zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mošnovský úřad si nechal zpracovat hlukovou studii

26.03.2008
Protihlukové bariéry
Hluk
Mošnovský úřad si nechal zpracovat hlukovou studii

MOŠNOV - Z výsledků hlukové studie, kterou si nechala zpracovat obec Mošnov, vyplývá, že obec je zatěžována jednak hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, což by časem měla vyřešit výstavba obchvatu Mošnova, a dále hlukem z průmyslové zóny. Pro vyřešení situace byla navržena dvě opatření: jednak realizace protihlukového valu o výšce deseti metrů a protihluková stěna o výšce tří metrů.

První varianta ovšem představuje obrovské objemy přesunu hmot a s tím spojené obrovské investiční nároky a v neposlední řadě i vyšší a déle trvající hlukovou zátěž při vrstvení a hutnění valu. Dalším problémem je nedostatek vhodné zeminy a materiálů v blízkosti dané lokality a z toho vyplývající nutnost dovozu na větší vzdálenosti.

Protihluková stěna je dostatečným opatřením v ochraně proti dopravnímu hluku, neposkytuje však ochranu před hlukem průmyslovým. Proto nově navrhovaná opatření slučují funkci obou popsaných variant, kdy na protihlukovou třímetrovou stěnu bude navazovat nižší pás zeleně o šířce čtyřiceti metrů, u kterého se předpokládá přítomnost křovinného i stromového patra s převládajícím zastoupením stále zelených jedinců. Výška pásu zeleně musí být minimálně deset metrů.

Pokud budou realizována výše uvedená příslušná opatření, nebude pravděpodobně docházet k překročení hygienických limitů vlivem provozu průmyslových zdrojů hluku a dopravy. Studie vycházela z předpokládané zátěže v roce 2020.


Autor / zdroj: Kopřivnické noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí