zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností při ochraně ovzduší v roce 2007

14.02.2008
Ovzduší
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností při ochraně ovzduší v roce 2007
ČIŽP uložila celkem 35 pokut nad 100 000 Kč

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.

Skandinávská 992, Žebrák

IČ 26131056

Provoz – výroba výměníků tepla pro klimatizace osobních automobilů

Pokuta 180 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu organických látek.

PM 21.5.2007, výše pokuty potvrzena odvolacím orgánem

 

Athis Europeen a.s.

Areál Safina a.s., Vestec 136, Jesenice u Prahy

IČ 25610783

Provoz – tiskárna Poděbradská 55, Praha 9

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 29.3.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

ELMECH, a.s.

Havlíčkova 260, Kolín

IČ 46357319

Provoz – odmašťovací zařízení

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 5.5.2007

 

ŠKODA STEEL s.r.o.

Tylova 57/1, Plzeň

IČ 27615090

Provoz – elektrická oblouková pec

Pokuta v celkové výši 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. – provozní evidence nevedena v souladu s prováděcím právním předpisem (150 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – porušení provozního řádu (100 000,- Kč).

PM 2.3.2007

 

Schäfer – Menk s.r.o.

Přeštínská 1415, Praha 5

IČ 61461512

Provoz – lakovací zařízení, provoz Dýšina

Pokuta v celkové výši 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení projektované spotřeby organických rozpouštědel (100 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu organických látek (100 000,- Kč).

PM 15.5.2007

 

AMATI – Denak, s.r.o.

Dukelská 44, Kraslice

IČ 18248586

Provoz  - odmašťovací zařízení

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 11.4.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

Plzeňská energetika a.s.

Tylova 57, Plzeň

IČ 25240668

Provoz – spalovací zdroj

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 86/2002 Sb. a § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. – nebyly řádně provozovány technické prostředky pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek.

PM 25.5.2007

 

ŠKODA, KOVÁRNY,  Plzeň s.r.o.   *

Tylova 1/57, Plzeň

IČ 47718587

Provoz – elektrické obloukové pece

Pokuta 275 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm a), b) zákona č. 86/2002 Sb. – porušení provozního řádu a nezamezení úniku tuhých znečišťujících látek.

PM 15.1.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

ŽELEZÁRNY Hrádek a.s.

Nová Huť 204, Hrádek

IČ 45359016

Provoz – elektrické obloukové pece

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – porušení provozního řádu (nedodrženy podmínky provozu odsávacího a odlučovacího zařízení).

PM 7.4.2007

 

ČEPRO, a.s.

Dělnická 12, Praha 7

IČ 60193531

Provoz – sklady pohonných hmot Včelná a Smyslov

Pokuta v celkové výši 110 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek (podle úrovně překročení sklad Včelná 30 000,- Kč, sklad Smyslov 80 000,- Kč)

PM 16.3.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

Kámen a písek, spol. s r.o.

Linecká 277, Český Krumlov

IČ 42396158

Provoz – lom Plešovice

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 23.3.2007, výše pokuty potvrzena odvolacím orgánem

 

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Na Švadlačkách 478/II, Soběslav

IČ 14504456

Provoz – obalovna živičných směsí

Pokuta v celkové výši 280 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje v rozporu s povolením orgánu ochrany ovzduší (80 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. – bezodkladně neodstraněn při provozu zdroje nebezpečný stav ohrožující kvalitu ovzduší (200 000,- Kč).

PM 28.1.2007

 

AES Bohemia spol. s r.o.

Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí

IČ 25106481

Provoz – spalovací zdroj

Pokuta v celkové výši 650 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu oxidu siřičitého (550 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. – neprovedení měření emisí znečišťujících látek (100 000,- Kč).

PM 13.4.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.   *

Kněžskodvorská 2277, České Budějovice

IČ 25169769

Provoz – slévárna kovů

Pokuta v celkové výši 220 000,- Kč  za porušení § 11 odst. 1 písm a) zákona č. 86/2002 Sb. – provozování zdroje v rozporu s provozním řádem (120 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. – neprovedení měření emisí znečišťujících látek (100 000,- Kč).

PM 5.1.2007, výše pokuty potvrzena odvolacím orgánem

 

JITONA a.s.

Wilsonova 222/III, Soběslav

IČ 18164439

Provoz – spalovací zdroj

Pokuta 160 000,- Kč  za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – změna paliva bez povolení orgánu ochrany ovzduší

PM 14.5.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.   *

Na hranici 6, Jihlava

IČ 26936364

Provoz – výroba OSB desek

Pokuta 400 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší

PM 14.2.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

Zanini CZ, s.r.o.

Na Pankráci 332, Praha 4

IČ 27257045

Provoz – výroba plastových lakovaných výlisků

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší

PM 2.2.2007

 

ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s.

Velké Svatoňovice 375

IČ 25935267

Provoz – polygrafická zařízení

Pokuta v celkové výši 190 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zařízení bez povolení orgánu ochrany ovzduší (180 000,- Kč) a porušení § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb. – neoznámení ukončení provozu zařízení (10 000,- Kč).

PM 3.2.2007

 

PLOMA, a.s.

Velkomoravská 79, Hodonín

IČ 25556045

Provoz – zpracování dřeva, skladka surovin

Pokuta v celkové výši 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – změna technologie zpracování dřeva (50 000,- Kč) a provoz skládky surovin (100 000,- Kč) bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 1.6.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

KATAFORESIS CZ, s.r.o.

Jungmannova 448, Dašice

IČ 26204622

Provoz - kataforézní linka

Pokuta 350 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. - provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší

PM 25.6.2007, potvrzeno odvolacím orgánem

 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Havlíčkova 605, Kolín

IČ 46357351

Provoz – výroba kyanidů

Pokuta 2 000 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu kyanidů a kyanovodíku.

PM 4.7.2007

 

SLR – CZECHIA s.r.o.

Zdíky 34, Kaplice

IČ 48201243

Provoz – lakovna

Pokuta v celkové výši 400 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek (100 000,-), § 11 odst. 1 písm. c) – měření emisí neprovedeno způsobem stanoveným vyhláškou č. 356/2002 Sb. (50 000,-) a §11 odst. 1 písm. a) – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší (250 000,-).

PM 5.9.2007

 

Montera spol. s r.o.

Munice 73, Hluboká nad Vltavou

IČ 63911752

Provoz – výroba plastových oken

Pokuta v celkové výši 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší (150 000,-), § 11 odst. 1 písm. c) – měření emisí neprovedeno způsobem stanoveným vyhláškou č. 356/2002 Sb. (50 000,-) a § 11 odst. 1 písm. e) – nepředložení souhrnné provozní evidence (50 000,-).

PM 22.8.2007

 

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Vintířov 176

IČ 46882324

Provoz – rotační vypalovací pec

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. – provoz zdroje v rozporu s integrovaným povolením (překročení emisního limitu těkavých organických látek).

PM 18.9.2007

 

WELLDECO, s.r.o.

Tachov, Vítkov 91,  provozovna Vilémovská 2121 (areál plynáren Tachov)

IČ 26357356

Provoz – dekorace porcelánových a keramických výrobků

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 20.7.2007

 

OK STS Toužim, a.s.

Žlutická 430, Toužim

IČ 49790331

Provoz – lakovna

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a)  zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje v rozporu s podmínkami ochrany ovzduší.

PM 10.11.2007

 

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

U Panasonicu 1068/1, Plzeň

IČ 64833054

Provoz – vytvrzovací pece pocínovací linky

Pokuta v celkové výši 350 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší (50 000,-) a § 11 odst. 1 písm. c) – neprovedeno měření emisí znečišťujících látek (300 000,-).

PM 27.11.2007

 

Plzeňská teplárenská a.s.

Doubravecká 2578/1, Plzeň

IČ 49790480

Provoz – spalovací zdroj

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. – provoz zdroje v rozporu s integrovaným povolením.

PM 30.6.2007

 

GALMET, spol. s r.o.

Příbram IV – Březové Hory 530, provozovna Chvaletice

IČ 49688057

Provoz – povrchová úprava kovů

Pokuta v celkové výši 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší (50 000,-) a § 3 odst. 7 – znečišťující látky  neodváděny do ovzduší definovaným způsobem (100 000,-).

PM 23.8.2007

 

Výrobní D D METAL group a.s.

Banskobystrická 461/55, Brno – Řečkovice, provozovna Lupenice 10

IČ 26330911

Provoz – tavení neželezných kovů

Pokuta v celkové výši 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší (100 000,-), § 3 odst. 7 – znečišťující látky neodváděny do ovzduší definovaným způsobem (50 000,-) a §  11 odst. 1 písm. g)  - neodstranění nebezpečného stavu ohrožujícího kvalitu ovzduší (50 000,-).

PM 15.10.2007

 

TSS, spol. s r.o.

Za Tratí 496, Třebechovice pod Orebem

IČ 47451467

Provoz – spalovací zdroj, lakovna, pomocné slévárenské provozy

Pokuta v celkové výši 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. – provoz spalovacího zdroje (20 000,-) a lakovny (60 000,-) bez povolení orgánu ochrany ovzduší, § 11 odst. 1 písm. c) – neprovedení autorizovaného měření emisí na pomocných provozech slévárny (50 000,-) a spalovacím zdroji (20 000,-).

PM 18.7.2007

 

STROJTEX a.s.

Sylvárovská 2543, Dvůr Králové nad Labem

IČ 46504983

Provoz – lakovna

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 28.6.2007

 

ZEVO, spol. s r.o.

Jevišovice 102, provozovna Hrádek u Znojma

IČ 49451693

Provoz – bioplynová stanice

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 16 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. – provoz zdroje bez platného integrovaného povolení.

PM 17.10.2007

 

PUR-PLASTICS s.r.o.

Tomáše Bati 1566, Otrokovice

IČ 26974771

Provoz – výroba obuvnických podešví

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. – překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 3.7.2007

 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Na Hranici 6, Jihlava

IČ 62417690

Provoz – skládka pilin

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. – nesplnění nápravného opatření.

PM  7.11.2007

 

*   rozhodnutí vydaná v roce 2006

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí