zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidelný odborný servis klimatizací se vyplatí

11.03.2008
Ovzduší
Pravidelný odborný servis klimatizací se vyplatí
Pravidelný servis předchází jak závadám, tak i snižování účinnosti celého systému.

Klimatizace je strojní zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků, čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro částí včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku atd.

Pravidelný odborný servis klimatizací se vyplatí

Při provozu znečištěné klimatizace bez pravidelného servisu dochází k rapidnímu snížení účinnosti celého zařízení, zvýšení elektrického příkonu, zvýšení hlučnosti a v neposlední řadě může dojít i ke zničení kompresoru.

ZÁKLADEM JE JARNÍ ÚDRŽBA

Naopak zajištění pravidelného servisu je u dodavatelských firem kladně hodnoceno a zákazník je obvykle odměňován prodloužením záruční doby na instalované klimatizační jednotky.

Podle typu provozu a především podle toho, zda je chlazení / topení v provozu i v zimním období, se údržba provádí jednou či dvakrát ročně. Základem je jarní údržba - probíhá před hlavní sezonou chlazení (obvykle v období leden-květen). Jako doplňková je nabízena údržba podzimní, která se většinou dělá v období září-listopad.

CO ZÁKAZNÍK MŮŽE SERVISOVAT SÁM

Zajišťování údržby klimatizace svépomocí většinou využívají spíše soukromí majitelé klimatizačních zařízení. Většina firem si tuto činnost objednává u specializovaných firem.

V každém návodu k obsluze je přesný popis servisních činností, které může provádět sám uživatel. Je to především čištění filtru vnitřní jednotky, které představuje základní podmínku správného fungování jednotky. Čištění filtru vnitřní jednotky je relativně jednoduché. Po odklopení jejího krytu a vysunutí prachového filtru je třeba filtr omýt, vysušit a zasunout zpět. Opomenutí této základní údržby může způsobit zvýšení hlučnosti vnitřní jednotky a druhotně také zvýšení spotřeby elektrické energie. Potřebný interval čištění závisí na míře znečištění prostředí, ve kterém je jednotka umístěna. U běžné uživatelské jednotky postačí interval dvou měsíců, u průmyslových provozů, skladů nebo prostor se zvýšeným pohybem osob se doporučuje interval kratší.

Druhým základním pravidlem je průběžné očišťování venkovní jednotky od mechanických nečistot, například listí.

Protože uvedené činnosti jsou pouze základem údržby klimatizací, nikoliv komplexní údržbou, je důležité alespoň jednou za dva až tři roky provést odborný servis.

CO PROVÁDÍ POUZE ODBORNÁ FIRMA

Do složitějších servisních úkonů by se uživatel neměl pouštět sám, ale měl by si objednat odborníky. Do kategorie odborných údržbových prací spadá například kontrola tlaku a množství chladiva, kterou provádí chladírenský technik, nebo kontrola elektroinstalace, kterou zajišťuje elektrikář s příslušným oprávněním.

Ideálním řešením pro firemní provozovny, obchody nebo sklady je objednávka komplexního balíku servisních prací na základě servisní smlouvy, a to včetně základního čištění vnitřních a venkovních jednotek.

Kromě výše zmíněných činností, které jsou součástí každého preventivního servisního zásahu, lze servisní smlouvu u centrálních klimatizačních systémů například rozšířit také o vzdálenou správu zařízení, kde se pro zákazníka zajišťuje denní dohled nad klimatizačním systémem přes internet. Tato služba je využitelná zejména pro prostory, v nichž je důležité přesné dodržení teplot a v nichž se běžně nepohybují lidé, kteří by si případné poruchy na zařízení všimli. Nejčastěji se jedná o serverovny, sklady potravin apod. Stále častěji do této kategorie spadají i větší administrativní a komerční prostory. Díky on-line monitoringu chladicích systémů a chybovým hlášením je závada okamžitě zaznamenána a pracovníci servisního centra neprodleně aktivují záložní zdroj chlazení / topení. Zákazník je o poruše informován telefonicky a na místo vyjíždí servisní technik.

KOLIK STOJÍ PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZACE

Cena údržby závisí na počtu klimatizačních jednotek. V případě jedné splitové jednotky se cena za jednorázovou údržbu pohybuje kolem 1800 Kč bez DPH včetně dopravy. Čím více je na jednom místě instalovaných jednotek, tím se pak pochopitelně cena za údržbu jedné jednotky snižuje. Například pro provozy s 10 kusy instalovaných jednotek je cena za údržbu zhruba 12 500 Kč bez DPH, tedy 1250 Kč bez DPH za jednotku.

Na základě uzavření servisní smlouvy, kde se zákazník zavazuje objednat pravidelnou každoroční údržbu po dobu 5 let, získává investor prodlouženou záruční dobu a tím docílí jak vysoké úspory v provozu jednotek, tak zároveň jistotu, že po dobu minimálně 5 let nebude muset do klimatizace žádným způsobem dodatečně investovat.

AUTOR: Josef Čabela

je hlavním technikem společnosti Kostečka Group

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí