zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné

02.04.2008
Odpady
Obce a kraje jsou v odpadech jednotné
Vyslovují níže uvedené stanovisko k návrhu "velké" novely zákona o odpadech, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí
PRAHA (WR) - Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, na základě doporučení svých odborných poradních orgánů - svazové Komise životního prostředí a Komise Rady Asociace krajů pro životní prostředí a zemědělství, které přijali též zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území, vyslovují níže uvedené stanovisko k návrhu "velké" novely zákona o odpadech, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR ve shodě se zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území:
1. Zásadně odmítají návrh novely zákona o odpadech již předložený do vnějšího připomínkového řízení ze strany MŽP jako celek. Zákon je z pohledu odpadového hospodářství samospráv nesystémový, bez jakéhokoliv zvýšeného přínosu pro ochranu životního prostředí, jde proti reálným možnostem obcí jako původců komunálních odpadů při nakládání s odpady a znamená zásadní zdražení nakládání s odpady pro občany – obyvatele obcí v celé ČR. Návrh nevychází ze žádné komplexní ekonomické a environmentální analýzy dopadů všech navrhovaných změn na samosprávy a občany samotné.

2. Budou vyvíjet veškerý tlak na zamezení předložení návrhu zákona vládě ČR a vybízejí další subjekty včetně ostatních ministerstev k tomu, aby zabránily předložení návrhu zákona do vlády.

3. Odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartóny, biologicky rozložitelný odpad), jelikož toto již stávající zákon dostatečně řeší. Třídění odpadu je v současnosti obcemi dle jejich možností maximálně podporováno a umožňováno.

4. Odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a naopak navrhují, aby energetické využití odpadů bylo uznáno jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému nakládání s odpady v ČR.

5. Společně navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládky. Navrhované zvýšení poplatku je negativním dopadem pro občany, který je sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady na systém odpadového hospodářství (například zvýšení výskytu "černých skládek").

6. Navrhují maximální výši poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku 700 korun do roku 2013 s tím, že 500 korun bude příjmem obce se skládkou na jejím území a 200 korun bude příjmem místně příslušného kraje. V zájmu udržení reálné hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Takto získané prostředky budou kraje účelově vázat na realizaci podpory systému odpadového hospodářství obcí a krajů dle plánu odpadového hospodářství krajů a obcí.

7. Navrhují obdobný princip stanovení výše poplatku i při ukládání nebezpečného odpadu na skládky. Sazba poplatku za uložení nebezpečného odpadu by měla být do roku 2013 stanovena na 6500 korun. Tento výnos bude dělen dle současného zákona o odpadech mezi obec a Státní fond životního prostředí v poměru 30 procent ku 70 procentům. Razantním navýšením poplatku za ukládání nebezpečných odpadů na skládky dle návrhu ministerstva hrozí zvýšení výskytu "černých skládek" nebezpečných odpadů a rovněž neodbornému a nezákonnému překvalifikovávání nebezpečného odpadu na "obyčejný" (ostatní) odpad.

8. Nesouhlasí se zavedením poplatku za ukládání těch druhů odpadů, které jsou používány jako technologický materiál na zajištění skládek.

9. Žádají MŽP, aby obdobné návrhy novely zákona o odpadech byly konzultovány se zástupci obcí a krajů již v přípravné fázi jejich tvorby.

Společné prohlášení předkládají Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí a Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí