zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

26.03.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 26. března 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše

4.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření  
č.j. 256/08  
Předkládá: ministr zemědělství  

5.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě  
č.j. 257/08  
Předkládá: ministr zemědělství  

6.  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
č.j. 225/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

23.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek II. zóny CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou ČOV a splaškové kanalizace v obci Líšná  
č.j. 309/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

24.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, a to pro rekonstrukci turistického chodníku „Kozí cesta“  
č.j. 310/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

25.  
Vjezd do CHKO Beskydy, povolení vjezdu, vstupu a odchytu brouků v Národní přírodní rezervaci (NPR) Mionší, NPR Salajka, NPR Razula a odchytu brouků v Přírodní rezervaci (PR) Smrk v rámci entomologického výzkumu, žadatel Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph. D., odborný asistent Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno  
č.j. 311/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník, Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseník, a to za účelem zimní údržby lyžařských běžeckých tratí  
č.j. 312/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

27.  
Žádost Ing. Michaela Jarocha o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu trvalého užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 313/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek, Národní přírodní rezervace Rejvíz a Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseník, a to za účelem zpracování vědeckého projektu "Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet"  
č.j. 314/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

29.  
Přírodní rezervace (PR) Rohová - výjimka pro realizaci projektu "Hřebečské důlní stezky" v k.ú. Boršov u Moravské Třebové, žadatel Město Moravská Třebová, zastoupené panem Lumírem Moučkou, J.K.Tyla 633/17, 571 01 Moravská Třebová  
č.j. 324/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

30.  
Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně  
č.j. 330/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

31.  
Žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro účely zpracování Územní studie Šumavy na území Národního parku Šumava  
č.j. 331/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bořeň, Národní přírodní rezervace Sedlo a Národní přírodní rezervace Praděd a to za účelem provádění monitoringu populací kriticky ohroženého druhu rostliny - astry alpské (Aster alpinus)  
č.j. 332/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

33.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro ZO OS České spořitelny, a.s. pobočky Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci nacházející se na území KRNAP  
č.j. 333/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

34.  
Žádost společnosti GOBERGER, s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel, konkrétně osobního automobilu, sněžného skútru a nosiče pracovních adaptérů, na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu užívání objektu  
č.j. 334/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro firmu Východočeská plynárenská a.s., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 335/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský Kras dle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Pavla Okurka, a to pro stavbu minigolfového hřiště na pozemku p.č. 607 v k.ú. Adamov  
č.j. 336/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy a Přírodní památky Louky u Černého lesa, a to v souvislosti se stavbou „Naučná stezka kolem Zelené hory v k.ú. Zámek Žďár“  
č.j. 337/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

38.  
Žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro účely zpracování Územní studie Šumavy na území Národního parku Šumava  
č.j. 338/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to v souvislosti se stavbou vodovodního přivaděče Leština - Velké Březno, vč. odběrů vody z vrtů HV 2, HVB-4 a navazujících vodojemů na území II. zóny CHKO České středohoří  
č.j. 339/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

40.  
CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Adršpašsko - teplické skály - pořádání tradičního terénního běhu "Sluncekros", žadatel Václav Kubeček, bytem Seifertova 787, 549 31 Hronov  
č.j. 340/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

41.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava v zastoupení Ing. Irenou Hískovou o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro realizaci stavby „Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní“  
č.j. 341/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

42.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro p. Václava Kůrku bytem Olešnice 35, 549 41 Červený Kostelec za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 342/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro táboření, vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu s účastí na mezinárodních soutěžích  
č.j. 349/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

44.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.b) zákona pro Město Hronov za účelem pálení klestu v lesích ve vlastnictví Města Hronov a nacházející se na území CHKO Broumovsko  
č.j. 350/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

45.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 2, písm. a) zákona 114/1992 Sb. pro Lesy ČR, s.p. a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Bílé Karpaty a umístění stavby na území I. zóny za účelem umístění stožáru k měření a monitoringu a kontejneru pro uložení měřících systémů na pozemku č.p. 5222/1 v k.ú. Štítná nad Vláří  
č.j. 351/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu  
č.j. 352/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 2, písm. a) zákona 114/1992 Sb. pro Lesy ČR, s.p. a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Žďárské vrchy a umístění stavby na území I. zóny za účelem revitalizace vodní nádrže Velký Černý  
č.j. 353/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

48.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský kras dle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb., pro Muzeum Vyškovska, a to pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace za účelem archeologického výzkumu zaniklých středověkých osad v k.ú. Lipovec, Krasová a Ostrov u Macochy  
č.j. 354/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

49.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj dle § 43 a § 26 odst. 3, písm. a) zákona 114/1992 Sb., pro Krajský úřad Libereckého kraje a to pro používání biocidů na území I. a II. zóny CHKO za účelem likvidace invazních druhů rostlin v povodí Jizery  
č.j. 355/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

50.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský Kras dle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb., pro Pavla Okurka, a to pro oplocení pozemků p.č. 601, 602, 603 a 607 v k.ú. Adamov  
č.j. 356/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

51.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava za účelem vjezdu a setrvání osobního motorového vozidla na účelové komunikaci Zhůří – Huťská hora při účasti na radioamatérských národních a mezinárodních závodech  
č.j. 357/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

7.  
Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 3. března 2008 v Bruselu  
č.j. 359/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí