zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z dotazů brněnskému primátorovi

10.04.2008
Obecné
Odpady
Z dotazů brněnskému primátorovi

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Dotaz:
Proč město Brno, váže povinnost platby na místo pobytu (s výjimkou osoby přihlášené na adrese Husova ...) a na rozdíl od jiných měst neumožňuje např.čestným prohlášením řešit výjimku v případě dlouhodobého pobytu mimo ČR, kdy se na tvorbě odpadů nepodílí a zajištění likvidace odpadu není potřebné ? Jakým způsobem se tento stav změní po přihlášení na tuto fiktivní adresu ? Dotazem v uvedené věci jsem byl informován že bych musel požádat o zrušení trvalého pobytu dcery, což mi v případě otce připadá nemorální. Stejně tak mi ale připadá nemorální vyžadovat platbu za něco co dcera neužívá. O řešení jsem se pokoušel od samého počátku (vzniku zák. a vyhlášky) na pracovišti odboru, které jsem o této skutečnosti informoval ve snaze vyřešit tento problém legální cestou, včetně čestného prohlášení dcery. Přesto nadále chodí list. zásilky na jméno dcery, a znervozňují manželku obavami z možného brutálního přístupu exekutora v naší domácnosti, ve které se prakticky od 18 roků nezdržuje ? Děkuji.
Odpověď primátora: 02.04.2008

Vážený pane,
odbor životního prostředí, jako správce místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v městě Brně využívá centrální evidence obyvatel, protože každému, kdo je hlášen k trvalému pobytu v městě Brně, vzniká poplatková povinnost, kterou je povinen uhradit bez ohledu na to, zda se v místě trvalého pobytu zdržuje nebo zda využívá sběrných nádob apod. Správce poplatku tedy nevede vlastní evidenci poplatníků, pouze využívá k nahlížení některé osobní údaje nezbytné pro správu místního poplatku z centrální evidenci obyvatel spravované ministerstvem vnitra. Z toho důvodu není prakticky možné vyřadit kohokoliv z evidence platičů komunálního odpadu, neboť žádná podobná evidence neexistuje.
Jediným kritériem pro vyměření poplatku je právě údaj o trvalém pobytu. Úhradou této místní daně se podílí každý občan Brna na zajištění provozu systému nakládání s komunálním odpadem, který je funkční i tehdy, když jej přímo občan z různých osobních důvodů nevyužívá. Místní poplatek je z právního hlediska platební povinností, kterou stát stanoví zákonem a která slouží k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž přitom stát (obec) poskytuje zpoplatněným subjektům individuálně odpovídající ekvivalent, tedy protiplnění, které by se vyznačovalo stejností ve vztahu k plnění. I z tohoto důvodu není v obecně závazné vyhlášce upraveno osvobození pro občany, kteří se zdržují mimo místo trvalého pobytu. Ve městě Brně by navíc prokazování podobných životních situací mohlo být lehce zneužitelné a prakticky nekontrolovatelné z důvodu velkého množství obyvatel. Vyhláška upravující systém nakládání s komunálním odpadem a jeho úhradu je však každoročně předmětem jednání a schvalování na Zastupitelstvu města Brna, kde jako občan můžete veřejně vystoupit a projevit svou vůli a názor. Je pak na volených zastupitelích, v jaké podobě vyhlášku schválí.
Vzhledem k tomu, že se Vaše dcera na území České republiky nezdržuje, může se odhlásit se z trvalého pobytu a odevzdat občanský průkaz. České občanství i pas jí zůstanou. Další informace získáte na odboru správních činností magistrátu města Brna, Husova 5. V tomto případě se tedy nejedná o zrušení trvalého pobytu, které byste jako majitel bytu musel podnítit Vy ve správním řízení.

ZDROJ: www.brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí