zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nadace Veronica vyhlašuje otevřené grantové řízení z fondu dárců SPOLEČNĚ PRO BRNO

10.03.2008
Obecné
Nadace Veronica vyhlašuje otevřené grantové řízení z fondu dárců SPOLEČNĚ PRO BRNO

Nadace Veronica vyhlašuje I. ročník grantového programu z fondu dárců Společně pro Brno. Založení tohoto fondu iniciovali zastupitelé města Brna za Stranu Zelených, kteří do něho spolu se zastupiteli ze sdružení Brno 2006 odvádí část svých odměn za práci v představenstvech městských firem.

Cílem programu je prostřednictvím malých grantů podpořit aktivitu žáků, studentů a občanů v městě Brně, posilování komunitních vztahů, odstraňování anonymity, zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, zvyšování kvality života a podpory trvale udržitelného rozvoje.

Rozděleno bude cca 400 tisíc korun.
Doporučená výše žádané částky do 20 tisíc korun, ve výjimečných případech více.

Kdo může žádat o podporu?
Školy všech stupňů a mimoškolní zařízení, neziskové organizace, fyzické osoby.


Co podpoříme?

Podpora je určená pro projekty které budou realizovány na území Brna,  jsou zaměřené na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně, aktivního trávení volného času, obnovy a úprav školních zahrad a veřejných prostranství, úspor energií, zavádění (ale nejen zavádění) třídění odpadů na škole, ale i jinde, bezpečné stezky do škol, pěší trasy, případně i jiné společensky prospěšné projekty.

Projekty mohou být zaměřeny velmi různě,je ponechán prostor pro inovativní nápady předkladatelů. Důležitou součástí posuzování bude to, zda na danou aktivitu je možné získat peníze z jiných dotačních zdrojů a k vložené dobrovolné práci žadatele.

Podrobné informace a formulář k žádosti žadatelé najdou na www.nadace.veronica.cz. Uzávěrka příjmu žádostí
7. dubna 2008 (Mezinárodní den zdraví). O výběru projektů rozhodne komise složená ze zástupců dárců a nadace.

Kontakty:

Ředitelka Nadace Veronica Jasna Flamiková, dárce fondu, tel.: 775 120 616

„Fond Společně pro Brno je zřízen jako otevřený, to znamená, že do něj můžou přispívat i další dárci, jednotlivci nebo firmy, kteří s cíli fondu sympatizují. Nadace Veronica je administrátorem fondu dárců Společně pro Brno. Zřídit fond pod Nadací Veronica k podpoře veřejně prospěšných cílů nebo projektu můžou i další dárci, ať jednotlivci, nebo firmy (příklady fond na podporu výsadby stromů, fond pana XY, fond pro Tišnov apod.)“

Doc. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., dárce fondu, zastupitel za Sdružení Brno 2006, tel.: 603 151 592

Členové uskupení Brno2006 přispívají do fondu Společně pro Brno, aby mohly být podpořeny projekty, které by vedly ke  zlepšení  životních podmínek v našem městě.  Založením tohoto fondu se  zároveň ukazuje, že lze k politice přistupovat i jinak, než mít na  prvním místě pouze vlastní finanční prospěch. Těsná spolupráce  Brno2006 se SZ nejen na tomto projektu rovněž dokazuje snahu  obou subjektů řešit problémy občanů města Brna jako prioritu  svého snažení.

David Bartůšek, dárce fondu, zastupitel za Stranu zelených, tel.: 736 485 369

„Založením fondu Společně pro Brno, chceme pokrýt deficit nabídky města Brna v oblasti podpory drobných občanských aktivit. Zároveň se budeme snažit o systémovou změnu v rozpočtu města Brna tak, abychom mimo velkých projektů zvýšili podporu nízkorozpočtových projektů, které aktivizují lidi a drobné spolky vykonávající prospěšnou práci.“
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí