zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na co se zaměřují inovace ve stavební technice?

05.03.2008
Odpady
Hluk
Na co se zaměřují inovace ve stavební technice?

SNIŽOVÁNÍ HLUKU, EKOLOGIČNOST

Výrazným trendem je snižování hlučnosti hlavně u bagrů, ale také u jiných stavebních, těžebních a úpravárenských strojů a zařízení. Proti protihlukovým opatřením prezentovaným na BAUMĚ v roce 2004 bylo možno konstatovat veliký pokrok, alespoň pokud jde u hluk, jemuž je vystaven řidič bagru, tedy v kabině. Ale snižuje se i hlučnost vyvíjená stroji navenek.

Jde tady samozřejmě o to, že stavbaři a výrobci strojů jsou vystaveni stále tvrdšímu tlaku ekologického zákonodárství a také rostoucího ekologického uvědomění a protestů veřejnosti. Zmíněné zákony a předpisy se zpřísňují nejvíce v EU a v USA, ale v menším měřítku i jinde.

Při omezování hlučnosti mechanismů vývojáři vycházejí samozřejmě z praktických poznatků z provozu získaných stavebními a těžařskými podniky, ale běžná je dnes už spolupráce také s medicínskou sférou. Vychází se mj. ze statistik dokazujících, jak hlučnost nepříznivě ovlivňuje pracovní schopnosti obsluhujícího personálu (řidičů, strojníků, minérů atd.) a jak zvyšuje pravděpodobnost a též reálný výskyt úrazů a nemocí.

K ekologickému aspektu možno též dodat, že mnohé firmy zdůrazňují, že z jejich strojů vycházejí pouze "čisté" výfukové plyny (např. technologie Bluetec Diesel).

RECYKLACE A RECYKLOVATELNOST

Stavebník, který jde s duchem doby, už dnes neodváží stavební suť na skládky. Stroje určené pro zpracování odpadu ze stavenišť se dnes vyrábějí a nabízejí v mnohém větším počtu a typové rozmanitosti než ještě začátkem našeho století. Pokrok v tomto směru jde velice rychle. Je to důsledek opět všeobecného tlaku na to, aby se s odpadem zacházelo šetrněji, což bylo impulzem k urychlení vývoje recyklační techniky, a to jak u speciální mlýnské či drticí techniky, tak pokud jde o chemickou úpravu.

Také tady jde o to, aby příslušné zařízení pracovalo optimálně a bez poruch a aby bylo naplno využíváno, ale na druhé straně nesmí být přetěžováno - nicméně pokud je přetěžováno v rámci únosného překročení míry (a k tomu ve stavebnictví), jde o pevnost a odolnost recyklačního systému a o určitou toleranci, s níž má či může pracovat. A jelikož odolnost celého systému je dána odolností jeho nejslabší části, je nutno se zabývat odolností a životností a funkčností jednotlivých součástí, jako jsou drtiče, ložiska, prosívací síta atd.

Také v recyklaci stavebního odpadu se samozřejmě prosazuje automatizace, ale o té má smysl uvažovat teprve v okamžiku, kdy jsou uspokojivě vyřešeny tyto zdánlivě detailní problémy.

Samozřejmě jde o to, aby se u recyklačních zařízení prosazovala hlediska hájící životní prostředí, např. tato zařízení mají být co nejméně hlučná, při jejich provozu se z nich nesmí šířit do okolí prach atd. A v neposlední řadě platí: recyklační zařízení nesmí být neúměrně drahé a musí se jeho provozovateli vyplácet.

Tato zásada zřejmě obecně platí, protože - přinejmenším v zemích s vyspělou a ekologicky šetrnou stavební výrobou - se dnes do deponií odváží jenom minimální část materiálu, který byl dříve označován jako "odpadový". Suť a drť ze staveb prochází velmi důkladným třídicím procesem, který dokáže separovat části zdiva, maltu, ocelové dráty, a samozřejmě i papíry, sklo, kovy, dřevo, plasty a jiné druhy materiálů.

Kráceno pro potreby Enviwebu

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí