zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí v 7. rámcovém programu

19.02.2008
Obecné
Životní prostředí v 7. rámcovém programu
Environmentální problémy přesahují hranice států a vyžadují koordinovaný přístup nejen na evropské, ale i na celosvětové úrovni.
I když je na prioritu Životní prostředí (včetně změny klimatu) vyčleněno na programovací období 2007-2013 "pouze" 1,890 mld. eur, jedná se o důležitou část 7. rámcového programu (7. RP). To dokazuje i fakt, že se toto téma objevuje v rámcovém programu v nějaké podobě již od jeho samého začátku, od roku 1984.

Environmentální problémy přesahují hranice států a vyžadují koordinovaný přístup nejen na evropské, ale i na celosvětové úrovni. Pro Evropu je klíčové zapojit se do vytváření udržitelného vztahu k životnímu prostředí. Ochrana životního prostředí a výzkum v této oblasti umožní vyplnit závazky, jež jsou zakotveny v několika důležitých dokumentech Evropské unie (Akční plán pro ochranu životního prostředí), úmluvách OSN (např. Kjótský protokol) či jiných dohodách. I z těchto důvodů je v této oblasti hojně podporována spolupráce se třetími zeměmi.

7. RP se v oblasti životního prostředí soustředí zejména na tyto oblasti výzkumu:

Změna klimatu, znečištění a rizika - zde jsou řešeny otázky fungování klimatu, zemských a mořských systémů, vlivu životního prostředí na zdraví a předvídání, rizika a dopady přírodních nebezpečí (povodně, bouře, požáry atd.).

Udržitelné řízení zdrojů - jedná se o zachování a udržitelné řízení přírodních zdrojů a zdrojů vytvořených člověkem (ochrana půdy, lesů, nakládání s odpady atd.) a řízení mořského prostředí (znečištění, ekosystémy, geologie mořského dna atd.).

Environmentální technologie - důležitou částí jsou zde systémy pro sledování, prevenci a uzdravení životního prostředí souvisejícího s vodou, půdou, klimatem či městským prostředím. Dále se zde nachází ochrana kulturního dědictví pomocí vývoje inovačních strategií či zlepšení vyhodnocování škod. V neposlední řadě je pak financováno hodnocení, ověřování a zkoušení nových technologií.

Pozorování Země a nástroje pro hodnocení - zde se financování soustřeďuje na systémy pro pozorování pevniny a oceánů a celkově na metody pro sledování životního prostředí. Témata mají přispívat k vývoji a integraci pozorovacích systémů v rámci GEOSS (Global Earth Obser-vation System of Systems).

Jak se ukázalo v první výzvě, jež měla uzávěrku 2. května 2007, zájem o granty v této prioritě je velký, stejně jako konkurence. Ze 633 návrhů projektů prošlo úspěšně hodnocením 329, financováno jich však bude vzhledem k nízkému rozpočtu okolo 70. Konkurence navíc neprobíhá v rámci tématu, ale v rámci podsekcí, může se tedy stát, že jsou např. financovány tři projekty na téma a další tři témata z podsekce zůstanou nepokryta. Dá se očekávat, že vysoká konkurence bude i ve výzvě roku 2008, jež byla publikována 30. listopadu 2007 a uzávěrku má 25. února 2008. Jako vždy musí projekty předkládat konsorcia partnerů z alespoň tří různých zemí a předkládaný projekt musí velmi přesně korespondovat se zadáním zvoleného partikulárního podtématu.

AUTOR: Táňa Perglová

CZELO

Technologické centrum AV ČR

VYŠLA NOVÁ BROŽURA PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP (PRO SPECIFICKÉ PROGRAMY SPOLUPRÁCE A KAPACITY).

Doporučujeme ji těm, kteří se podílejí nebo mají v úmyslu se zapojit do přípravy, realizace a řízení projektů 7. RP. Brožura seznamuje s finančními pravidly 7. RP a vysvětluje základní pojmy potřebné k pochopení finančních mechanismů, výklad je doplněn názornými příklady. Brožuru o 96 stránkách stáhnete na: www.czelo.cz a www.tc.cz.

á EK vypisuje průběžně volná místa na pozice národních expertů. Jedná se o zaměstnance vyslané veřejným či soukromým subjektem na práci do EK. Experti zůstávají v pracovním poměru vůči zaměstnavateli a pobírají od něho plat, EK hradí diety. Doba vyslání je 6 měsíců až 2 roky s max. prodloužením na 4 roky. Pro vysílající instituci je to dobrá příležitost, jak získat přístup k informacím a kontaktům v Bruselu. Aktuální pozice najdete na: www.mzv.cz
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí