zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Nitrianskom kraji Recyklačný fond pridelil 610 dotácií a príspevkov

15.02.2008
Odpady
V Nitrianskom kraji Recyklačný fond pridelil 610 dotácií a príspevkov

V rámci Nitrianskeho kraja Recyklačný fond za šesť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za 241 miliónov Sk, keď vyhovel cca 610 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 575 žiadostí príspevky 25,7 milióna Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o dotácie na podporu zberu a recyklácie odpadov, keď na základe 20 žiadostí podnikateľov vyplatil 168 miliónov Sk a vyhovel aj 15 žiadostiam obcí o dotácie vo výške 47,3 milióna Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za šesť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2,79 miliardy Sk, keď vyhovel cca 6200 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho v roku 2007 schválil projekty za 647 miliónov Sk. S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku ročne vyzbiera a zhodnotí cca 180- tisíc ton odpadov. S prispením fondu sa pri separácii a zhodnocovaní odpadov vytvorilo odhadom približne 1000 trvalo udržateľných pracovných miest“, poukázal J. Líška.

         Dodal, že Recyklačný fond sa v prvých rokoch sústredil hlavne na podporu vybudovania kapacít na zhodnotenie odpadov. V roku 2007 a v ďalších rokov sa už ťažisko činnosti fondu prenáša na  separovanie komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovali všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo, kovové obaly. Vlani vykonal fond veľký kus práce pri osvete a propagácii separovaného zberu i zhodnocovania odpadu.

Našim cieľom je, aby sa separovalo vo všetkých 2924 obciach a mestách na Slovensku a v čo najväčšom množstve komodít. Zatiaľ sa separuje aspoň čiastočne v cca 2200 z nich. Len od samospráv obcí záleží, či využijú možnosť požiadať Recyklačný fond o úhradu až 95 percent nákladov na realizáciu projektov separovaného zberu. Za 1 tonu separovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie vyplácame 1300 až 1800 Sk“, konštatoval J. Líška

Údaje za Nitriansky kraj      

„Pre Nitriansky kraj v  roku 2007 Recyklačný fond schválil finančné dotácie spolu pre

5 nových projektov spolu za viac ako 20 miliónov Sk. Podporil projekt AUTOSALÓN NITRA 2007 spoločnosti  Agrokomplex – výstavníctvo Nitra sumou 500-tisíc Sk. Fond v roku 2007 vyhovel aj štyrom žiadostiam  miest a obcí o dotácie na projekty týkajúce sa separovaného zberu komunálneho odpadu. Pre mesto Nitra bolo schválených takmer 9,5 milióna  Sk, Združenie obcí pre separovaný zber Šurany-Bánov dostalo dotáciu 4,35 milióna Sk, mesto Topoľčany  takmer 3,9 milióna a Združenie obcí pre separovaný zber zo Šiah získalo 1,9 milióna Sk“, vysvetlil J. Líška.

Za celé obdobie svojho pôsobenia Recyklačný fond poskytol v Nitrianskom kraji dotácie podnikateľom vo výške už spomínaných 241 miliónov Sk. Týkali sa celkovo 20-tich projektov od 13 podnikateľov. Najvyššiu dotáciu poskytol Recyklačný fond v sume 45 miliónov Sk spoločnosti Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., na projekt zameraný na triedenie a úpravu zberového papiera. Druhou najvyššie podporenou spoločnosťou bola spoločnosť AKU –TRANS, s.r.o.,  Nitra. Sumou 37,1 milióna Sk podporil Recyklačný fond jej dva projekty zamerané na zber a dopravu a projekt bezplatného odberu opotrebovaných olovených akumulátorov od obcí a miest z celého Slovenska. Treťou najvyššou čiastkou 37,1 milióna Sk  podporil Recyklačný fond projekt spoločnosti SLEDGE SLOVAKIA, s r.o., Kolárovo – Recyklácia PET obalov. Významné dotácie  boli pridelené aj firme KURUC – COMPANY, s.r.o., Veľké Lovce. Recyklačný fond jej na dva projekty na separovaný zber vrstvených kartónových obalov a ich recykláciu a kontajnerový zber poskytol spolu 17,6 milióna Sk. Medzi ďalšie dotáciami podporené firmy patria: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Plastika, a.s., Nitra, Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, NITRASKLO, a.s., Nitra, NOVIMPEX, s.r.o., Nové Zámky, VYFAKO, s.r.o., Nitrianska Blatnica, NITRAWEX, s.r.o., Nitra, VÚSAPL, a.s., Nitra.  

             V Nitrianskom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel spomínaným 15-tim projektom žiadateľov o dotácie. Spolu 12 miest, obcí a združení dostalo dotácie na projekty v celkovej sume 47,3 milióna Sk.  Fond tak podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (Nitra, Topoľčany, Palárikovo, Štúrovo, Šahy, Kolárovo, Pukanec, Hurbanovo, Šarovce, Chľaba, Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra, Združenie obcí pre separovaný zber, VEPOS, s.r.o., Vráble, Združenie obcí pre separovaný zber, , Združenie mesta a obcí mikroregiónu Šurany-Bánov). Mestá využívajú dotácie najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Menšie obce zas využívajú výhodu spoločného postupu v združeniach a mikroregiónoch.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí