zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka záznamových médií a recyklační služby

20.03.2008
Odpady
Dodávka záznamových médií a recyklační služby
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867147
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/belgie/1000809/">(teritoriální informace Belgie) 
 
* Datum uzávěrky:  
24.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 52 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na dodávku záznamových médií a recyklační služby. Nabídka do tendru musí být zaslána do 24. 4. 2008. Tendrová dokumentace je bezplatně dostupná pro firmy do 17. 4. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU.

 
Popis tendru (Slovenština):

B-Brusel: Dodávka záznamových médií a recyklačních služeb

Oznámení o zakázce
Dodávky

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, generální ředitelství pro komunikaci, oddělení COMM.C1, Audiovizuální služby, k rukám: Fabrizia de Rosa, vedoucí oddělení, BERL 4/363, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tel.: (32-2) 299 37 39. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: Fabrizia.de-rosa@ec.europa.eu.

Internetová adresa:
Obecná adresa veřejného zadavatele: ec.europa.eu

Další informace lze získat:

Evropská komise, oddělení COMM.C.1, Audiovizuální služby, BERL 4/366, k rukám: Laurence Garab, B-1049 Bruxelles/Brussel. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: laurence.garab@ec.europa.eu.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Evropská komise, oddělení COMM.C.1, Audiovizuální služby, BERL 4/366, k rukám: Laurence Garab, B-1049 Bruxelles/Brussel. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: laurence.garab@ec.europa.eu.


Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:


Viz výše uvedená kontaktní místa.


I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo evropská organizace.
Služby pro širokou veřejnost.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.


Oddíl II: Předmět zakázky


II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Dodávka záznamových médií a recyklačních služeb.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Dodávky.
Koupě.
Hlavní místo plnění: B-Bruxelles/Brussel.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Uzavření rámcové smlouvy.

II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě:

Rámcová smlouva s jediným účastníkem.
Doba trvání rámcové smlouvy: 4 roky.
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota: 1 300 000 EUR bez DPH.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Zakázka se zaměří na dodání audiovizuálních záznamových médií a recyklaci. Všechny materiály musí být vhodné na vysílání, které umožní pokrytí, editování, kopírování, vydání a uchování současných událostí EU.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

25331000, 25261000, 25263000, 90315300.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ano.
Nabídky mohou být podány pro: 1 nebo více položek.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Odhadovaná hodnota jednotlivých rámcových smluv je následující:
položka č. I – záznamová média: 250 000 EUR za rok, tj. 1 000 000 EUR na 4 roky;
položka č. II – recyklační služby: 75 000 EUR za rok, tj. 300 000 EUR na 4 roky.

II.2.2)
Opce:
Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.


Informace o položkách


Položka č. 1

Název: záznamová média.

1)
Stručný popis:

Zakázka se týká dodání audiovizuálních záznamových médií. Všechny materiály musí být vhodné na vysílání, které umožní pokrytí, editování, kopírování, vydání a uchování současných událostí EU.

2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

25331000, 25261000, 25263000.

3)
Množství nebo rozsah:

1 000 000 EUR / 4 roky.

4)
Údaj o odlišném datu doby trvání zakázky nebo zahájení/dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.

Položka č. 2

Název: recyklační služby pro záznamová média

2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

90315300.

3)
Množství nebo rozsah:

300 000 EUR / 4 roky.

4)
Údaj o odlišném datu doby trvání zakázky nebo zahájení/dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:
Platba bude provedena do 30 dní od data předložení faktury, řádně vystavené v souladu s vnitrostátními účetními předpisy, a kopie objednávky.

III.1.4)
Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ne.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejnižší cena.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

PO/2008-11/C1.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne.

IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 17.4.2008.
Poplatek za dokumenty: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

24.4.2008 (15:00).

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání: 8 měsíců od uplynutí lhůty pro přijetí nabídek.

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

30.4.2008 (15:00).
Místo: Budova Berlaymont, rue de la Loi 200, B-Bruxelles/Brussel.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Zástupci Komise a zástupci uchazečů.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ne.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 03 21 00. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:


Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: eo@ombudsman.europa.eu. URL: www.ombudsman.europa.eu.


VI.4.2)
Podání odvolání:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 03 21 00. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
3.3.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí