zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Státní fond životního prostředí bude implementovat část švýcarských fondů

14.04.2008
Obecné
Státní fond životního prostředí bude implementovat část švýcarských fondů
Švýcarsko poskytne České republice v následujících pěti letech téměř půl miliardy korun na projekty zlepšující životní prostředí a infrastrukturu.

Praha, 1. dubna 2008 - Ministr životního prostředí Martin Bursík pověřil Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) rolí zprostředkujícího subjektu pro implementaci projektů zaměřených na oblast životního prostředí financovaných z tzv. švýcarských fondů. Řídícím orgánem je Ministerstvo financí.

 

Dne 20. prosince 2007 byla v Bernu podepsána rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu Švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU.

 

„Tato rámcová dohoda umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj.

do r. 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun*. Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy téměř půl miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruktury,“ uvedl ředitel SFŽP ČR, Petr Štěpánek.

 

Z těchto peněz budou podporovány projekty zaměřené zejména na:

 

- ozdravění a modernizace základní infrastruktury (energetická účinnost, pitná voda, odpadní

   vody, nakládání s odpady, veřejná doprava);

- zlepšování podmínek životního prostředí, snižování emisí škodlivých látek, vývoj standardů  

   a norem ekologického monitorování a jejich prosazování;

- nakládání s toxickými odpady a revitalizace kontaminovaných průmyslových areálů;

- plánování územního rozvoje regionů, měst a venkova, pokud jde o využívání půdy,

  infrastrukturu, životní prostředí apod.;

- přeshraniční iniciativy na ochranu životního prostředí, např. „Životní prostředí pro Evropu“;

- biologická rozmanitost a ochrana přírody.

 

Z regionálního hlediska budou podporovány projekty týkající se Moravskoslezského a Olomouckého kraje, případně kraje Zlínského. Mezi cílové oblasti kromě životního prostředí a infrastruktury patří také bezpečnost, stabilita a podpora reforem, podpora soukromého

 

 

sektoru a lidský a sociální rozvoj. Po příjemcích podpory bude vyžadována finanční spoluúčast.

 

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí plánu na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie a je doplňkem ke kohezním fondům. Na jeho základě poskytne Švýcarská konfederace v následujícím pětiletém období celkem miliardu švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU. Výše příspěvku jednotlivým zemím se odvíjí od počtu obyvatel v těchto zemích.

 

* kurz ČNB, 6. 3. 2008

 

 

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

 

Kontakty:

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, m: 606 709 954, t: 267 994 500, f: 272 936 585

www.sfzp.cz, www.opzp.cz, www.env.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí