zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za život s hlukem a letadly chceme kompenzace

08.02.2008
Hluk
Za život s hlukem a letadly chceme kompenzace
ejvětší stavební projekt na hranici Prahy a Středočeského kraje, totiž nová vzletová a přistávací dráha v Ruzyni, bude mít na život v okolních obcích katastrofální dopad. Akciová společnost Letiště Praha chce za každou cenu navýšit počet cestujících ze současných 12 na 20 milionů a nerespektuje nedostatek volné krajiny v okolí Prahy. Město Hostivice bude, vzhledem ke své poloze, zasaženo rozšiřováním letiště nejvíce. Jen pár příkladů dopadu: Lidé žijící v části Hostivice, která je uvažované dráze nejblíže, budou zasaženi hlukem o síle 90 decibelů. Letadla budou startovat a přistávat jen 1600 metrů od budovy základní školy. Odvod dešťové vody z přistávací plochy bude řešen převedením do vodoteče Jenečského potoka, který prochází centrem města.

Podle starostky města Hostivice Ivy Koptové (ODS) vzletová dráha a vůbec letiště jako takové, Hostivici zatěžuje hlukem, zplodinami, ale na druhé straně dává pracovní příležitosti. „Jako vše v životě má rub a líc, je tomu tak i v tomto bodě“, říká starostka.

Jak Magistrát hlavního města Prahy vysvětluje svůj souhlas s touto výstavbou?

Psali jsme představitelům hlavního města dopis s žádostí o vysvětlení souhlasu s výstavbou paralelní dráhy. Dne 4.února 2008 jsme obdrželi kladné vyjádření z Magistrátu k dotazu na rozvoj letiště. Tato výstavba je v platném územním plánu Hostivice i hlavního města Prahy. Dále se Magistrát hlavního města Prahy opírá o zákon č. 544/2005 Sb., schválený dne 2. 12. 2005 (zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně – pozn.red.). Od zpracovávané hlukové studie je možné očekávat pouze objektivní měření, ovšem závěry se mohou dělat až po vypracování výsledků. Dopad na život byl a bude, na jedné straně narůstá provoz, na druhé dochází neustále k pokroku v technice, a tím ke zlepšování motorů, jejich spalování. Nechceme se stavět do role radikálního odpůrce, ale požadujeme od vedení letiště, aby počítalo s lidmi, kteří mají své nemovitosti v těsném sousedství, jež tady žijí i několik generací, nebo tady svůj život začínají, a věnovalo jim pozornost kompenzacemi ze svých zisků. Požadujeme je minimálně ve formě výměny oken po celém území města a dále příspěvků na ozdravné pobyty dětí. Pro snížení hluku budeme chtít také zajištění izolační zeleně v rámci města.

Jaké jsou priority rozpočtu města Hostivice na letošní rok? Nakolik je pro vás novela o rozpočtovém určení daní finančně přínosná?

Otázka rozpočtového určení daní se našeho města příliš nedotkne. Máme dostat o čtyři miliony korun více. Rozpočet Hostivice je v tomto roce zaměřen na dovršení problémů, které se týkají čističky odpadních vod (ČOV). Podařilo se nám získat souhlasné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy a následně Pražské vodohospodářské společnosti a Pražských vodovodů a kanalizací, kteří nám umožnili vystavět přivaděč k ústřední ČOV Praha. Projekt je připraven, teď lze vypsat výběrové řízení na společnost, která tento přivaděč postaví.Tímto krokem vedení města ušetřilo z rozpočtu kolem šedesáti milionů korun, a to jednou pro vždy. Nebude nutné naši ČOV neustále upravovat podle nových směrnic. Postupně se do roku 2014 přepojíme. Do tohoto roku kapacitu zvládáme. I přes odpor některých zastupitelů, kteří s tímto řešením nesouhlasí a chtějí stavět druhou etapu naší ČOV v řádech devadesáti milionů korun, se podařilo přijmout souhlasné usnesení ze zastupitelstva. Velkou zátěží pro rozpočet je otázka zřízení Městské policie. Jeden policista stojí město včetně platu kolem čtyři sta padesát tisíc korun ročně, město jich podle rozlohy potřebuje minimálně dvacet. Je to suplování nefungující státní policie. Nemalým problémem zůstává nedostavěná základní škola – tady se pohybujeme v částce čtyřiceti milionů korun za stravovací pavilon a dalších šedesáti milionů korun na první stupeň. To jsou sumy, které ze svého rozpočtu nezvládneme. Než však přistoupíme k možné půjčce, pokoušíme se žádat o dotace, stejně jako na stavbu přivaděče ČOV a další projekty.

Jaké máte zkušenosti s přístupem investorů? Například firma Central Group vám nabídla výstavbu mateřské školy a chráněný přejezd za možnost změnit územní plán a rozšířit stavbu směrem ku Praze. Ale vzhledem k dosavadní výstavbě prý firma neposkytla odpovídající spolupráci…

Přístup investorů je různý. Někteří pochopili, že město je jejich partner, jiní své projekty pozastavili, protože jejich projekt je tak neodolatelný, že už jen to, že ho tady realizují, je pro město čest. Právě tito „partneři“ nechtějí připustit, že nárůst obyvatel a jejich požadavky město zatíží. Například občané Hostivice, kteří žijí v sousedství  výrobního areálu společnosti DFI Europe, s. r. o., vyrábějící plasty, si již roky víceméně bezvýsledně stěžují na zápach z výroby a hluk, cítí se poškozováni na zdraví (výpary mohou být karcinogenní). Je těžké se k tomu vyjadřovat – obyvatelé okolních nemovitostí jsou podvedeni tím, kdo jim majetek prodal a neupozornil je na tento objekt. V dalším pohledu je chyba toho, kdo si nemovitost kupuje a neověří si okolí, platný územní plán… Chyba je i v majiteli, jak kontroluje dodržování pravidel ve své provozovně, jak zajišťuje lidem pracovní podmínky…

Eva Tišnovská
Autorka je externí redaktorkou gitY.
Zdroj: http://www.ta-gita.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí