNÁŠKY zajistí zvaní odborníci.

PRO PREZENTACI ODBORNÝCH VÝSLEDKŮ budou pro všechny účastníky k dispozici postery o rozměru 85x120cm. Požadavek na poster uveďte v přihlášce. Abstrakt posteru v rozsahu do 1str. A4 je možno publikovat ve sborníku, uzávěrka pro sborník je 10. února 2008.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

 1. Ekologie a taxonomie cyanobakterií: téma - INVAZNÍ SINICE
  • Kaštovský, J. (JČU): Úvod do problematiky invazních sinic.

   Komárek, J., Komárková, J (BU AVČR, HBU): Morfologie, ekologie a rozíření invazních sinic v čase.

   Šejnohová, L. a kol. (CCT spolupracující organizace): Výsledky monitoringu vodních květů sinic 2004 - 2007 v České republice - jaké zastoupení mají invazní druhy.

   Maršálková, E., Šejnohová, L., Maršálek, B. (CCT): Morfologie, ekologie a současné rozšíření toxické invazivní sinice Cylindrospermopsis raciborskii v ČR.

 2. Cyanotoxiny: téma - TRADIČNÍ A NOVÉ CYANOTOXINY
  • A) Toxikologie

    Bláha a kol. (CCT): Tradiční a nové cyanotoxiny ve vodách ČR.

    Kopp a kol. (MZLU): Akumulace microcystinů v rybách a v potravních řetězcích.

    Pikula a kol. (VFU): Toxicita sinic pro ptáky.

   B) Analýzy

    Bláhová a kol. (CCT): Analytické možnosti stanovení významných "tradičních" i "nových" cyanotoxinů.

    Kubala a kol. (BFÚ Brno): Lipopolysacharidy sinic a související toxicita.

    Chocholáčová (BVK): Praktické zkušenosti se stanovením microcystinů v BVK, a.s.

    Jezberová, J., Bernardová a kol. (JČU): Genetické metodiky ve stanovení producentů cyanotoxinů.

    Kohoutek, J., Maršálek, B. (CCT): Nové možnosti vzorkování cyanotoxinů pomocí pasivních vzorkovačů.

 3. Technologie - téma POKROKY V METODÁCH PRO OMEZENÍ VODNÍCH KVĚTŮ SINIC
  • Maršálek B. a kol. (CCT): Projekty omezení rozvoje sinic: principy, souvislosti a zkušenosti

   Jančula a kol.(CCT): Možnosti ošetření vodního sloupce nádrží

   Slováčková a kol. (CCT): Biotické vztahy ve vodních ekosystémech a možnosti omezení rozvoje sinic

   Borovec a kol: Metody snížení koncentrace biodostupného fosforu v povodí a nádrži.

   Maršálek a kol (CCT): Nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic

   Sysalova a kol: Metodické doporučení pro povolování aplikací přípravků k omezení rozvoje sinic.

   Duras J. (PVL): Zkušenosti s praktickou aplikací Al a Fe látek v lokalitě Bolevecký rybník, Plzeň.

   Očásková a kol.: Biopřípravky k ošetření nádrží a zdrojů v povodí: přehled a zkušenosti.

   Pumann a kol. (SZU): Zpracování plánů pro zajištění bezpečnosti vody- Hodnocení rizik z cyanotoxinů.

   Plotěný a kol. Nové trendy v udržitelné sanaci odpadních vod.

   Maršálek, Vinklárková (CCT): Globální databáze metod, technik a přípravků k omezení rozvoje sinic

  Účastnický poplatek: 2 990Kč (včetně DPH 19%) zahrnuje teplé obědy 2. a 3. dubna, občerstvení o přestávkách v průběhu celé konference, technické zázemí s dataprojekcí, ozvučení, pronájem sálu, sborník v ceně 400Kč, společenský večer se slavnostní večeří a hudbou 2. dubna

  Způsob úhrady konference: Účastnický poplatek uhraďte do 24. března 2008 na vrub účtu ČSOB 372315193/0300 (jako variabilní symbol uveďte vaše IČ, v příp. studentů rodné číslo) IČ: 65767853; DIČ: CZ65767853; Sdružení Flos Aquae, Kunešova 6, 643 00 Brno. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace.

  Kredity: Bude zažádáno o registraci kurzu u Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Předchozí ročníky a sborníky konference: sborník Cyanobakterie 2004 lze dokoupit na adrese www.ekomonitor.cz nalistováním na semináře/objednávky sborníků, sborník Cyanobakterie 2006 lze dokoupit zde.

  Účastníci ze SR budou tradičně vítáni a mohou vložné uhradit až u registrace (vzhledem k nutnosti placení bankovních převodních poplatků o které by bylo nutno vložné navýšit). Závazné přihlášky prosíme poslat včas. V případě bankovního převodu prosíme poslat tak, aby částka přišla dle pokynů celá.

  Možnost inzerce:

  - Formou posteru v průběhu konání konference - poster A0 10 000Kč.

  - Ve sborníku - A4 - barevná 24 000Kč, polovina A4 12 000Kč, další možnosti dle domluvy s organizátory.

   

  Ubytování si každý účastník rezervuje a platí samostatně, organizátoři předjednali pro účastníky konference CYANO 2008 hromadnou slevu přímo v hotelu Myslivna (www.hotelmyslivna.cz). Při rezervaci a platbě je nutno nahlásit se jako účastník konference CYANO08 (pokoj jednolůžkový 950 Kč a dvoulůžkový 1250 Kč, tedy cena na osobu 625 Kč).

  Těšíme se na společné setkání na konferenci Cyanobakterie 2008!

  Organizační garant konference - Centrum pro cyanobakterire a jejich toxiny Brno

  Odborná garance

  Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Odborný garant konference a koeditor sborníku

  MUDr. František Kožíšek

  Doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

  Mgr. Lenka Šejnohová

  Organizační tým

  Ing. Eliška Maršálková,PhD., eliska.marsalkova@centrum.cz -příjem inzerce, editace sborníku

  Mgr. Darina Vinklárková dvinklarkova@sinice.cz - editace příspěvků do sborníku

  Martina Sadílková, sadilkova@brno.cas.cz - on-line přihlášky, poštovní kontakt: Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, fakturace: tel./fax. 549495967 nebo 543 241 911

  Petr Rímský - petr@rimsky.cz - technické zázemí

   

  On-line přihláška a objednávka
  Pozvánka ke stažení
  Program ke stažení
  Pokyny pro přispěvatele do sborníku
  Pokyny pro inzerenty
  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí