zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Žádosti o dotace ve výši 185 milionů z fondů EU v rámci OP Životní prostředí

29.02.2008
Obecné
Žádosti o dotace ve výši 185 milionů z fondů EU v rámci OP Životní prostředí

Petr Štěpánek, radní hlavního města Prahy, dnes informoval členy Rady hl. m. Prahy o výsledku 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Z celkového počtu 28 akceptovaných žádostí podaných subjekty působícími na území hlavního města Prahy bylo schváleno celkem 10 projektů v navrhované výši dotace 185 milionů korun.

Státní fond životního prostředí vyhlásil 1. výzvu k podávání žádostí o dotace z OPŽP na projekty v pěti z celkem sedmi prioritních os tohoto programu, a to v termínu od 3. září do 26. října 2007. Odbor ochrany prostředí v 1. výzvě OPŽP v rámci prioritní osy  „Udržitelné využívání zdrojů energie“ připravil a podal osm žádostí na realizaci projektů energeticky úsporných opatření (zejména zateplení budov) v objektech v majetku hl. m. Prahy. V rámci prioritní osy „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ odbor ochrany prostředí připravil a podal žádosti o dotaci na tři projekty.

„Z celkového počtu 28 akceptovaných žádostí podaných subjekty působícími na území hlavního města Prahy bylo schváleno celkem 10 projektů. Z těchto deseti projektů jsou čtyři projekty, které byly předloženy za organizace hlavního města Prahy, čtyři projekty předložily městské části 4 a 8 a zbývající dva předkládají podnikatelské subjekty. Celková navrhovaná výše dotace pro těchto deset projektů na území hl. m. Prahy je téměř 185 milionů korun, z toho pro vlastní hlavní město Prahu je navrhována dotace v rámci zmiňovaných čtyř projektů ve výši 113 milionů korun,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek.

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak celkovou konkurenceschopnost.

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech:

  • Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  • Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
  • Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  • Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  • Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Státní fond životního prostředí obdržel z celé ČR celkem 707 žádostí, z nichž bylo akceptováno 553 žádostí, které splnily kritéria přijatelnosti. Výzva byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Většina schválených žádostí směřuje do oblasti ochrany vod a ovzduší, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů a úspor energie.

Seznam doporučených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci  1. výzvy, na území hl. m. Prahy 

Žadatel Název opatření Požadovaná dotace celkem Kč
Hl. m. Praha Energeticky úsporná opatření v objektech VOŠ informačních služeb (Pacovská) 30 292 174
Hl. m. Praha Praha - Řepy - Rekultivace skládky odpadů 67 768 354
Hl. m. Praha Praha - Slivenec - Sanace staré ekologické zátěže skládky odpadů - 1.etapa doprůzkumu 12 540 305
Pražské služby, a.s. Realizace sběrného dvora na katastru Prahy 15 2 377 350
Celkem hl.m.Praha  112 978 183
Městská část Praha 4 Úspory energií - ZŠ Horáčkova, Praha 4 25 781 765
Městská část Praha 4 Energetické úspory v ZŠ Jeremenkova 15 490 114
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti u objektu Základní školy Mazurská Praha 8 15 171 672
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti u objektu Základní školy Na Slovance Praha 8 12 030 022
Celkem MČ 68 473 573
Jihovýchodní město, a. s. Centrální zdroj tepla Benice 2 469 186
Sokol Krč - Baseball Výstavba lokálního zdroje tepla využívající OZE pro ohřev teplé vody 878 387
Ostatní  3 347 573
Celkem 184 799 329

 

 

V Praze 26.2.2008

Za správnost: Michal Mikšík. / tel. 236 004 402

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí