zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

01.04.2008
Odpady
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

K definici zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech
K odpovědnosti za spáchání deliktu podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech

k § 4 písm. e), § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I. Zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 písm. e) téhož zákona je definováno i prostorově, tj. prostorem, ve kterém je činnost provozována.

II. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů se nemůže zprostit odpovědnosti za spáchání deliktu podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech odkazem na to, že činnost prováděla jiná osoba, která ji mohla provozovat na základě svého schváleného provozního řádu.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 12. června 2007, č. j. 3601/M/07, 42111/ENV/07, sp. zn. P/1946)

Předmětným rozhodnutím ministerstvo rozhodlo o odvolání pana M. ze dne 25. 11. 2006 proti rozhodnutí ČIŽP, oblastního inspektorátu H., ze dne 1. 11. 2006, kterým ČIŽP panu M. uložila pokutu v celkové výši 130.000,- Kč za porušení povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Výrokem č. 1 tohoto rozhodnutí byla panu M. v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech uložena pokuta ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se pan M. dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů označené jako „Výkupna druhotných surovin S.“ (dále jen „zařízení S.“) v rozporu s jeho provozním řádem.
ČIŽP provedla v provozovně pana M. ve dnech 5. 9. a 11. 9. 2006 kontrolu, při které zjistila, že pan M. v červnu 2006 prováděl v zařízení S. lisování kovového šrotu za účelem snížení jeho objemu, ačkoli tato činnost není uvedena ve schváleném provozním řádu.

Ministerstvo svým rozhodnutím ze dne 17. 1. 2007 podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu výrok č. 1 rozhodnutí ČIŽP zrušilo a řízení v této části zastavilo. V odůvodnění ministerstvo uvedlo, že protiprávní jednání uvedené ve výroku č. 1 rozhodnutí ČIŽP nebylo prokázáno, jelikož ze spisového materiálu plyne, že lisování železného šrotu neprováděl pan M., ale firma jím objednaná.

Podáním ze dne 19. 2. 2007 podala paní K. podle ustanovení § 42 správního řádu podnět k přezkoumání souladu předmětného rozhodnutí ministerstva s právními předpisy podle ustanovení § 94 a násl. správního řádu. Rozpor napadeného rozhodnutí ministerstva s právními předpisy shledává paní K. především v tom, že ministerstvo zrušilo výrok č. 1 rozhodnutí ČIŽP a řízení v této části zastavilo. Podle tvrzení paní K. prováděl pan M. v zařízení S. lisování železného šrotu mobilním lisem, aniž by měl tuto činnost povolenou příslušným správním orgánem. Namítá proto pochybení ministerstva, pokud výrok č. 1 rozhodnutí ČIŽP nepotvrdilo.
Podnět k přezkoumání souladu předmětného rozhodnutí ministerstva s právními předpisy podle ustanovení § 94 a násl. správního řádu podala svým podáním ze dne 19. 4. 2007 rovněž ČIŽP.
Na základě návrhu rozkladové komise ministr v přezkumném řízení napadené rozhodnutí ministerstva podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu změnil.

Z odůvodnění:
Po posouzení spisového materiálu jsem dospěl k závěru, že právní názor ministerstva vztahující se k výroku I přezkoumávaného rozhodnutí je nesprávný. Skutečnost, že lisování železného šrotu v zařízení S. prováděla firma objednaná panem M., nikoliv pan M. sám, je z hlediska právní odpovědnosti pana M. jako provozovatele zařízení S. irelevantní. Rozhodující v daném případě je, že pan M. v době provádění uvedené činnosti neměl tuto činnost ve vztahu k zařízení S. zahrnutu ve schváleném provozním řádu. Zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 písm. e) téhož zákona je definováno i prostorově, tj. prostorem, ve kterém je činnost provozována. Nelze se proto zprostit deliktní odpovědnosti tím, že uvedenou činnost prováděla jiná firma, která ji mohla provozovat na základě schváleného provozního řádu. Prostorově se lisovací stroj nacházel v zařízení
pana M. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí činit nic nad rámec schváleného provozního řádu.
Úprava železného šrotu lisováním nebyla součástí schváleného provozního řádu vztahujícího se k zařízení S. Pokud byla tato činnost v zařízení S. provozována, bylo tak činěno v rozporu s jeho provozním řádem, a tudíž i se zákonem o odpadech.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí