zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co chystají úředníci

01.04.2008
Obecné
Co chystají úředníci

Nyní, na konci března, nemají ještě všechna ministerstva jasno v tom, jak a za kolik budou letos propagovat svou činnost a záležitosti ve svých kompetencích.


Bezpečí za volantem a zemědělství, to budou pravděpodobně nejvíce propagovaná témata. Rozpočty jednotlivých kampaní se pohybují od sta tisíc po desítky milionů korun.

Čtyřicet milionů za bezpečnější dopravu

Téměř 40 milionů korun (bez DPH) je určeno na aktivity BESIPu jako oddělení Ministerstva dopravy (MD), z toho plnou polovinu zabírají náklady na didaktické materiály pro ZŠ. V dubnu odstartuje kampaň Domluvme se, zaměřená proti alkoholu za volantem. Participují na ní mj. i výrobci alkoholických nápojů. Vedle TV a rozhlasového spotu půjde o propagační akce na koncertech skupin Wanastovi vjecy, Divokej Bill, Tři sestry a Chinaski.

I další kampaně MD míří na zodpovědnost za volantem: Život v jedné stopě (pro motocyklisty), Řízená střela (pro řešení krizových situací), Jízda pro život (zaměřená na pasivní bezpečnost) apod. Celkem je na ně vyčleněno více než 9 milionů korun (bez DPH).

The Action

Právě v pondělí 31. března startuje jedna z kampaní BESIPu - The Action BESIP Tour 2008. Multimediální projekt, který se poprvé uskutečnil v roce 2004, je zaměřen na mladé, začínající řidiče jako nejrizikovější skupinu řidičů (podle tvůrců projektu právě řidiči ve věku do 25 let zavinili každou 6. dopravní nehodu a každé 4. úmrtí během prvních dvou měsíců letošního roku). Bezplatná představení především pro studenty středních škol jsou založena na autentických zá-žitcích policistů, záchranářů, hasičů a účastníků vážných dopravních nehod. Na projekt The Action jsou Ministerstvem dopravy, pod nějž BESIP spadá, vyčleněny 2 miliony Kč. "Nechceme nikoho pobavit, chceme mladým lidem zprostředkovat tvrdou realitu vážné dopravní nehody a jejích možných následků," říká Martin Gebauer, ředitel agentury EuroNet.CZ, která The Action produkuje.

Jaro = životní prostředí

Velmi skromný je naopak rozpočet Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedinou akcí, kterou letos uskuteční, bude Jaro pro Zemi. Pod společnou hlavičku se letos podruhé sjednotí akce pořádané k významným dnům spojeným se životním prostředím, například ke Dni Země či Světovému dni životního prostředí. Ministerstvo jednotlivé akce pořádá, spolupořádá, případně zaštiťuje. Každá organizace (škola, nevládní organizace, obec aj.) pořádající na jaře akci zaměřenou na ochranu přírody a životního prostředí, která se ke kampani přihlásí, získá právo používat logo kampaně. Podle Marty Novákové z MŽP je rozpočet na celou kampaň velmi nízký: "Prakticky se jedná o práci zaměstnanců oddělení propagace MŽP, tisky plakátů, loga a nákup drobných předmětů pro účastníky do soutěže. Celková částka nepřevýší 200 tisíc Kč."

Biopotraviny a venkov

O rozpočtech na jednotlivé kampaně Ministerstva zemědělství (MZe) není ještě rozhodnuto (plán propagace nebyl dosud schválen). Celkem osm kampaní se bude týkat především rozvoje venkova (s důrazem na evropské fondy ve vztahu k zemědělství a podnikání na venkově a v malých městech). Půjde například o propagaci možností získat dotace pro podnikání, vlastní kampaň bude věnována českému předsednictví v Radě EU (zacílí napříkad na novináře, opinion makery - profesní svazy aj.). Chce podpořit renomé předsednictví a jeho význam pro zemědělskou oblast. S Evropskou unií souvisí i další aktivita k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova a kontrolu plnění cross-compliance. Na konci léta se uskuteční osvětové akce k biopotravinám a ekozemědelství. Další aktivity se budou týkat protipovodňových opatření, spotřeby ovoce a zeleniny mezi mládeží a mléka a mléčných výrobků ve školách či informací k bezpečnosti potravin.

Kampaň k církevnímu majetku

Do gesce Ministerstva kultury (MK) patří i otázka církví, a tedy zákon o narovnání vztahu státu a církví. Podporuje proto nevládní kampaň pořádanou o. s. MAS Servis Říčansko. "Myšlenka podoby kampaně vznikla na jednání představitelů církví a náboženských společností v Praze. Občanské sdružení nezávisle na tomto kroku mělo podánu žádost na grant na MK ČR. Došlo ke vzájemné domluvě zadavatele a občanského sdružení. Z hlediska zadávání kampaní je to stav naprosto nestandardní, z hlediska financování také, protože dosud občanské sdružení MAS Servis Říčansko financuje vše ze svého," říká k tomu Daniel Kvasnička ze sdružení. Rozpočet 800 tisíc korun je určen na internetové stránky, letáky, konference a diskuse apod.

Ostatní teprve plánují nebo mlčí

Další ministerstva mají jen rámcovou představu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zaměří na informace o operačních programech Vzdělání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace; Ministerstvo průmyslu a obchodu na operační program Podnikání a inovace (vybírá agenturu); Ministerstvo spravedlnosti se bude věnovat osvětě k insolvenčnímu zákonu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce jen reagovat na případné změny sociálního systému. Ministerstvo obrany kromě končící náborové kampaně zatím nic dalšího nechystá. Další ministerstva byla na údaje o tom, jak se chystají informovat o svých projektech, skoupá. Informace buď chtějí poskytovat ad hoc (Ministerstvo financí), nebo se M&M ani po několika týdnech nepodařilo přes opakované přísliby odpovědí jejich vyjádření získat.

AUTOR: Zora Kasiková

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí