zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE XI

15.04.2008
Geologie
Pozvánka na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE XI
20.-22. května 2008 – kongresové centrum Pasáž a hotel Grand, Třebíč

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ministerstvo životního prostředí, Technická univerzita v Liberci a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. zvou odbornou veřejnost na konferenci, která se letos koná pod osobní záštitou náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

 

Čestným předsedou konference je doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT v Praze, odbornými garanty konference jsou doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Kubal, doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. a doc. Ing. Josef Janků, CSc.

 

Generálním partnerem akce je Dekonta, a.s., mediálním partnerem Enviweb.

 

Informace a přihlášky

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Olga Halousková

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

tel. 469 682 303-5, fax 469 682 310

halouskova@ekomonitor.cz

www.ekomonitor.cz

 

Program

21.5.2008

 

     8.00—9.00             registrace účastníků

     9.00—17.45            ODBORNÝ PROGRAM

                       

-            Zahájení konference, představení hostů a informace organizačního výboru                            

doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., předseda org. výboru, VŠCHT Praha

-          Úvodní vystoupení čestného předsedy konference

 doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha                 

-          Uvítání účastníků v kraji Vysočina                                                                           RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina

-          Úvodní vystoupení náměstka ministra životního prostředí                                                             Ing. Karla Bláhy, CSc.

-          Staré ekologické zátěže v České republice — vývoj od VII/2007                                              RNDr. Pavla Kačabová, ředitelka Odboru ekologických škod, MŽP                                   

-            Zhodnocení současného stavu odstraňování ekologických škod z pohledu MF                                Ing. Jaroslav Zima, ved. odd. ekologické škody, Odb. realizace privatizace majetku státu, MF ČR

-          Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě                                                                        JUDr. Ondřej Vícha, Odbor legislativní, MŽP

-          Vodní zákon — potřebná povolení k nakládání s vodami u sanačních prací                                      Ing. Michal Krátký, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Povodí Vltavy s.p., Praha

-          Využití LCA při sanacích starých ekologických zátěží                                                  

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha

-            Informace o přípravě nové verze příručky o možnostech použití geofyzikálních metod                pro ekologickou problematiku                                                                                     RNDr. Jaroslav Bárta, CSc., G Impuls Praha spol. s r.o., Praha,                                                                           doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. a RNDr. Miroslav Kobr,  Univerzita Karlova v Praze,                                             RNDr. Jan Gruntorád, CSc., MŽP

-            Odstranění chemických látek (odpadů) uskladněných v zemědělském objektu v Nalžovicích — přípravná etapa provedení nápravného opatření                                                                        Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje, Ing. Petr Svoboda,                       Krajský úřad Středočeského kraje

 

-            Aplikace geofyzikálních metod pro přípravu a monitoring sanačních prací — skládka odpadů na lokalitě Nový Rychnov                                                                                                                                              RNDr. Jaroslav Bárta, CSc., G Impuls Praha spol. s r.o., Praha

-            Poloprovozní aplikace Fentonova činidla                                                                               Ing. Petr Beneš, Pavel Vacek, VŠCHT Praha

-          Sanace havarijního úniku motorové nafty (MN) v areálu depa ČD v Trutnově                                            Mgr. Luděk Sisr, Ph.D., Dekonta, a. s., Praha

-            Úspěšné ukončení sanace ekologické zátěže na lokalitě po Sovětské armádě Milovice — Tábor                                                                                                                                                          Ing. František Pánek, Mgr. Jan Růžek, MŽP

-            Průzkum území kontaminovaného dioxiny ve Vietnamu, vyhodnocení a zpracování analýzy rizik                                                                                                                                                          Mgr. Vojtěch Musil, RNDr. Ondřej Urban, Ph.D., Ing. Aleš Kulhánek, Dekonta, a. s., Praha          a  Mgr. Daniel Svoboda, DWW, Praha

-          Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů na příkladu lokality                                     Bzenec                                                                                    

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Univerzita Karlova v Praze, Ústav hydrogeologie,                                  inženýrské geologie a užité geofyziky

-          Projekt Dioxiny Spolana — aktuální stav projektu                                              

Ing. Jaroslav Prokop, Patrick Crain, John Fairweather, BCD CZ, a. s., Praha

 

                                                                        22.5.2008

                                                                                                           

 9.00—13.10  ODBORNÝ PROGRAM                                                                                                                                   

-            Zvláštnosti průniku nanoželeza při sanaci starých ekologických zátěží                                           doc. RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc. a Markéta Sequencová, ČZU Praha                 

-            Některé poznatky z oblasti charakterizace „nano“ železa                                               Tereza Nováková, Ing. Marek Šváb, Ph.D., Ing. Martina Müllerová, VŠCHT Praha

-            Možnosti použití  nulmocného nanoželeza pro redukci aromatických nitrosloučenin                   Ing. Lenka Lacinová, Technická univerzita v Liberci

-            Výsledky sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem                        v  prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany                                                               Mgr. Stanislava Prokšová, RNDr. Jiřina Macháčková, Earth Tech CZ,  s. r. o., Liberec

-          Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky                                                   Ing. Jiří Jež, DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka          

-          Čištění kontaminovaných výluhů ze skládky toxických odpadů                                                 Ing. Martin Podhola, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Marek Šír, VŠCHT Praha

-            Eukaryotní mikroorganismy a nepolární polutanty (kvasinky v ropě a tucích)                           Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice

-          Modely sorpce VOCs v zeminách vs. metody statické headspace a kapalinové extrakce      Veronika Kučerová a doc. Ing. Josef Janků, CSc., VŠCHT Praha

-            Zkušenosti z provozování velkokapacitní dekontaminační stanice osob — projekt Spolana Dioxiny                                                                                                                                                     Ing. Jiří Pleva, BCD CZ, a.s., Praha

 

Na konferenci je přihlášeno 17 plakátových sdělení.

Společenský program konference

 

20.5.2008

 

-            prohlídka baziliky sv. Prokopa

-          přípitek košer vínem a uvítání účastníků v Zadní synagoze

-            prohlídka Zadní synagogy a kytarový koncert J. M. Raka

 

 21.5.2008

                                               

SPOLEČENSKÝ  VEČER                                     

-          koncert první české folkové skupiny Spirituál kvintet                                                                 

-          raut                                                                                                                            

-          show rockového ensemblu Andílci Praha                                                         

-            diskotéka

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí