zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativa ochrany životního prostředí v praxi

25.02.2008
Obecné
Legislativa ochrany životního prostředí v praxi
Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery EMS, auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v ochraně životního prostředí.

ve dnech 18. – 20. března 2008 ve Znojmě

 

 

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství atd.), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

 

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů na jednotlivé přednášky (odpady, obaly, vody, ovzduší, chemické látky a prevence závažných havárií). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních nejdůležitějších povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníku zaslané předem, ale i další.

 

Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech (Ing. Jan Rutrle, Mgr. Zdeňka Hybšová, Ing. Lenka Čtvrtníková a Ing. Ondřej Lazárek).


Orientační podrobné členění přednášek intenzivního kurzu:

 

18. března 2008 (úterý)

09,00     Příjezd, prezence

09,30     Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti

10,00     Ochrana vod (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, vodoprávní povolení, provozní řády ČOV, lapol, havarijní plán dle § 39, žádosti, poplatkové přiznání a pod.)

16,00     Obaly (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy,  obal x neobal, plnění zpětného odběru, evidence obalů – poplatky)

18,00     Ukončení, ubytování a přemístění do sklípku (zajistí EQ Servis s.r.o.)

19,00     Večírek ve sklípku (řízená degustace, večeře, dobré vínko)

 

19. března 2008 (středa)

09,00     Odpady (povinnosti z legislativy, souvislosti  s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, odpadový hospodář, POH, evidence a hlášení o odpadech, základní popis odpadu, hodnocení vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí, nakládání se stavebním odpadem)

15,00     CHLP prevence závažných havárií (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLP, BL, písemná pravidla, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLP, odborná způsobilost, zpracování a aktualizace „protokolu o nezařazení“)

18,30     Ukončení

 

20. března 2008 (čtvrtek)

09,00     Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů ZZO [M, S, V, ZV], souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)

15,30     Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování

16,00     Ukončení celého kurzu

 

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech.

 

Před začátkem našeho intenzivního kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

 

Počet míst uchazečů našeho intenzivního kurzu je omezen. Proto neotálejte s přihlášením do kurzu. Po naplnění kurzu, v případě zájmu bude vypsán další termín v nejbližším možném termínu.

 

Účastníci kurzu na závěr kurzu dostanou potvrzení o účasti o absolvování našeho kurzu s konkrétním počtem hodin přednášek.

 

Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, CD (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám v pdf), které budou účastníkům kurzu předány při presentaci a občerstvení během přednášek a dále návštěva rodinného vinného sklípku s řízenou degustací a drobným občerstvením. Tato cena nezahrnuje ubytování a stravování účastníků (to si hradí každý sám na základě objednávky). Prosím, platby provádějte až v kalendářním roce 2008.

cena

7 000 Kč

 DPH (v současnosti 19 %)

1 330 Kč

Celková cena s DPH

8 330 Kč

 

Kurz se bude konat v Restauraci DIANA v městském lesíku ve Znojmě, adresa MUDr. Jana Janského 3366/8, Znojmo. Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem závazném přihlášení na kurz.

 

Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám.  Na vyžádání Vám zašleme možnosti nejbližších míst pro přiměřené ubytování.

 

V případě zájmu zašlete prosím závaznou přihlášku na adresu:

-          EQ Servis s.r.o., Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo, nebo na fax: 515220520 popř. na email: hybsova@eqservis.cz nebo

-          EKOBEST s.r.o., Palackého 106, 544 01 Dvůr Králové n. L., nebo na fax: 499620118, popř. na email: ekobest@ekobest.cz

 

Platbu provádějte převodem na číslo účtu: 171891442/0300 tak, aby bylo kursovné 14.03.2008 na našem účtu. Při platbě uvádějte konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 200802 a jako specifický symbol uveďte, prosím, své IČO.

 

Na Vaši účast se těší za organizátory intenzivního kurzu Zdeňka Hybšová a Jan Rutrle.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí