zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geotermální energie a tepelná čerpadla MACH

17.03.2008
Energie
Vytápění, zateplení
Geotermální energie a tepelná čerpadla MACH
Racionální využívání energie, které musí nahradit dnešní její bezuzdné mrhání, tvoří aktuální téma současné doby.
Pro začátek roku 2008, kdy se opět zvedly ceny za elektřinu, plyn i teplo, to platí dvojnásob. Pole neorané pro firmy, snažící se svými produkty najít způsob, jak efektivně zatopit.

Mezi takové firmy se řadí i společnost TC MACH, s.r.o., zabývající se vývojem, výrobou a instalací tepelných čerpadel pro účely vytápění, ohřevu vody a pro využití tepelných čerpadel při speciálních aplikacích. Společnost zaměřila svoji vývojovou činnost především na vývoj tepelných čerpadel MACH typu vzduch/voda, která patří mezi technickou špičku na českém i světovém trhu. Zatím největší instalace těchto čerpadel (výkon 2 MW) je realizovaná na Slovensku v Léčebném ústavu Čilistov.

TEPLO Z HLUBIN ZEMĚ PRO LÁZEŇSKOU POHODU

V roce 2006 byla společnost požádána zahraničním investorem o vypracování projektové dokumentace a posléze realizací celého díla co nejefektivnějšího využití geotermálního tepla pro systém vytápění lázeňského objektu. "Při samotném návrhu jsme řešili celou řadu skutečností jako vypracování přesné energetické bilance navrhovaného řešení či správné navržení technologie jako celku či navržení systému měření a regulace, včetně řešení algoritmů pro co nejekonomičtější provoz celého energetického komplexu," řekl tvůrce řešení a majitel firmy Stanislav Mach.

Zdrojem tepla je hlubinný geotermální vrt o hloubce 1500 metrů. Geotermální voda je speciálním potrubím uloženým v zemi o celkové délce přes 2 kilometry dopravována trojicí oběhových čerpadel s řízeným výkonem k systému deskových výměníků v prostoru kotelny. Pro zajištění maximální životnosti čerpadel, výměníků a potrubí byla instalována speciální chemická úpravna geotermální vody. Způsob úpravy geotermální vody je plně automatický a nemá žádné negativní účinky na její kvalitu.

"Vzhledem k faktu, že množství odběru geotermální vody je předepsané pro celé roční období, musela se dodavatelská firma vypořádat i s touto skutečností. Při změně průtoku dochází i ke změně teploty, a tím i ke změně výkonu. Bylo nutné vyřešit i dochlazení geotermální vody v letních měsících, kdy je zapotřebí odebírat minimální množství dva litry za vteřinu kvůli zachování stability vrtu. Úkolem dodavatele také bylo zajistit správnou teplotu geotermální vody pro léčebné účely. Navržené řešení, kdy tepelnými čerpadly ochlazená geotermální voda (z teploty 53°C na teplotu 10°C) je přiváděna do automaticky řízeného směšovacího okruhu a míchána s horkou přívodní geotermální vodou na teplotu 38°C, nás potěšilo. Na celou akci se společnost TC MACH byla schopna podívat očima investora a odvedla kvalitní práci i při samotné realizaci celého díla," pokračuje Ing. Josef Spišák, jednatel Léčebného ústavu Čilistov.

Stanislav Mach k tomu dodává: "Geotermální energie je v prostoru strojovny využívána hned v několika krocích. Nejprve je zajištěn přímý ohřev teplé vody prostřednictvím deskového výměníku o výkonu 2,4 MW. Geotermální voda je dále napojena k přímému ohřevu vratné topné vody a posléze dovedena jako zdroj tepla primární části tepelných čerpadel MACH o celkovém výkonu 2,1 MW. V okamžiku zajištění dostatečné teploty teplé užitkové vody je umožněno systémem regulace přepojení nejteplejší geotermální vody pro její využití v topném okruhu. Tímto zajímavým řešením bylo docíleno topného výkonu 510 kW pro vytápění jen za náklady energie potřebné k průtoku geotermální vody. Tomuto předpokladu bylo zapotřebí provést úpravu otopného systému na teplotní spád 55/40°C."

Společnost TC MACH byla generálním dodavatelem celého díla, které se skládalo z mnoha menších částí jako například: projekt celého díla, navržení a realizace otopného systému pro teplotní spád 55/40°C, řešení regulace vytápění, řešení míchání teploty geotermální vody pro léčebné účely, řešení geotermálního systému od čerpání vody, odplynění, ochlazení až po vyústění, řešení geotermální zemní rozvody, řešení strojovny kotelny, vyrobení a dodání tepelných čerpadel MACH4*520kW, osazení 2.350 ks otopných těles a 730 ks otopných žebříků, osazení zásobníků na teplou užitkovou vodu (4*10.000 litrů), upravení kotelny bez přerušení dodávky tepla ( prosinec 2006 až únor 2007), zajištění efektivního ohřevu teplé užitkové vody, řešení optimálního provozu tepelných čerpadel (stratifikační zásobník topné vody, výška 11 m, objem28 m3), dodávka silové části elektrorozvodů, dodávka systému měření a regulace, upravení stávajících rozvodů vysokého napětí 22/0,04kV, garance plné funkčnosti díla podle parametrů projektové dokumentace, garance provozních nákladů, zajištění servisu.

Na jaře 2007 do lázeňského objektu s celkovou energetickou náročností 2,2 MW instalovaný systém již funguje půl roku při úplné spokojenosti investora. Díky jedinečné dálkové správě firmy TC MACH parametry díla, na kterém spolupracovaly firmy I&C Energo, a.s., a T.P.K., s.r.o., jsou neustále monitorovány přes internet z dispečinkového centra výrobce a tím je garantován bezproblémový provoz.

V rámci konkurenceschopnosti na tuzemském trhu se společnost TC MACH, s.r.o., specializuje na zajímavé aplikace nejen v oblasti rodinných domů či komerčních objektů, ale i průmyslu. Důkazem je následující příklad.

MEZITITULEK: PŘEMISŤOVÁNÍ ENERGIE V PRŮMYSLOVÉM PROCESU

Během průmyslových procesů vzniká mnoho tepla, zvlášť v prostředí sléváren, strojírenské výroby, ale i v mnoho jiných provozovnách zpracovatelského průmyslu. Teplo v místě vzniku je nepotřebné, dokonce může i vadit přesnosti výrobního procesu - některé společnosti teplo pouze vypouštějí, jiné je umí zpětně využívat.

Společnost KOVOLIT, a.s., v Modřicích řešila podobný problém chlazení výrobního prostoru. Místo stávajícího řešení chladících věží potřebovali účinnější chlazení, a zároveň by rádi použili teplo vznikající ve výrobních procesech na ohřev teplé užitkové vody.

"Cílem naší firmy bylo, aby si jedna společnost navrhla řešení, vypracovala projektovou dokumentaci a celé dílo dodala a garantovala předem uvedené provozní parametry," řekl k tomu Ing. Mareček, ředitel akciové společnosti KOVOLIT.

Navržené řešení na základě speciálního tepelného čerpadla MACH má topný výkon v rozmezí 400 až 660kW a tomu odpovídající chladící výkon v rozmezí 350 až 540kW. Práce na celém projektu byly zahájené dvouměsíční analýzou. Při analýze bylo nutné dodavatelem díla zjistit co nejpřesnější provozní data zákazníka, a to především průtok chladící vody, teplotní spád chlazení vody a chladící výkonu stávajících věží. Důležitý krok rovněž představovalo stanovení průměrné vytíženosti výrobní linky s vazbou na zajištění požadované produkce výrobků a optimální teploty chladné vody pro využití v celém komplexu výroby, respektive posouzení současného stavu otopné soustavy. Investora samozřejmě zajímala i fakta, týkající se spotřeby teplé užitkové vody pro 650 zaměstnanců na směnu, využití vyprodukovaného tepla v co nejširší míře či řešení dodatečného dochlazení výrobního procesu. Na základě změřených parametrů a několika schůzek s techniky firmy byly zahájeny práce na projektové dokumentaci.

"Po tříměsíční přípravě začaly práce na výrobě speciálního tepelného čerpadla MACH, ve kterém byla použita dvojice kompresorů Scroll nejvyšší výkonové řady ZR760. Doposud, výkon Scroll kompresorů končil na výkonové řadě cca 100 kW a požadavek pro vyšší výkon byl zajištěn pístovými kompresory. Typová řada Scroll kompresorů ZR760 je, na rozdíl od pístových kompresorů, velmi tichá, nenáročná na provoz a především výkonové parametry udávané výrobcem jsou uvedeny s mírnou rezervou. Primární strana tepelného čerpadla je napojena přes směšovací třícestný ventil na 350m3 akumulační nádrž chladné vody. Tepelný výkon z tepelného čerpadla je možné po stránce chladícího okruhu dodávat jak do vodního výměníku nebo do vzduchových suchých chladičů, tak může být výkon přerozdělen podle požadavků. Dá se tedy provozovat tepelné čerpadlo na 100 % chladícího výkonu (priorita pro zajištění výroby) a například 60 % topného výkonu odvést pro zpětné využití a zbylých 40 % dochladit ve vzduchových suchých chladičích umístěných na střeše," dodal k celému projektu Stanislav Mach.

Základní parametry dodané technologie jsou rovněž zajímavé. Topný výkon systému je 400 až 660 kW, chladící výkon pak 350 až 540 kW, to vše při maximální teplota nasávaného vzduchu 40°C. Projekt, u něhož se návratnost investic předpokládá v časové dimenzi 2,3 roků, nabízí i možnost přemístění tepla v různých procentech.

Technologie byla instalována v červenci 2007, procházela náročným obdobím testování během velmi horkých dnů letošního léta, a po zkušebním provozu byla úspěšně předána v září 2007.

Od svého vzniku si společnost TC MACH, s.r.o., vybudovala stabilní pozici a zařadila se mezi přední české výrobce systémů tepelných čerpadel typu vzduch/voda značky MACH. Kvalitu technických řešení užitím těchto produktů prokazuje nejen řada spokojených zákazníků, ale také několik prestižních ocenění získaných v silné konkurenci domácích i zahraničních výrobců.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí