zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jeseníky mají novou Přírodní rezervaci

14.04.2008
Příroda
Jeseníky mají novou Přírodní rezervaci

Název Břidličná dostala nová rezervace, která byla v polovině března tohoto roku vyhlášena v masívu Břidličné hory, Pecného a Jeleního hřbetu na ploše 651,9 ha. Docela veliké chráněné území přímo navazuje na NPR Praděd a PR Pod Jelení studánkou. Smyslem vyhlášení přírodní rezervace je vedle redukce borovice kleče postupné přibližování lesních porostů přírodnímu stavu a v dlouhodobém horizontu umožnění jejich samovolného vývoje.

Hlavním předmětem ochrany jsou subalpínské biotopy, kryogenní geomorfologické útvary (skalní sruby, sutě, kamenné proudy), horské smrčiny a druhy vázané na tyto ekosystémy. Velice cenný je poměrně zachovalý vegetační gradient 6. až 9. lesního vegetačního stupně od (smrkových) bučin po přirozené bezlesí subalpínského stupně. Největší populaci v ČR zde tvoří jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. alpina), početná je řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia) a šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), v několika desítkách jedinců zde roste hořec tečkovaný (Gentiana punctata), vysokobylinné nivy vedle obligátních omějů zdobí stračka vyvýšená (Delphinium elatum), bylo zjištěno několik keřů rybízu skalního (Ribes petreum), na holích často je k vidění violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica). Bohužel rovněž velice hojná je na východní části hřebenu borovice kleč, která zde vytváří rozsáhlé zvolna se rozrůstající porosty na ploše několika desítek hektarů.

Z živočichů stojí za pozornost reliktní okáč horský (Erebia epiphron), několik hnízdících párů lindušky horské (Anthus spinoletta) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), pravidelně se vyskytuje kos horský (Turdus torquatus), loví zde sokol stěhovavý (Falco peregrinus).

Je třeba vyzdvihnout konstruktivní přístup LČR, s. p., který po počátečních rozpacích významně přispěl k vyhlášení tohoto chráněného území po více než dvou letech příprav a jednání.

http://www.ochranaprirody.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí