zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skládka plná toxických odpadů u Nového Rychnova bude odstraněna

27.02.2008
Odpady
Skládka plná toxických odpadů u Nového Rychnova bude odstraněna
Skládka v prostoru bývalého žulového lomu o rozměrech 20 x 30 metrů a hloubce až osm metrů s minulosti sloužila pro ukládání průmyslových nebezpečných odpadů a v 70. a 80. letech minulého století zde probíhalo skládkování nebezpečných odpadů, například galvanických kalů, kalírenských solí či odpadů s obsahem ropných látek. Při privatisaci původce této ekologické zátěže ale nebyl proveden ekologický audit, čímž došlo k tomu, že původce ztratil odpovědnost za tuto ekologickou zátěž. Dosud byla skládka překryta isolační fólií a zeminou s travním porostem, takže nezasvěcený kolemjdoucí ani nepoznal, že se pod zemí nacházela časovaná ekologická bomba.
"Skládka dlouhodobě prokazatelně znečišťovala podzemní a povrchové vody únikem nebezpečných a toxických látek, zejména chlorovaných uhlovodíků, pesticidů či těžkých kovů. Toto znečištění má plošný charakter a ohrožovalo i místní zdroje podzemní vody, které slouží k zásobování 1200 obyvatel Dolní Cerekve pitnou vodou. Pitná voda v těchto zdrojích odpovídající kvalitě vody kojenecké, ale podle zpracované analysy risik z roku 2003 v časovém horisontu 15 let hrozilo rozšíření znečištění i do těchto zdrojů pitné vody. Kromě toho znečištění ohrožovalo i vodní zdroje podzemní vody osad Hamr, Šance, obce Rohozná a vodní tok Rohozná," uvedl Zdeněk Jirsa, starosta městysu Dolní Cerekev.
Městys Dolní Cerekev se proto rozhodl, i když není původcem této staré ekologické zátěže, že se stane investorem její sanace. Městys tedy v roce 2006 požádal Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde byla tato akce podpořena. Celkové náklady na sanaci skládky činí 40,8 milionu korun, stát poskytne 85 % uznatelných nákladů, asi 30,4 milionu korun, zbylých 10,4 milionu korun dofinancuje kraj Vysočina. "Zastupitelstvo kraje Vysočina již v březnu roku 2005 svým usnesením schválilo, že ze zvláštního účtu zřízeného podle vodního zákona kraj zafinancuje veškeré předsanační práce, a přislíbilo, že dofinancuje náklady na sanační práce. V červnu 2007 zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace na dofinancování sanačních prací městysu Dolní Cerekev," uvedl Ivo Rohovský, radní za oblast zemědělství a vodního hospodářství.
V březnu roku 2007 byly zahájeny sanační práce, které budou ukončeny letos v červnu. Měsíčně se provádí kontrola sanačních prací. Naposledy to bylo ve středu 20. února, kde byla dodavatelem prací pražskou společností DEKONTA, a.s. předložena závěrečná zpráva o průběhu sanačních prací za rok 2007. V roce 2007 byly provedeny práce spočívající ve vybudování příjezdové komunikace ke skládce, odtěžení tělesa skládky a zneškodnění asi 2121 tun nebezpečných odpadů, instalaci dekontaminační stanice podzemních vod a zajištění jejího provozu. Do konce roku 2007 bylo na dekontaminační stanici přečištěno na 773 kubíků podzemní vody, ze které bylo odstraněno 21,5 litrů ropných látek, 189 kg dusičnanů, 136 kg chloridů, 1,3 kg chlorovaných uhlovodíků, 0,2 kg pesticidů, aj.
Výsledky sanačních prací za rok 2007 prokazují, že postupně dochází k poklesu koncentrací znečištění v podzemních vodách, což dokladuje efektivitu sanačního zásahu. Positivní vývoj situace je tak zřejmý již po poměrně krátké době sanace a to i přes relativně nepříznivé místní geologické podmínky.
„Po několikaletém odsouvání problému bude tato stará ekologická zátěž odstraněna, jelikož skládka průmyslových odpadů u Nového Rychnova se v regionálním seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží nachází z hlediska risikovosti vlivu na životní prostředí na desátém místě v rámci celého Česka a na prvním místě na Vysočině. Sanací skládky dojde k odstranění jedné z největších skrytých ekologických hrozeb v regionu a následně ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality podzemních a povrchových vod v širokém okolí skládky a v konečném důsledku k zabránění znečištění zdrojů pitné vody pro městys Dolní Cerekev," uvedl na závěr Ivo Rohovský.
Eva ŠINKOVSKÁ
http://regionalist.cz/
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí