zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kolem Vysokého Mýta

29.03.2008
Příroda
Kolem Vysokého Mýta
Tip na výlet Jana Stráského
Z Vysokého Mýta vede šest pěších značených tras, z nichž jsme sestavili následující větší (34 km) a menší (26) okruh. Nabízí se rovněž varianta ukončit výlet na žst. Dobříkov (18,5) nebo Zámrsk (23,5) a vrátit se odtud vlakem.

Z Vysokého Mýta vyjdeme po žluté, kterou zpočátku provází i zelená, přejdeme Loučnou a Choceňským předměstím vejdeme do otevřené krajiny a v závěru okrajem lesa dojdeme k rekreačnímu rybníku Chobot (4). Dlouho sledujeme jeho břeh a pak lesními cestami v závěru z Chlumu, kde bývalo pohřebiště, sestoupíme lipovou alejí a dojdeme do Chocně (10). Nejprve narazíme na renesanční klasicistně upravený zámek, v němž je celoročně přístupné Orlické muzeum, a pak vejdeme do města. Starou zástavbu zničily četné požáry. Najdeme zde pozdně barokní farní kostel sv. Františka Serafinského, zvonici a vedle stojící špitál, v němž bývala škola. Z města zvolíme zelenou, vystoupáme na Homoli nad Tichou Orlicí a po lesní komunikaci dojdeme na Čertův dub (15). Poblíž vrcholu je symbolický hrob ruského partyzána, který padl v květnu 1945 v bojích o choceňské letiště.

Zakrátko dojdeme na lesní rozcestí Nad Hlubokou (16,5), kde opustíme zelenou a pokračujeme lesem v původním směru po modré, která nás svede do Dobříkova (18,5). Zachovalo se zde tvrziště, obehnané vodním příkopem. Ze zřícenin tvrze byla postavena myslivna. V roce 1930 sem byl přemístěn podkarpatský dřevěný kostelík s původním zařízením, který je nyní v užívání církve. Naše modrá, provázená žlutou, nás nejprve dovede na žst. Dobříkov u Chocně (18,5), kde máme první příležitost putování ukončit a vrátit se vlakem. Pak už nás samotná modrá dovede po silnici do Zámrsku (21) s rokokovým kostelem sv. Martina a malebnou barokní zděnou zvonicí. Zdejší tvrz byla v pohusitských válkách vypálena vojskem Matyáše Korvína. Okrouhlá věž bývalé tvrze je zachována v raně barokní přestavbě na zámek. V zámeckém parku je početná skupina památných stromů. Zámek sloužil v 50. letech jako věznice pro politické vězně, dnes je spolu s přilehlými hospodářskými budovami sídlem Státního oblastního archivu. Ve městě najdeme i zděný špýchar, příklad lidové architektury z 19. století. Kratší trasa se přidrží modré, překročí řeku Loučnou a kolem skládky se polní cestou dostane na komunikaci. Po ní se dáme vpravo k hlavní silnici a při ní vlevo nás dovede zpět do Vysokého Mýta (26).

Delší trasa přejde Loučnou po silničním mostě a silnice nás bez značky dovede na žst. Zámrsk (23,5). Samozřejmě že i zde můžeme své putování skončit. Na stanici začíná zelená značka, která nás po silnici dovede do Vraclavi (27). Její někdejší význam připomíná románský kostel sv. Václava, který je dnes přestavěn na čp. 115. Hrad stával na zřetelném ostrohu, v místech dnešní vsi bylo tvrziště. V roce 1108 zde byl zavražděn Vršovec Mutina, což bylo signálem k vyvraždění celého rodu Vršovců. Událost připomíná pomník z roku 1908. Na úpatí hradiště byl postaven kostel sv. Mikuláše, v němž jsou dnes umístěny dřevěné plastiky z kapliček na cestě z Králík k poutnímu místu Hedči. Zelená nás dovede k lesu, při němž se vrátíme k silnici a po ní do Vysokého Mýta (34).

Trasa: 1. Vysoké Mýto - žlutá: 2. rybník Chobot (4) - 3. Choceň (10) - zelená: 4. Čertův dub (15) - 5. Nad Hlubokou (16,5) - modrá: 6. Dobříkov (18,5) - 7. Zámrsk (21)

a) kratší: po modré: 8a. Vysoké Mýto (26) b) delší: bez značky: 8b. Zámrsk, žst. (23,5) - po zelené: 9b. Vracov (27) - 10b. Vysoké Mýto (34)

Mapa: Vysokomýtsko a Skutečsko, turistická mapa 1:50 000, edice KČT č. 47

Autor je předsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí