zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Mostě se třídí více odpadu

03.03.2008
Odpady
V Mostě se třídí více odpadu

MOST  V Mostě se opět vylepšily podmínky pro třídění domovního odpadu. Ve městě je v současné době celkem 366 stanovišť s kontejnery na separovaný sběr.  Pro stále rostoucí zájem ze stran občanů o třídění odpadu město počítá do budoucnosti s nárůstem těchto míst.

Množství vytříděného odpadu rok od roku roste. Čísla hovoří jasně. Mostečané skutečně mají zájem
a snahu třídit odpad dle jeho materiální podstaty. Město proto plánuje do budoucnosti rozšířit počet stanovišť pro separovaný odpad. Barvy modrá, žlutá a bílá, případně zelená jsou už zažité. Pro největší nevšímavce jsou dokonce kontejnery jednotlivých barev označeny názvy odpadu, který do kontejneru patří. Většinou jsou ještě navíc nádoby vylepeny plakáty, díky kterým se mohou lidé ubezpečit, kam který odpad patří. Jediný kontejner, který v Mostě nenajdete je kontejner oranžové barvy. Takto odlišené nádoby slouží výhradně na obaly tetrapak. Jsou to nápojové kartony od mléka džusů, vín, šlehačky apod. „Jde o papírové krabice uvnitř potažené umělou hmotou a vrstvou hliníku.“, uvedla Jana Krátká, dispečerka Ekologického centra Most, které poskytuje občanům informace
o životním prostředí na Zeleném telefonu 800 195 342. Neznamená to však, že by lidé na Mostecku nápojové kontejnery neměli třídit. Podle vyhlášky o odpadech patří právě tento druh odpadu na území města Mostu do kontejneru na plast. Samozřejmostí je vždy krabici sešlápnout, čímž se značně ušetří místo v kontejneru a svozová firma vozí skutečný náklad a nikoliv vzduch. Totéž platí i u PET lahví.

Skleněný odpad se oproti některým městům v Mostě nerozlišuje. Všechny druhy, respektive barvy skla se shromažďují v kontejnerech bílé, na některých místech i zelené barvy. Pro nikoho nebude určitě novinkou, že do skleněného odpadu nepatří v žádném případě keramika, porcelán, drátosklo, zrcadlo nebo autosklo.

Třídit odpad se skutečně lidé naučili. Mostečané však mají problém s velkoobjemovým a jiným odpadem, který nepatří do směsného odpadu. Není žádnou výjimkou se na stanovištích téměř denně setkat s vyhozeným kusem nábytku, televizorem nebo stavebním odpadem z rekonstrukcí bytů. Pro tyto účely je pro obyvatele města Mostu zřízen Sběrný dvůr u Rudolic. Pokud máte problémy
s přepravou měli byste se zajímat o rozmístění velkokapacitních kontejnerů na území města, které pro odkládání takového druhu slouží a této možnosti využít.

Jak jsme v Mostě třídili svůj domovní odpad v loňském roce?

Dá se říci, že jsme se vylepšili ve třídění odpadu z domácností. Přestože množství směsného odpadu bylo v roce 2006 a 2007 téměř stejné, u separovaného odpadu došlo k výrazné změně. Zatímco v roce 2006 bylo vytříděno celkem 651 tun odpadu, v roce 2007 už to bylo 1 049 t odpadu. Jedná se
o příznivý ukazatel, který nám dává naději, že se lidé přece jen začínají o svůj vliv na životní prostředí zajímat. Na druhou stranu číslo 14 345 t směsného odpadu za rok 2007 stojí za zamyšlení, jestli skutečně takové množství odpadu musí končit na skládce. To, že lze třídit domovní odpad pečlivěji, nám dokazují jiná česká i zahraniční města. Podle průzkumů obsahuje domovní odpad až 70% využitelných složek - papíru, plastů, skla, tetrapaků, bioodpadu a dalších druhotných surovin. Máme tedy stále co dohánět. Potenciál pro využívání cenných surovin tu je, jenom ho využít.

Pro každou domácnost by se postupně mělo stát automatickým i třídění dalších složek. Například různé druhy kovového odpadu správně uložíte buď ve sběrných surovinách nebo ve sběrném dvoře. Velkým zdrojem cenných surovin jsou rovněž vyřazené elektrospotřebiče. Ty potom můžete uložit rovněž ve sběrném dvoře nebo v elektroprodejnách, kde funguje tzv. zpětný odběr.

Veřejnost se na Ekologické centrum obrací s dotazy ohledně třídění, přeplněnosti kontejnerů nebo v případě stížností na černé skládky a pálení odpadu. Kromě bezplatné linky 800 195 342 může veřejnost využít i osobní návštěvy Ekologického centra v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí..

Autorka článku: Jana Krátká, dispečerka ekologického centra
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí