zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraj začal v Nalžovicích s likvidací nebezpečných odpadů

29.02.2008
Odpady
Kraj začal v Nalžovicích s likvidací nebezpečných odpadů
Středočeský kraj zahájil likvidaci odpadů, chemických látek a přípravků uložených v bývalém zemědělském objektu v Nalžovicích. Vlastní práce započaly předáním pracoviště královéhradecké firmě Marius Pedersen, jejíž návrh na způsob likvidace odpadů byl v rámci výběrového řízení vyhodnocen jako nejlepší. Předpokládaná cena představuje 9 075 698 korun. Dozor nad sanačními pracemi bude vykonávat společnost WASTECH z Prahy.

Zahájení prací bylo oznámeno rovněž všem zainteresovaným orgánům a institucím, mimo jiné České inspekci životního prostředí (ČIŽP), Krajské hygienické stanici, hasičům, Policii ČR, obci Nalžovice a Městskému úřad Sedlčany.

Uložení odpadů, chemických látek a přípravků bylo v bývalém vepříně v Nalžovicích zjištěno v prosinci roku 2006. Situací se zabývala Bezpečnostní rada města Sedlčan a Bezpečností rada Středočeského kraje. Následně, dne 15. prosince 2006, proběhlo v Nalžovicích jednání za účasti obce, MěÚ Sedlčany, Středočeského kraje a ČIŽP. Výsledkem bylo mimo jiné rozhodnutí o nutnosti stálého střežení objektu a provedení průzkumu areálu pro vyloučení výskytu radioaktivních látek.

"Vypracováním bezpečnostního a realizačního projektu byla pověřena firma DEKONTA, která měla zkušenosti s řešením obdobných případů v Libčanech a Chvaleticích. Součástí projektu bylo i provedení rozborů čtyř vzorků vody a tří vzorků zeminy odebraných z okolí objektu," připomněl Vilém Žák, náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a informatiku. Podle jeho slov výsledky analýz nevykázaly kontaminaci vody a zeminy anorganickými ani organickými látkami. Hasiči z objektu odstranili šest radioaktivních zářičů (soli U a Th v množství 1,9 kilogramů) a tři tlakové lahve s obsahem fluoridu boritého, oxidu siřičitého a sirovodíku v množství 11 kilogramů. Uvedený materiál byl předán Státnímu ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Kamenná u Příbrami.

31. května 2007 nařídil Středočeský kraj vlastníkovi stavby provést do 16. července 2007 nezbytné úpravy stávajícího zemědělského objektu tak, aby stavba neohrožovalo životní prostředí, zdraví a životy osob. "Nařízené nezbytné úpravy spočívaly v odvozu a nezávadném uložení chemických látek a dalších odpadů, uložených ve stavbě v rozporu s jejím původním určením," upřesnil Jaroslav Obermajer, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Dané rozhodnutí se po jeho nabytí právní moci stalo podle správního řádu exekučním titulem, na jehož základě bylo možné přistoupit k nucenému náhradnímu výkonu rozhodnutí – tedy exekuci k vymožení nepeněžité povinnosti.

"Středočeský kraj vyhlásil soutěž na Provedení nezbytných úprav zemědělské stavby v Nalžovicích k dosažení stavu, kdy nebude ohroženo životní prostředí, zdraví a životy osob. Nejlepší nabídku v této soutěži podala společnost Marius Pedersen," vysvětlil náměstek Žák. Definitivně bylo o tomto návrhu rozhodnuto letos 9. ledna, a to v ceně 9 075 698 korun, která obsahuje navýšení ceny oproti soutěžnímu návrhu o zajištění ostrahy objektu během vlastní realizace zakázky.

Dne 4. února byl vydán exekuční příkaz, kterým se nařídila exekuce rozhodnutím Středočeského kraje. Exekuce bude provedena náhradním výkonem na náklady a nebezpečí vlastníka stavby v Nalžovicích. Exekuční příkaz vlastník stavby převzal osobně 15. února. Zároveň byl exekuční příkaz zaslán Pozemkovému fondu, územnímu pracovišti Příbram, který má ve správě pozemky v okolí stavby. Územní pracoviště bylo následně požádáno i o vydání povolení vstupu na uvedené pozemky.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí