zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plán legislativních prací vlády na rok 2008 - část týkající se Ministerstva zemědělství

18.02.2008
Zemědělství
Legislativa
Plán legislativních prací vlády na rok 2008 - část týkající se Ministerstva zemědělství
Část Plánu legislativních prací vlády na rok 2008, která se týká Ministerstva zemědělství a která obsahuje 11 legislativních úkolů
Plán legislativních prací vlády na rok 2008(část týkající se MZE)(schválený jako příloha k usnesení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 34)Předkladatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (str. 23-24)
Poř.č. Před-kla-datel

Spolu-před-klada-
datel

Název legislativního úkolu Termín
stano-
vený pro trans-
pozici
Stanovený termín předložení vládě Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1. MZE Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 02.08 04.08
2. MZE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 02.08 04.08
3. MZE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 02.08 04.08
4. MZE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 02.08 04.08
5. MZE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů 05.08 07.08
6. MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 05.08 01.09
7. MZE MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.09 06.08 01.09
8. MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.08 07.09
9. MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů 10.08 07.09
10. MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů 11.08 08.09
11. MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 12.08 09.09
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí