zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace pro venkov

12.03.2008
Voda
Dotace pro venkov
Čištění odpadních vod v malých obcích by mělo být reálné, zejména díky stávajícím operačním programům, které umožňují čerpat na tuto infrastrukturu finanční podporu z Evropské unie.

Současná situace v malých obcích není jednoduchá, protože dlouhá desetiletí byly splašková kanalizace a čistírny odpadních vod v těchto malých sídlech opomíjeny. V lepších případech se stavěla v akci "Z" dešťová kanalizace, do které se v tichosti připojovaly přepady z bezodtokových jímek na vyvážení.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

Dnes je nutností zacházet s odpadními vodami podle zákona i v malých obcích. První informace může přinést Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje, který pro každou obec navrhuje technické řešení odkanalizování, často s uvedením investičních nákladů. Tyto údaje jsou důležité pro další kroky na cestě k vybudování kanalizací a čistíren odpadních vod.

Před vlastním projektováním je nezbytné co nejdříve posoudit, který operační program je vhodný pro konkrétní obec, upřesnit investiční náklady a případně zvolit jinou technickou variantu čištění, zejména v případech, kdy se obec ocitne mimo rámec využití dotačního titulu. Nejčastějším důvodem bývá překročení limitů u výše investičních nákladů. Například u Programu rozvoje venkova je to max. 40, respektive 60 milionů korun.

Změnu technického řešení z důvodu snížení investičních nákladů musí schválit krajské zastupitelstvo jako změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území. Bez této podmínky není možné o dotace žádat.

Další důležitou podmínkou je schválený územní plán obce, ve kterém se počítá s umístěním čistírny. Pokud toto územní plán nepředpokládá, je nutné ho změnit, což bývá často zdlouhavý proces.

NA CO SE DÁLE PŘIPRAVIT

Následné vypracování projektové dokumentace je vhodné propojit s činností zpracovatele žádosti o dotaci, protože jedině tak se dá očekávat maximální výše dotace.

Operační program  Životní   prostředí  je dalším možným zdrojem dotací, který je určen pro obce nad 2000 obyvatel. V územích, která vyžadují zvláštní ochranu, ho mohou využít i obce pod 2000 obyvatel. Rozhodnutí, do toho kterého programu obec patří, je možné zjistit i na příslušném krajském úřadu.

Neopomenutelná je rovněž otázka dofinancování, protože žádná dotace není stoprocentní. Na tuto skutečnost se musí obec připravit, stejně jako na vybírání stočného a zajištění provozu kanalizace a čistírny odpadních vod.

Kanalizace a čistírna odpadních vod nepatří mezi atraktivní investice, ale je velmi důležitá nejen pro další rozvoj obce, ale i pro zajištění komfortu jejích obyvatel.

AUTOR: ROMAN SLÁDEK
Provenkov, spol. s r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí