zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reach a environmentálne záťaže naďalej hlavnými problémami chémie

22.02.2008
Chemické látky
Reach a environmentálne záťaže naďalej hlavnými problémami chémie

Dopady novej európskej chemickej legislatívy (REACH), novely zákonníka práce a likvidácia ,,starých“ environmentálnych záťaží, sú najdôležitejšími problémami slovenskej chémie v súčasnosti. Pridružujú sa k nim však aj nové výzvy na udržanie a získanie dostatku kvalifikovaných zamestnancov, výdavky spojené s prechodom ekonomiky na euro, obmedzené limity na emisie CO2 , ceny ropy atakujúce hranicu 100 USD za barel a hrozba globálnej krízy vyvolanej americkou hypotekárnou krízou. Informoval o tom  prezident Zväzu chemického  a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Ing.Roman Karlubík, MBA, vo svojom prejave na konferencii ,,Chémia a farmácia SR v roku 2008“.

Odborná konferencia sa koná vo štvrtok 21.februára 2008 v bratislavskej Inchebe,

ako sprievodná akcia Medzinárodného veľtrhu Industry Expo 2008. V ten istý deň, v časovej nadväznosti na Odbornú konferenciu, usporiada ZCHFP SR v spolupráci s Odborovým zväzom (OZ) Chémia SR ,,Večer slovenskej chémie a farmácie“ v Expoclube Incheba Expo Bratislava.

R. Karlubík ďalej v spomínanom prejave na konferencii uviedol: ,,ZCHFP SR  svojimi pripomienkami a aktivitami prispel k tomu, že výsledná podoba nariadenia REACH je lepšia, ako prvotný návrh. Ihneď po jeho schválení zväz začal podnikať konkrétne kroky na  pomoc členským organizáciám pri implementácii jednotlivých ustanovení programu REACH. Prišiel čas na špecifikáciu toho, ako každá konkrétna kapitola a príloha nariadenia ovplyvní položku po položke sortiment nakupovaných surovín a výsledných produktov každej prevádzky, závodu, firmy ako celku, a najmä čas zostaviť harmonogram toho, čo, kto a v akom časovom poradí urobí a koľko to firmu môže stáť. Zväz preto v priebehu minulého roka  usporiadal sériu seminárov a individuálnych konzultácií pre členské organizácie na tému REACH. Vo februári 2007 bola zaregistrovaná firma REACH Centrum Slovakia ako dcérska spoločnosť zväzu, ktorá na zmluvnom základe robí komplexný konzultačný, poradenský a realizačný servis pre členské i iné firmy“, konštatoval R.Karlubík.

Ďalej poukázal na to, že vlani prijatá novela Zákonníka práce priniesla výhrady zamestnávateľov týkajúce sa postavenia odborových funkcionárov v podnikoch. Ale aj rozvrh pracovného času spôsobuje problémy s obsadzovaním zmien u hasičov a pod. Dôsledky novely zákonníka práce skomplikovali i proces kolektívneho vyjednávania o podobe novej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2008, ktorá ešte nie je v rezorte chémie podpísaná.

,,Návrh zákona o environmentálnych záťažiach je v pripomienkovom konaní a má legislatívne upravovať likvidáciu tzv. starých environmentálnych záťaží. Ložiská znečistenia v areáloch chemických fabrík i mimo nich vznikli zväčša za celé uplynulé desaťročia, teda v čase národných a štátnych podnikov. Pri čítaní návrhu zákona sa však nemožno ubrániť dojmu, že teraz sa chce štát zbaviť zodpovednosti za škody, ktoré v minulosti fakticky sám prostredníctvom štátnych podnikov ktorým predpisoval ako čo a koľko vyrábať ,spôsobil a presunúť túto zodpovednosť, ale najmä ťarchu nákladov spojených s asanáciou kontaminovaných oblastí, na terajšie súkromné podnikateľské subjekty. Nemožno sa preto diviť, že reakcia prakticky celej podnikateľskej obce bola okamžitá, spontánna a veľmi intenzívna. Tím našich špecialistov vypracoval súbor pripomienok k návrhu zákona. Stanoviská a pripomienky prišli na MŽP prakticky z celého spektra priemyselných podnikov Slovenska. Podnikateľské združenia ZCHFP SR, ZPS, Klub 500, RUZ, AZZZ SR usporiadali k tomu 31. januára tlačovú konferenciu“, povedal R. Karlubík.

Poukázal na to, že výsledkom  týchto krokov boli stretnutia na pôde Ministerstva životného prostredia (MŽP), kde prerokovali stanoviská podnikateľskej sféry k návrhu zákona o environmentálnych záťažiach. ,,Ministerstvo už niektoré z našich pripomienok zohľadnilo, je otvorené rokovať o ďalších. Som presvedčený o tom, že finálne znenie zákona bude optimálne pre štát, podnikateľskú sféru i pre životné prostredie“, uzavrel R.Karlubík.

V priebehu minulého roka počet členov ZCHFP SR po prvýkrát prekročil hranicu 50 organizácií a záujem o vstup do zväzu neustále narastá najmä v súvislosti s jeho rozsiahlymi profesionálnymi aktivitami. V celom chemickom a farmaceutickom priemysle SR v súčasnosti podniká viac ako 170 podnikateľských subjektov (každý s najmenej 20 pracovníkmi). Odvetvie chémie a farmácie zamestnáva na Slovensku viac ako 30-tisíc pracovníkov. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, priemyselné hnojivá, farby, laky liečivá až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí