zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC

05.04.2008
Obecné
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
Pořádá SLUŇÁKOV - Centrum ekologických aktivit Města Olomouce, o.p.s.

Ve dnech 18.4. – 1.5. 2008

www.slunakov.cz, www.prirodeOK.cz

S podporou:

PROJEKT PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE
financovaného Evropským sociálním fondem (EU) a státním rozpočtem ČR (MŽP ČR):
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OLOMOUCKÝ KRAJ
Vydavatelství ERA Brno, Soukromá oční ordinace MUDr. Marcel Matzenauer, Pavelčákova 12

Setkání lidí, kteří věří, že si mají co říci.
Slavnost, spočívající v tom, že je dost času na společnou poradu,
vyslechnout příběh toho druhého.

18. ročník svátku ekologických aktivit. Příroda, člověk, kultura. Střet různých pohledů na dění a svět kolem nás. Netradiční vidění světa, otázky místo vykřičníků, nové poznatky přírodních i sociálních věd, zajímaví hosté, rozum i emoce při promýšlení lidského vztahu k přírodě. Letošní ročník bude věnován  zejména otázkám po smyslu zásahů lidí do genetické výbavy živých organismů, o stádiích lidské svobody a normalizace, o filmech nové vlny a dalším. Přijďte pobýt. Bez televize a počítače, tváří v tvář, tělesně i duševně.

SVOBODEN? K ČEMU?
ČLOVĚK V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA V ČLOVĚKU.

PROGRAM EDO 2008

Neděle 13. dubna

9:00 - 13:00      Sluňákov- Horka nad Moravou
       Lovecká chata Horka nad Moravou
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraji a kampaně „Jakpak dopad odpad“.
Společný program Sluňákova a firmy Autodemont v Horce nad Moravou. Příroda lužní krajiny, hry, soutěže, zábava, procházka lesem.
Areál a budova Sluňákova – Horka n. Moravou (Skrbeňská 70)
Hry, soutěže, zábava, v případě dobrého počasí uvidíte HORKOVZDUŠNÝ BALÓN nad Sluňákovem (9:00-10:00), některé šikovné děti se budou moci i proletět, prohlídka nízkoenergetického domu s výkladem zdarma (začátek první prohlídky u vchodu v 9:00 a pak každých 20 minut). Možnost zakoupit občerstvení, knížky o přírodě a o hrách přibližujících dětem přírodu, Fair Trade zboží na podporu rozvojových zemí a ekologického hospodaření.
Vodní park s kapličkou - společný areál Sluňákov - Lovecká chata
Aktivity na kolech pro děti. Cca 10 minut chůze od Sluňákova nově vytvořenou soustavou tůní a rybníků.
Lovecká chata – Horka n. Moravou
Minigolf, lanové aktivity, jízda na koni, outdoorové aktivity. Očerstvení, grilované speciality.


Pátek 18. dubna

19:00 (sraz)      Zastávka MHD č. 20 Poděbrady
VEČERNÍ PROCHÁZKA PŘÍRODOU LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
Zhruba dvouhodinová procházka přírodou, kterou lidé znají spíše jako přírodní koupaliště.
Pořádají studenti katedry ekologie PřF UP Olomouc a Anna Jansová.
 

Pátek 18. dubna

20:00       Chrám Svatého Michala
VARHANNÍ KONCERT.
MARIO CIFERRI (Itálie)
Slavnostní zahájení EDO 2008.
Program koncertu: J.S.BACH (1685-1750): Preludium a fuga a moll, BWV 543, Chorální předehra:„Schmucke dich, o liebe Seele“, BWV 654, M.E.BOSSI (1861- 1925) : Thème et Variations op.115, Ave Maria op.104 č.2, M.REGER (1873-1916): Introdukce a passacaglia d moll, C.FRANCK (1822-1890) : Preludium, fuga a variace op.18, L.VIERNE (1870-1937):    Allegro (z II. symfonie pro varhany op.20), N.HAKIM (*1955): Variace na dvě téma.
Mario Cifferi se narodil v roce 1966 ve Fermě, v Itálii. Získal více univerzitních titulů – nejprve za hru na piano (1986), za hru na varhany a skládaní varhanní hudby (1987), posléze ve hře na čembalo (1993) a dirigentství (2003) na konzervatoři G. B. Martinu v Bologni a na konservatoři G. Rosini v Pescaro. Zde také studoval skladatelství. Obohatil své akademické vzdělání absolvováním mnoha specializačních kurzů v Itálii i zahraničí. Toto roziřující studium mu zajistilo absolutorium mezinárodně uznávaných učitelů hudby, jako např. Ch. Stembridge, G. Litazize nebo L.F. Tagliavini. Díky této zkušenosti získal také koncertní ceny; G.Acciai, M.Boschini, P.Righele, W.Marzilli, L.Donati, S.Woodbury, M.Berrini za chorálovou hudbu. V roce 1993 získal prestižní stipendium nadace Rossini v Pescaro. Je vítězem národních a mezinárodních soutěží, vyhrál druhou cenu (první nebyla udělena) ve 14. ročníku národní varhanní soutěže v Noale ve Venezii v roce 1990, dále získal 2. cenu v mezinárodní varhanní soutěži Fratelli Bernasconi, v Olgiate Olona (Varese) v roce 2003. Hraje koncertně na varhany, čembalo, klavír, působí jako dirigent pro sbory a orchestry.  Dirigoval několik barokních sborů, Symfonický orchestr v Pescaru a další. V současné době je hlavním dirigentem orchestru Armoniosa Marca. Je čestným varhaníkem v katedrále “San Giorgio Martire” v Porto San Giorgio (Fermo). V roce 2004 nahrál CD s kompletním varhanním dílem Luigi Vecchiottiho (1804-1863) s názvem “La Bottega Discantica”. Jednalo se o první nahrávku tohoto díla na světě. Je zakladatelem a dirigentem “Vox Poetica Ensemble”, vokální a instrumentální skupiny, která představuje mistrovská díla barokního a klasického repertoáru pro sbory a orchestry. V roce 1998 vyhrál národní varhanní soutěž, následně začal učit hru na varhany a gregoriánský zpěv na konservatoři v Monopoli (Bari). Je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu “Città di Porto San Giorgio”.


Pátek – Pondělí 18. - 20.4. 2008
BESEDY V DIVADLE HUDBY OLOMOUC

Pátek 18.4.

16:00
GMO - NOVÍ OBČANÉ KOMUNITY ŽIVOTA?
ZDENĚK OPATRNÝ, TEREZA STOCKELOVÁ, MIROSLAV ŠUTA
moderuje: MARTIN ŠKABRAHA
Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou žhavým předmětem sporu mezi environmentálním hnutím a politicko-ekonomickým establishmentem. Příznivci v nich spatřují velkou naději pro nové zemědělství, které bude produkovat mimořádně odolné a výživné plodiny pro přelidněnou planetu. Odpůrci poukazují na rizika plynoucí ze zasahování do přirozeného genofondu, ale i na zájmy korporací, likvidujících tradiční formy produkce. Jakou roli zde sehrává věda? Jsou GMO podezřelými mutanty, agenty v cizích službách, nebo jde o nové příslušníky světa živých, které bychom měli přivítat a přiznat jim „občanská práva“?

18:00
MÁME VZÍT EVOLUCI DO VLASTNÍCH RUKOU?
MOŽNOSTI TRANSGRESE
MAREK PETRŮ, JAROSLAV PETR, ZDENĚK KRATOCHVÍL
moderuje: MARTIN ŠKABRAHA
Nemoc, bolest, stáří, smrt. Přes všechny civilizační výdobytky nad námi stále vítězí naše biologická přirozenost. Dokážeme na ni vyzrát a s pomocí vědy a techniky se vymanit z omezení, která nám brání plně rozvinout svůj potenciál? Je něco takového možné? A máme to vůbec chtít? Není taková touha svatokrádežná? Jestliže je člověk definován spíše spiritualitou než tělesností, je namístě alespoň uvažovat o možnostech, jak jej vylepšit! V debatě o tom, jaké hranice vlastně vymezují lidství, se prolíná pohled přírodovědecký, filosofický i teologický.

20:00        CHRAM SVATÉHO MICHALA
VARHANNÍ KONCERT:   MARIO CIFERRI (Itálie), slavnostní zahájení EDO 2008.

 


Sobota 19.4.

13:30
program v jednání

15:00
POTŘEBY A TOUHA
ZDENĚK PINC
Lze rozlišovat předmětně orientovanou potřebu a nepředmětně orientovanou touhu (v Lévinasově smyslu). O lidském společenství ve třech vrstvách: civilizační, kulturní a náboženské. V civilizační si vystačíme s návody k použití (Jan Sokol), kulturní potřebuje rozumění a právě pro ni je smysluplné myšlení, náboženská vrstva je pak založena na závazku, vděčnosti za dar života. Pokus o hermeneutické prozkoumání etických důsledků této situace, protože pro civilizační vrstvu je určující mravnost, zvyk, který usnadňuje a automatizuje každodenní potřeby, kulturní vrstva je oblastí morálky, jež prostřednictvím myšlení zvyk kontroluje a posuzuje jej jako „úctyhodný - neúctyhodný“ (Luhmann) ve smyslu biblického "nepřidáš se k většině, páše-li zlo". Pouze oblast závazku je v pravém smyslu tvůrčí, neboť zde každý člověk buduje svůj vlastní život a to nikoli na binární škále, ale v polárním, situačním napětí mezi lepším a horším.
Doc. PhDr. Zdeněk Pinc - studoval divadelní vědu, sociologii a filosofii na FF UK v Praze. V letech 1967-1968 se angažoval ve studentském hnutí, byl redaktorem Literárních novin. Po promoci v roce 1969 byl přijat jako aspirant prof. Patočky a asistent na katedře filosofie FF UK, roku 1973 však musel fakultu opustit a pracoval jako romský kurátor, po podpisu Charty 77 jako noční hlídač a nakonec jako programátor v družstvu META. Po celá osmdesátá léta pořádal doma filosofické večírky, kam chodila řada budoucích filosofů. V roce 1990 byl jmenován docentem filosofie a stal se vedoucím Katedry filosofie a společenských věd na Pedagogické fakultě UK, funkcionářem Akademického senátu UK a později vedl i Ústav filosofie a religionistiky na FF UK. V současné době působí na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zdeněk Pinc se věnuje hlavně fenomenologii, filosofii výchovy a etnologii. Je autorem publikací: Počítat do pěti, Fragmenty k filosofii výchovy a Antropologie a etika společně s Janem Sokolem.

16:30
KDY SE EXEMPLÁŘE DRUHU HOMO SAPIENS CHOVAJÍ RACIONÁLNĚ (O MOUDROSTI NEMLUVĚ)
ZDENĚK KRATOCHVÍL
Jak by mohla racionalita odlidšťovat, když je prý druhovým specifikem homo sapiens? Alternativně nebo v rámci mainstreamu? Čemu říkáme rozum a jak vznikla myšlenka racionální civilizace. Zdroje i meze racionality a morálky. Rozum a (ostatní) emoce. Rozumné a přirozené, rozumné versus přirozené? Rozum, morálka, (ostatní) emoce a fitness. O jednotlivci není věda. Dějiny autorských práv jako následek vydělení umění z řemesla a náboženství. Následky vydělení vědy z řemesla, učitelství a náboženství. Iracionální soutěže: spotřebitelské, zaměstnanecké, bažantí ocas úspěchu. Proměna intimity v rodné číslo a číslo na bankovním kontě. Paradoxy hedonismu. Hérakleitos: Cílem života je zalíbení (příjemnost, euarestésis).

 

 

 


18:00
DOKONALOST A ZDOKONALITELNOST
PŘÍRODY, ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ, PŘÍRODY V ČLOVĚKU
JAN ZRZAVÝ, ZDENĚK KRATOCHVÍL, v jednání  ZDENĚK PINC.
Jedním z výrazných civilizačních projevů je touha po dosažení dokonalosti. Jelikož v cestě této utopie vždy překážejí nějaké nedokonalosti, lidé neustále konstruují řadu plánů, jak zdokonalit sebe, druhé, přírodu. Jaký smysl mají nedokonalosti? Například ty ve společnosti lidí? Je otázka snah o nalezení dokonalého vztahu lidí a přírody bláhovým snem?

20:00
STARÁ DOBRÁ NOVÁ VLNA
uvádí DRAHOMÍRA VIHANOVÁ
Absolventské filmy autorů proslavených jako výrazných představitelů české filmové nové vlny. Drahomíra Vihanová a „Fuga na černých klávesách“ (30 min), Věra Chytilová a „Strop“, Jiří Menzel a „Umřel nám pan Foerster“ (14 min.), Jan Němec a  „Sousto“ (10 min.), Evald Schorm a „Turista“ (14 min). Specifická noc filmových zážitků, vzpomínek a bolavých i krásných prvních kroků v životě neobyčejných a vzájemně propletených lidských osudů.

Neděle 20.4.

10:00
CO DĚLÁ NAŠI DOBU POZDĚJŠÍ NEŽ POZDNÍ
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
Již tradiční setkání se známým českým filosofem, tentokrát i s jeho novou knihou  pop-esejů „SPOLEČNOST NEVOLNOSTI“. Jaký zlom ve vnímání doby se odehrál ve druhé polovině devadesátých let?

14:00
(NEO)NORMALIZACE JAKO OBECNÁ VLASTNOST VŠEHO ŽIVÉHO
JAN ZRZAVÝ
Krátké okamžiky tvůrčího bujení bývají ve vývoji společnosti střídány nudnými obdobími, kdy se nic neděje, z Hradu už léta shlíží pořád stejný tatíček, kdo co obsadil, to má navždy, a intelektuálové marně úpí na tomto myšlenkovém úhoru (a nikdo si jich nevšímá). Mnozí mají pocit, že jde o něco špatného a mělo by se s tím něco dělat. Podívejme se tedy, jak to chodí v přírodě - v genomech, v ekosystémech, v evoluci. "Přirozené" pochopitelně neznamená totéž, co "dobré" (už proto, že slovo "dobré" vůbec žádný význam nemá). Nicméně úpět nad tím, že se děje to, co se dělo vždycky a co se dít musí, je úděl ještě o něco marnější.

16:00
SVOBODA a NEONORMALIZACE
STANISLAV KOMÁREK
Každá svoboda je svoboda dosažená nějakým usilováním (záměrně neříkám bojem), ať už vnějším, nebo vnitřním. Vždy se najde dost těch, kteří nás jejího přebytku rádi zbaví, tu zjevným utahováním šroubů, tu postmoderním chomoutem z plyše. V určitém momentě každá společnost poměrně náhle ztuhne jako sud umíchané sádry. Období "zaseknutí" v "normalizačních" stádiích představují vlastně typickou, "normální" formu společnosti, typický establšment je z povahy věci vždy poněkud fádní, falešný, prázdný a stereotypní, podobně jako třeba typický obchodník chtivý zisku či typický řezník surový. Ti nemnozí, kdo se z minulého establišmentu dočkají v produktivním věku příštího, opět najdou ve své ekologické nice vynikající uplatnění. Druhou stránkou pravdy je, že s každým kouskem svobody nedílně souvisí jeho každodenní opečovávání, jinak se rozplyne jako sníh na slunci.
17:30
NEJLEPŠÍ MOŽNÁ DOBA
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, STANISLAV KOMÁREK, JAN ZRZAVÝ , BOHUMIL PEČINKA.
V jaké době žijeme? Proč někteří intelektuálové vyjadřují obavy z neonormalizačních tendencí? Opouštíme ideály lidí z listopadu 1989? Naplnili jsme je vůbec někdy? Měli jsme o ně usilovat? Žijeme v nejlepší možné době? A pokud ano, čím se vyznačuje? Berlín, 18. února 2008: Česká republika je nejúspěšnějším transformačním státem světa. Mezi 125 analyzovanými zeměmi dle tzv. transformačního indexu se její demokracie a tržní hospodářství vyznačuje největším rozvojem. K tomuto závěru dospěla mezinárodní srovnávací studie německé Bertelsmannovy nadace. Je environmentální hnutí brzdou polistopadového demokratického vývoje naší společnosti, když zpochybňuje tyto úspěchy? Víme „od čeho“ jsme se osvobodili v roce 1989, ale ptáme se ještě „k čemu“?

20:00
MINISTERSKÝ POTLACH S MARTINEM BURSÍKEM
a VÁCLAVEM BĚLOHRADSKÝM, moderuje: MICHAL BARTOŠ
Tradiční diskuse s ministrem životního prostředí v rámci Ekologických dnů Olomouc a s hosty, kteří komentují jeho práci.

Sobota 19.4.

DEN ZEMĚ V PŘÍRODĚ
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraji a kampaně „Jakpak dopad odpad“.

8:00        cyklisté sraz: Horní náměstí (model)
10:30      pěší: Paseka, u kostela Sv. Kunhuty
KRAJINA HLUBOKÝCH KAŇONŮ A DALEKÝCH VÝHLEDŮ
JÁN KADLEC: VLASTIVĚDNÝ VÝLET PŘÍRODNÍM PARKEM SOVINECKO
Proměny krajiny, drobné památky a jejich příběhy, pastevectví a osudy lidí, život a práce v minulosti. Přírodní park Sovinecko, okolí obce Paseka a Karlov.
Sluňákov ve spolupráci se sekcí Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

10:00 – 16:00     ZOO OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC
Hravé soutěže pro děti a rodiče. Putování žabky Bufinky.  
Pořádá ZOO Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc.

10:00        místo sděleno přihlášeným
JARNÍ EXKURZE NA EKOFARMY
Výlet na ekofarmy s ekologickým chovem ovcí, skotu a koní. Ochutnávka domácího sýru a mléka. Nutno se přihlásit do 11.4. na pořádající: Hnutí Brontosaurus Jeseníky 584401722.

15:00        místo srazu sděleno přihlášeným
BALÓNEM NAD LUHY LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
Balónové výstupy pro veřejnost s možností ojedinělého pohledu na krajinu unikátního ekosystému přírodní nivy řeky Moravy z ptačí perspektivy a s odborným výkladem.
Nutno se přihlásit u Správy CHKO Litovelské Pomoraví - 585344156, litpom@nature.cz.

► DEN  ZEMĚ V OLOMOUCKÉM KRAJI DÁLE NABÍZÍ (www.slunakov.cz):


♣ ÚKLID OKOLÍ ŘEKY BEČVY A LAGUN v Přerově: Pátek 18. dubna
Pořádá ORNIS, město Přerov a Středisko volného času Atlas a BIOS. http://www.prerovmuzeum.cz/

♣ BIO DEN PRO ZEMI v Šumperku: Pátek 18. dubna
Pořádá VILA DORIS - středisko ekologické výchovy při DDM Šumperk. http://www.doris.cz/

♣ DEN ZEMĚ v Prostějově: Sobota 19. dubna
Pořádá ČSOP – Regionální sdružení Iris a Zdravé město Prostějov. http://www.iris.cz/

♣ OTVÍRÁNÍ ZEMĚ v Jeseníku: Sobota 19. dubna
Pořádá Hnutí Brontosaurus Jeseníky. http://jeseniky-brontosaurus.cz/


Úterý 22. dubna

17:00 sraz      Michalský výpad, pod schody
CVIČENÍ V PARKU
Příroda a pohyb se studenty katedry ekologie UP v Olomouci. Cvičební únor s sebou. 

Středa 23. dubna

19:30       Divadlo hudby Olomouc
JAROSLAV RUDIŠ: AUTORSKÉ ČTENÍ
JAROMÍR 99 & THE BOMBERS, HERE
Jaroslav Rudiš – spisovatel, dramatik a performer. Debutoval románem rockových příběhů z berlínského metra Nebe pod Berlínem (2002), za který obdržel Cenu Jiřího Ortena. Kromě komiksové románové trilogie Alois Nebel o českoněmeckém výpravčím vlaků, sloužícím na malé stanici v Sudetech, napsal a vydal též romány Grandhotel a Potichu. Spolu s Petrem Pýchou napsali divadelní hry Léto v Laponsku a Strange Love.
Jaromír Švejdík & ТHE BOMBERS – projekt vznikl na vernisážích komiksu o železničáři Aloisi Nebelovi (autoři Švejdík a Rudiš) a postupně vyústil až ve vydání písňového soundtracku k novému komiksovému dílu The Bomber a hudbu k rozhlasové hře Lost in Praha Jaroslava Rudiše. Švejdík je  frontman kapel Priessnitz a Umakart.
Obsazení:Jaroslav Rudiš klávesy, Joa Kater kytara, Ondřej Ježek bicí, Jaromír Švejdík  zpěv, texty
 „The Bombers jsou opakem Umakartu, který byl městsky chladný a zvukově vycizelovaný. The Bombers jsou buranští a živelní. Se špatným, špinavým zvukem. Dbáme také daleko více o image, než je u českých skupin běžné. Někdy nám ulítne rytmus, nebo se nesejdou akordy.“J. Š., www.indies.eu
HERE vznikli ve Vyškově v roce 1990. Inspirováni shoegazerskými kapelami jako Ride, Boo Radleys nebo My Bloody Valentine vydali zasněnou desku Swirl (1993), kde hlučné kytarové vazbení důmyslně prolnuli s jemným předivem nejrůznějších zvuků a melodií. Absolvovali dvě velká turné v Anglii a natočili tři skladby u světově vyhlášeného DJ Johna Peela v pořadu The Peel Session na BBC Radio 1. Od následného alba Entre Deux Soleils (1996 – v Čechách pod názvem We Are...) spolupracují s francouzskou zpěvačkou Valeríí Chauvey. Od roku 2000 přešli pod label Escape/EMI, kde vydali své velmi úspěšné album Double Happiness a následně i album remixů z této desky pod nazvem Recycled! (2002). V roce 2004 vydali Here již svoji čtvrtou desku pod názvem Figura Porka.
Here přišli s relativně velice vyzrálou muzikou, zasněné nálady jejich písní si skvěle porozuměly s hlasem francouzské zpěvačky Valerie Chauvey. Podobná byla i další alba, stejně jako sympatické lpění kapely na svém hudebním poustevničení. Mohli tak tvořit zcela po svém, nenechávat se svádět velkoměstskými trendy. Poslední album je plné barevných nálad, svůj podíl na tom jistě má i produkce Jana Muchowa a Dušana Neuwertha, písně jsou jako impresionistické obrazy, někdy plné sladkobolné melancholie. Josef Rauvolf, Instinkt.
Pořádá Divadlo hudby Olomouc: dva koncerty a jedno autorské čtení 120,-/80,-

Čtvrtek 24. dubna

20:00       Chrám Svatého Michala
VARHANNÍ KONCERT.
JAMES P. SHERLOCK (Velká Británie)
Program koncertu: JEHAN ALAIN: Litanie, J.S. BACH: Fantazie G dur, BWV 572 9', CÉSAR FRANCK: Cantabile, FRANCIS POTT: Introdukce, toccata a fuga ', J.S. BACH: Adagio ze Sontáty č. 4 e moll, BWV '659, AD WAMMES: Miroirs ', PETER FOGGITT: Additive ', J.S. BACH: Chorální předehra "Nun Komm der Heiden Heland", BWV 659 ', MAURICE DURUFLE: Preludium a fuga na jméno “ALAIN”.
James Sherlock studoval Chethamskou hudební školu v Manchesteru, ve Windsdoru pak obdržel hudební stipendium, vystudoval hru na varhany v Cambridge a na vyšší škole odborné Trinity. Studium hry na piano u profesora Joana Havilla. Koncertoval v Severní a Jižní Americe, Číně, Japonsku, … Je dirigentem symfonického orchestru Cambridgské univerzity a operní skupiny Figaro. V průběhu této sezóny absolvoval klavírní vystoupení s uvedením Brahmse a Rachmaninova. Kromě výše uvedeného vydal hudební CD s názvem „Božské umění“ („Divine Art“) od Davida Earla. V roce 2005 obdržel zlatou medaili v mezinárodní varhanní soutěži Marcella Galantiho v italském Rimini a cenu Edith Laigh v Cambridge za hru na klavír. V roce 2007 byl nominován mezi vítěze televizní Akademie slavných pořádané BBC, v kategorii mladých umělců. Hraje na varhany v kostele Velkého Bartoloměje v Londýně. Zkoumá vztah hudby a autismu. Má rád horskou turistiku, vaření a tenis. Nedávno realizoval světovou premiéru skladby od Francise Potta \ Toccata a Fuga – ve Westminsterské katedrále, kterou představí i v Olomouci.

Pátek 25. dubna

19:00        Divadlo hudby Olomouc
ÚTĚCHA POLNÍ CESTY
PŘÍPAD POSTOLOPRTY A BRNO 31.5.1945
NĚKDY NEPOHODLNÁ MINULOST
MYRA BAMBUŠEK (režisér)
DAVID KOVAŘÍK, ADRIAN VON ARBURG (historie)
TOM SOREL (výtvarník)
Sumární posezení jako mozaika uměleckých tvarů ze čtyř projektů vytvořených k uvedeným kauzám. Zpráva o scénických dokumentech „Předběžné zprávy Postoloprty 30.5.1945“ a „Vyvedení Němců z Brna“ a inscenacích „Porta Apostolorum“ a „Útěcha polní cesty“.
Miroslav Bambušek (13.9.1975). Dramatik a režisér. V roce 2000 absolvoval studium filozofie a překladatelství (francouzština a starořečtina) na Institutu základů humanitní vzdělanosti UK v Praze. V Lounech spoluzakládal divadelní skupinu D. I. Lebedung zaměřenou na inscenování současné dramatiky. Dramaturgicky a režijně spolupracoval s Činoherním studiem v Ústí nad Labem. Od roku 2001 je uměleckým šéfem, dramaturgem a režisérem Multiprostoru Louny, v roce 2004 pracoval jako dramaturg Západočeského divadla v Chebu. V současné době se věnuje přípravě projektu Pozdní_sběr.cz. Dramatickou tvorbou je okouzlen od svých šestnácti let. Bambuškova dramatika se vyznačuje rozvolněností a úsečností  formy. Obsahově představuje kompromis mezi autorovým zájmem o politické divadlo a surreálně odpoutanou, leckdy až brutální (vulgární) lyrikou s vykreslením rozháraných a trpících hrdinů. Za hry Písek (2002) a Porta Apostolorum (2004) obdržel druhé ceny v soutěži o nejlepší českou hru Nadace Alfréda Radoka. Za iniciaci a završení projektu Perzekuce.cz v pražském prostoru La Fabrika získal Miroslav Bambušek Cenu Sazky a Divadelních novin 2006.

 

Sobota 26. dubna

16:00
NOVINÁŘI V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA V NOVINÁŘÍCH
Jaký je obraz přírody v českých médiích? Proč se jí nezabývají víc? Ztrácí české ekologické hnutí mediální vliv, anebo ztrácí vliv jako takové?
moderuje: JAKUB PATOČKA (šéfredaktor Literárních novin),  v jednání Ivan Hoffman, Martin M. Šimečka, Zdena Jelenová, Petr Holub, Vít Kouřil.
Ivan Hoffman je komentátor Deníku, dříve Radiožurnálu. Byl ředitelem Rádia Alfa.
Martin M. Šimečka je spisovatel, šéfredaktor Respektu. Byl šéfredaktorem Sme.
Zdena Jelenová byla redaktorkou pořadu Nedej se a Literárních novin.
Petr Holub byl šéfredaktorem Respektu a nyní je analytikem Aktuálně.cz.
Vít Kouřil je šéfredaktorem společensko-ekologického časopisu Sedmá generace.

18:00       Divadlo hudby Olomouc
VÁCLAV PRŮŠA
JAKÉ JE VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDOŠKOLÁKŮ NA ETIOPSKÉM VENKOVĚ?
Prezentace dobrovolnických projektů GLEN 2007 a beseda s jejich účastníky (1) 
Václav se podělí o své zážitky pro nás z neznámé země, kde se podílel na průzkumu trhu v oblasti ZIWAY, 150 kilometrů jižně od Addis Abeby. Výzkum slouží jako podklad k výuce managementu a marketingu na střední škole. 

20:00        Divadlo hudby Olomouc
ALENA ŠÁMALOVÁ
MAJÍ V JURTÁCH RÁDI KNIHY?
Prezentace dobrovolnických projektů GLEN 2007 a beseda s jejich účastníky (2) 
Alena pracovala 3 měsíce v Ulánbátaru jako dobrovolník pro Mongolskou vzdělávací alianci. Tato instituce se věnuje reformě mongolského vzdělávání, která se snaží zpřístupnit vzdělávání dětem ze sociálně slabých rodin. Život a kultura vzdálené asijské země.

Neděle 27. dubna

10:00       sraz: bude sdělen přihlášeným
OLOMOUCKÉ PODZEMÍ
VLADIMÍR GRAČKA
Olomoucké podzemí sice netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb a sklepů, ale přesto skrývá mnoho zajímavostí. Právě proto asi vyvolává velký zájem veřejnosti. Na programu je například krypta kostela Sv. Mořice, sklepení bývalého Dominikánského kláštera z kostela Sv. Michala a nejhlubší sklepení měšťanského domu U Zlatého jelena.
Nutno se objednat do 10.4. 2008 na: info@slunakov.cz, 585154711.


14:00     sraz: bude sdělen přihlášeným (doprava autobusem)
ŠUMNÝ VÝLET ZA ARCHITEKTUROU A ŠUMÍCÍ VODOU
VODNÍ ELEKTRÁRNA V HÁJI - TŘEŠTINA
JAKUB POTŮČEK
Prohlídka s odborným výkladem o neobyčejné technické zajímavosti v podobě vodní elektrárny a také o vile manželů Ellen a Karla Plhákových z let 1921-1922 od dvojice známých architektů Josefa Štěpánka a Bohuslava Fuchse. Cestou ukázka Kratochvílovi vily v Moravičanech od architekta Lubomíra Kroužila z přelomu 30. a 40. let 20. stol.
Nutno se objednat do 20.4. 2008 na: info@slunakov.cz, 585378345.


20:00        Divadlo hudby Olomouc
SHIGERU BAN - ARCHITEKT PAPÍRU, DŘEVA A ZENU
JAKUB POTŮČEK
Architekt Shigeru Ban (1957) absolvent známé newyorské architektonické školy Cooper Union school of Architecture, spolupracovník proslulého japonského architekta Arata Isozakiho, je dnes znám díky svým neotřelým stavbám, využívajících tradičních japonských materiálů - dřeva a papíru. Jeho domy a nouzová obydlí, jejichž cena je mimořádně nízká, mohou být použity v různé síle a v rozmanitých tvarech, jsou světlé, lehké, snadno se staví, dobře se skladují a jsou vhodné pro následné použití. Shigeru Ban vyjadřuje celým svým životním dílem určitý postoj, který je mezi architekty poměrně nový, nechce veřejnost ohromovat nekonečnou životností ušlechtilých materiálů, jeho stavby nejsou určeny k tomu, aby vyzařovaly všemocnost ekonomického potenciálu. Shigeru Ban je autorem papírových domů v Turecku, utvářel japonský národní pavilon na světové výstavě v Hannoveru v roce 2000, přes Tokio a Paříž až po Nantes.
Jakub Potůček (1975 v Hradci Králové) absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Historik umění, kurátor sbírky architektury Muzea umění Olomouc. Specializuje se na českou moderní architekturu první poloviny 20. století. Je stálým spolupracovníkem serveru archiweb.cz, spolupracuje také s autory dokumentů Šumná města.

Úterý 29. dubna

17:00 sraz      Michalský výpad, pod schody
CVIČENÍ V PARKU 2.
Příroda a pohyb se studenty katedry ekologie UP v Olomouci. Cvičební únor s sebou. 

20:00       Té & café Kratochvíle, Sokolská 36
SLUNCE SVÍTÍ, MĚSÍC SVÍTÍ, HVĚZDY SVÍTÍ, VŠECKO TADY SVÍTÍ
ALMÁRA
Hudba vyrůstající z mnoha kořenů a tryskající z fantazie Marka Paučka, Aleše Nitry a Martina Jirkovského. Spontánní improvizace a hudební fantazie. (www.almara.unas.cz).
Pořádá Té & café Kratochvíle.

Středa 30. dubna

19:30       Divadlo hudby Olomouc
WOTIENKE @ BAND
Holandská zpěvačka a klavíristka Wotienke Vermeer po letech v hardcore a metalových kapelách odložila baskytaru a u klavíru se pustila do skládání vlastního repertoáru. Dala se dohromady s muzikanty z Valašského Meziříčí a úspěšně koncertují u nás i v Nizozemí, ale rovněž na Slovensku nebo v Rakousku. Chystá debutové album. Autorským, převážně anglicky zpívaným skladbám s výraznými melodiemi a šansonovou atmosférou dominuje Wotienčin hlasový projev s přesahy do jazzu, rocku i dalších žánrů. Paralelním projektem je práce s komorními orchestry (např. Boskovický symfonický orchestr).
Obsazení: Wotienke klavír, zpěv, texty, Jan Baroš kontrabas, baskytara, Karel Cinibulk el. kytara, Martin Janírek soprán a tenor saxofon, Ondřej Adámek bicí         
Pořádá Divadlo hudby Olomouc [chanson & piano & band] 100,-/70,-

Čtvrtek 1.5.

EKOJARMARK (EDO 2008)
Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, informace o životním prostředí, řemeslníci a umělci. Informace o životním prostředí, tradiční řemesla, alternativní životní styl, hudba, divadlo, hry pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže.
Český rekord ve sběru použitých baterií - staré baterky sebou!
Přírodě Olomouckého kraje – prezentace projektu podpořeným EU ESF pro veřejnost.

JAKPAK DOPAD ODPAD:
Velká kampaň pro veřejnost a školy podporující a propagující třídění a recyklaci odpadu a informace o odpadovém hospodářství: informace, hry, soutěže, vzdělání v oblasti třídění a nakládání s odpady.
PŘÍRODĚ OK (http://www.prirodeok.cz):
SLUŇÁKOV Olomouc, VILA DORIS Šumperk,  ČSOP IRIS Prostějov, ORNIS Přerov, Hnutí BRONTOSAURUS Jeseníky.
Stan o projektu Přírodě Olomouckého kraje a aktivity pro rodiče s dětmi.
Dotazníková akce o odpadech pro veřejnost
Hry pro rodiče s dětmi.
EKO-KOM, a.s. (http://www.ekokom.cz):
Tonda obal na cestách: Tonda obal na cestách – Výstava obsahuje hru, ve které si děti samy vyzkoušejí třídění, nechybí výklad rektora, přehledné znázornění koloběhu odpadu na přenosných tabulích a zároveň vzorky materiálů vyrobených recyklací.
Hry pro děti: Házecí desky, Maxi domino, Skákací pytel / koloběžka, Vyfoť se s Tondou.
ECOBAT (http://www.ecobat.cz):
Český rekord ve sběru použitých baterií pod dohledem agentury Dobrý den Pelhřimov a výsledek bude zanesen do české knihy rekordů. Nádoba pro shromažďování baterií.
Žabák Bat - známý školním dětem bude přijímat baterie, třídit je a poskytovat informace.
Info stánek s informacemi a plakáty o sběrných místech v Olomouci, popis sběrného systému a ekologická rizika hrozící při nesprávné likvidaci baterií. Balónky pro děti. Informační letáčky, nový systém sběru který vytvořila olomoucká radnice ve spolupráci s Ecobatem.
Železný Zekon, vystoupení a propagace rekordu. 15:00.
ASEKOL (http://www.asekol.cz):
Informační stanoviště s informacemi a materiály o problematice zpětného odběru elektrozařízení a sběru elektroodpadů.
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE (http://www.tsmo.cz):
Ukázka vytříděného odpadu z olomouckých domácností.
Ukázka sběrového vozu.

KONCERT EDO 2008 – 1.5. Horní náměstí Olomouc:
  9:00  ŽAMBOŠI
10:00  TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
12:00  ČEVABČIČI SLEČNY ČIČINY
13:00  ČANKIŠOU
14:30  HM
16:00  IVAN HLAS TRIO
(IH, JAROSLAV „OLIN“ NEJEZCHLEBA, NORBI KOVÁCS)
17:30 JOANNA SLOWIŃSKA (PL)
19:00  TRABAND  
V případě špatného počasí koncert : U KLUB Olomouc

DIVADLA PRO RODIČE S DĚTMI NA NÁDVOŘÍ RADNICE:
9,30; 10,30; 11,30 hod. DIVADLO ŠTĚK HRANICE (v jednání)

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU:
8:00 sraz    Žižkovo náměstí před budovou Pedagogické fakulty
Dopolední procházka Olomouckými parky spojená s ukázkou jejich hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, svačinku a dobrou náladu.
Vedou Jaroslav Koleček a Jindřich Sedláček.


 PROGRAMY PRO ŠKOLY

Neděle 13. dubna

9:00 - 13:00  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
PRO DĚTI.
AREÁL SLUŇÁKOVA A LOVECKÉ CHATY V HORCE NAD MORAVOU
Program pro školní děti a pro rodiče s dětmi představující přírodu Litovelského Pomoraví. Prohlídka nízkoenergetického domu Sluňákov. Jízda na koních a další aktivity.
Pořádají: Sluňákov a Autodemont Horka nad Moravou.
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraji a kampaně „Jakpak dopad opad“.

Pátek 18. dubna
8:00   AREÁL BOTANICKÉ ZAHRADY OLOMOUC
HMYZÍ SVĚT FERDY MRAVENCE
Veselá a poučná stezka botanickou zahradou pro děti z mateřských a základních škol. Děti se seznámí se zajímavostmi světa hmyzu prostřednictvím postaviček známé dětské knížky Ferda Mravenec a naučí se řadu dovedností této nejpočetnější říše zvířat. Stezka je pořádána ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Pro předem objednané kolektivy dětí ZŠ a MŠ.
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraj a kampaně „Jakpak dopad opad“.

Pondělí 21. dubna
8:00   AREÁL ZŠ HÁLKOVA OLOMOUC
DEN ZEMĚ
Školní akce pro žáky s tématikou ochrany přírody. Pořádá ZŠ Hálkova.
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraj a kampaně „Jakpak dopad opad“.

Úterý 22. dubna
8:00   AREÁL BOTANICKÉ ZAHRADY OLOMOUC
SPOLEČNÝ SVĚT, SPOLEČNÉ PROBLÉMY
Zaměřeno na nejaktuálnější problémy světa, zaostřeno na znečištění světa, odpady a recyklaci.Ve spolupráci se katedrou Rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Stezka pro Slovanské gymnázium Olomouc.
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraj a kampaně „Jakpak dopad opad“.

Úterý 22.dubna.
8:00 – 12:00 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC
DEN ZEMĚ PRO NEJMENŠÍ V DDM OLOMOUC
Hry a poznání přírody pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ motivované pohádkovými příběhy a životem zvířat. 
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraj a kampaně „Jakpak dopad opad“.

Úterý 22. dubna
8:00   FZŠ TEREROVO NÁMĚSTÍ
A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ HELSINSKÁ
DUHOVÝ DEN ZEMĚ
Školní akce pro žáky s tématikou ochrany přírody. Pořádá ZŠ FZŠ Tererovo náměstí a odloučené pracoviště FZŠ Helsinská.
Program je součástí Dne Země v Olomouckém kraj a kampaně „Jakpak dopad opad“.


 VÝSTAVY EKOLOGICKÝCH DNU OLOMOUC 2008

● 5.3.– 7.5. 2008 >>> P-centrum, Galerie U Mloka, Lafayettova 9
KOŘENÍ Z MĚSTA - LUCIE KOŘÍNKOVÁ A MICHAL KOŘÍNEK
Projekt "Kořeni z města" je imaginární boj proti ne-smyslům dnešní doby. Imaginární boj proto, protože místo zbraní autoři použili štětec a barvu. Moderní doba s sebou nese všelicos, také hodně problémů: uzavřenost, rasismus, alkohol, drogy a masy lidí, kteří volí jednoduché vnímání světa... Témata obrazů malovaných stylem popartu.
Pořádá P-centrum Olomouc (www.p-centrum.cz).

● 20.3.– 1.5. 2008 >>> Fontána centrum, Edelmanův palác, Horní n.5, 1.patro
VODA - UČME SE JÍ ROZUMĚT
Bohatý fotografický materiál seznamuje s málo známými podobami a projevy vody. Ukazuje se, že nelze pochopit život zprostředkující úlohu vody v přírodě bez pochopení základního způsobu jejího chování, pohybu, proudění. Netradiční zobrazovací metody poskytují informace o tom, v jakých základních formách se voda pohybuje, jak rozdílně se chová pramenitá a upravená voda, jaký vliv na „živost“ (pohyblivost) vody mají i nepatrné zbytky mycích prostředků či materiál vodovodního potrubí, jak rychle se znečistěná voda v přírodě dokáže zotavovat, jak zvláštním jevem je obyčejná kapka vody a co všechno se stane, když spadne do vody. Uvědomíme si nečekané souvislosti vyvolané tím, že voda stojí v pozadí živé říše (např. analogie forem mezi tvary proudící vody a utvářením různých orgánů). Na výstavě jsou poutavou a srozumitelnou formou prezentovány některé z výsledků čtyřicetileté badatelské práce německého Ústavu pro výzkum proudění, která představuje ve světovém měřítku zcela originální přístup k hodnocení kvality vody.
Otvírací hodiny Po 10:00–12:00, St  15:00–17:00, Pá 15:00–17:00.
Info: 585 204 644, ekoporadna@hnutiduha.cz
Pořádájí: Nadace CINDI při Státním zdravotním ústavu v Praze, německý Ústav pro výzkum proudění a Hnutí Duha Olomouc (http://centrum.hnutiduha.cz/olomouc)

● 8.4.– 2.5. 2008 >>> GALERIE CAESAR OLOMOUC
FANTAZIE A SKUTEČNOST - JAN VYLEŤAL
Zahájení výstavy v úterý 8. 4. v 18 hodin. Výstavu uvede Jiří Valoch.
Jan Vyleťal (1940) se od roku 2004  začal zabývat drobnou grafikou a od roku 2005 přešel k geometrické malbě. Dlouholetý člen České astronomické společnosti s úzkým vztahem k astrofyzice a vývoji kosmu. Většina obrazů je abstraktním ztvárněním řady fyzikálních a vývojových dějů v kosmu. Ke každému obrazu autor připojuje text, popisující populární  formou téma daného díla. Samostatně dosud nevystavoval.
Pořádá Galerie Caesar: Miroslav Schubert, 585225587 (www.galeriecaesar.cz).

● 20.4. - 25.5. 2008 >>> TÉ & CAFÉ KRATOCHVÍLE, Sokolská 36 (u kina Metropol)
CESTA K OTEVŘENÉ KOMPOZICI DOKOŘÁN - JOSEF BUBENÍK
Výstava obrazů bude zahájena 20.4. v 15 hodin.
Josef Bubeník, nar. 23.5.1965 v Brně. Studia u akademického malíře Petra Skácela a v ateliéru akademického malíře Jana Wolfa, na pedagogické fakultě Masarykovy university, obor výtvarná výchova (prof. L. Ochrymčuk, doc. Jiří Havlíček a další). Je členem surrealistické skupiny Stir up, člen Unie výtvarných umělců a výtvarného sdružení BonusArt. Řada individuálních i kolektivních výstav v tuzemsku i zahraničí. Tvoří především jako malíř, zabývá se rovněž plakátovou a knižní tvorbou.
Doc.PhDr. Jiří Havlíček (fragment slova k vernisáži: ... Josef Bubeník tvoří díla v intencích magického a fantaskního realismu. Zdroje inspirace lze hledat a nalézat i u předchůdců - manýristů (Mompera), Böcklina, Ensona, Kubína, Dalího či Vídeňské školy fantaskního realismu (Hausnera, Fuchse, Lehmdena). ... … Nezapomeňme ani na dobrou tradici klasiků českého surrealismu a imaginativního umění - Štyrského, Toyen, Muziku, ba i Wachsmanna. Posledně jmenovaného nalezneme snad nejzřetelněji v apokalyptických věštbách plameny sežehlých přírodních scenérií. Bubeník má v oblibě instantní, v kompaktnosti nejistou, próteovskou proměnlivost tvarů anorganického i organického jevového jsoucna. Určitou vícevýznamovost a labyrintické matení divákova oka, občas připomínající virtuální logo složitých počítačových her. ... … Bubeníka zaujal esoterismus a okultní nauky, což se výrazně projevuje jako výchozí inspirační zdroj četných jeho děl. Magické signatury, pečeti, pentagramy – znaky duchovních mocností a hierarchií, sloužící původně iniciačním a evokačním rituálům. ...
Pořádá Té & Kafé Kratochvíle (www.kratochvile.com).

● 21.4.– 13.5. 2008 >>> DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC, GALERIE
HMYZ KOLEM NÁS (VÝTVARNÁ SOUTĚZ POZNEJ A CHRAŇ)
Výstava dětských prací vybraných porotou soutěže. Vernisáž 22.4. od 16 hodin.
Pořádá DDM Olomouc.

● 1.5. 2008 >>> HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
MONGOLSKÁ JURTA
Představení obydlí a zároveň mongolské kultury s ochutnávkou tradičního jídla. Výstava fotografií z různých rozvojových projektů a z rozmanitých oblastí této obrovské země.
Ve spolupráci s: INEX-SDA, ARPOK, Společnost přátel Mongolska

SOUTĚŽE EDO 2008

22. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ DDM OLOMOUC
POZNEJ A CHRAŇ : HMYZ KOLEM NÁS
Soutěž výtvarných prací všech technik a formátu A2, A3 a A4. Námětem je život drobných živočichů v naší přírodě. Soutěží se v 6 věkových kategoriích od 6 do 16. let.
Práce je nutno posílat do 3. dubna 2008 na kontaktní adresu s uvedením jména, věku a adresy autora.
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Olomouc, oddělení přírodních věd, tř. 17. listopadu 47, 77100 Olomouc. Nejlepší práce budou oceněny a vernisáž proběhne 22.4. od 16 hodin.


EDO 2008 podpořili:
PROJEKT „PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE“ (EU ESF)
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR,
OLOMOUCKÝ KRAJ,
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC,
Vydavatelství ERA Brno ERA
Soukromá oční ordinace MUDr. Marcel Matzenauer, Pavelčákova 12, Ol.

 

Mediálními partnery EDO 2008 jsou:
LITERÁRNÍ NOVINY
LISTY
ČESKÝ ROZHLAS Olomouc
MF DNES Olomouc,
TV MORAVA, s.r.o.,


Spolupořadatelé EDO 2008:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OLOMOUCKÝ KRAJ, MŽP ČR
Divadlo hudby Olomouc, Dům dětí a mládeže Olomouc,  ZO 71/02 ČSOP Upolín,
Olomouc historická Vlastivědné společnosti muzejní, ZOO Olomouc - Svatý Kopeček,
Té & café Kratochvíle, P - centrum Olomouc, Dvouměsíčník Listy, Galerie Caesar,
Odbor životního prostředí MmOl, Odbor vnějších vztahů a informaci MmOl,
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Litovelské Pomoraví,
Technické služby města Ol., Katedra hudební výchovy PdF UP (Petr Planý),
studenti katedry ekologie PřFUP, Hnutí Duha Olomouc, ORNIS - Muzeum Komenského Přerov, IRIS - ČSOP Prostějov, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Vila Doris Šumperk

Informace:
585 513 225(2), info@slunakov.cz a teletext ČT1 v rubrice Ekologie
WWW.SLUNAKOV.CZ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí