zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika založila Koalici za náhradu PVC. IKEA patří k prvním členům

18.04.2008
Chemické látky
Arnika založila Koalici za náhradu PVC. IKEA patří k prvním členům

PRAHA –  Ekologické sdružení Arnika dnes oznámilo vznik Koalice za náhradu PVC. Koalice bude sdružovat firmy, společnosti, občanská sdružení, organizace ale i obce a úřady, které omezují používání PVC ve všech oblastech své činnosti. „Posláním koalice je snížit používání jednoho z nejrizikovějších plastů, kterým je PVC, a to ve všech oblastech, kde existují ekologicky přijatelnější alternativy. K jejímu založení nás inspirovaly příklady omezování PVC v zahraničí, kde se k němu zavázala řada firem, ale i měst (1),“ říká vedoucí kampaně „Nehrajme si s PVC“ Ing. Miroslava Jopková. Jedním z prvních členů koalice se stala společnost IKEA.

Kromě nenakupování výrobků z PVC se členové Koalice za náhradu PVC zavazují k náhradě tohoto materiálu ve svých výrobcích a službách a to do tří let od svého vstupu. Další stěžejní podmínkou členství je používání ekologicky vhodnějších materiálů při zařizování, rekonstrukci či obnově provozoven a kanceláří. Dohled nad naplňováním cílů koalice bude mít pětičlenná dozorčí rada (2), kam patří kromě dalších lékař Doc. MUDr. Kamil Ševela CSc, vysokoškolská profesorka Doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. nebo prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská.

První společností, která vstoupila do Koalice je IKEA. „Naše společnost se PVC snaží vyhýbat zhruba 10 let. Nenajdete ho v našich produktech, ekologicky vhodnější materiály využíváme také při vybavování našich budov. Vstup do Koalice za náhradu PVC je pro nás přirozeným krokem,“ říká Marcela Pokorná, která je zodpovědná za environmentální a sociální záležitosti v IKEA. Mezi další členy patří kromě Arniky také Mateřské centrum Medvídek z Ústí nad Orlicí, mateřská školka v Nerudově ulici v  Českých Budějovicích, akad. architekt Oldřich Hozman a obec Nadějkov z Jihočeského kraje.

„Výrobu, používání i likvidaci PVC doprovází úniky toxických látek, které mají negativní vliv na zdraví a také životní prostředí,“ vysvětluje důvody vzniku koalice Jopková a dále dodává: „V případě valné většiny výrobků z tohoto materiálu lze najít na trhu ekologicky i zdravotně vhodnější alternativy. Posláním koalice je poukázat na existenci alternativ a podnikat kroky vedoucí k celkovému omezení používání polyvinylchloridu. Současně má seznámit veřejnost s rizikovostí PVC.“ Dnes byly také spuštěny internetové stránky informující o koalici na adrese pvc.arnika.org

Založení Koalice za náhradu PVC je logickým vyústěním aktivit kampaně „Nehrajme si s PVC“, v jejímž rámci například Arnika na začátku dubna spustila informační plakátovou kampaň v Děčíně a Českých Budějovicích. Sdružení také zveřejňuje průběžně aktualizované seznamy potravin zabalených do tohoto materiálu (3) a příklady vhodných alternativ k výrobkům z PVC (4). Arnika dále spolupracuje s nemocnicemi (5) a mateřskými centry na náhradách tohoto plastu.

Aktivity Arniky v tomto projektu byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem Magistrátu hlavního města Prahy.

Přílohy:

(1) PVC se zřekla anebo jeho spotřebu omezila řada průmyslových výrobců i obchodních dodavatelů. Patří k nim:


AEG

Daimler Benz

Dell

IKEA

Lego

Lenovo

Nike

Sony

Toyota

Rovněž seznam měst, která stanovila nějaké omezující podmínku pro použití či prodej PVC na svém území, je dlouhý, patří mezi ně například:


Aachen

Amsterdam

Arhus

Barcelona

Basel

Bergen

Berlín

Berkeley

Bilbao

Bonn

Carlisle (Velká Británie)

Cleveland (Velká Británie)

Den Haag

Hesse

Leicester

Linz

Lloret de Mar (Španělsko)

Luxemburg

Newhaven

Oakland

Rotterdam

Saga (Japonsko)

San Francisco

Sapporo

Santa Fe (Argentina)

Seattle

Singapur

Šiga (Japonsko)

Utrecht

Vídeň

Dánsko stanovilo přirážku na používání PVC, čímž finančně odrazuje od jeho používání. Řecký Kypr zakázal výrobu hraček z PVC.

Zdroj: PVC-Free Future: A Review of Restrictions and PVC free Policies Worldwide. A list compiled by Greenpeace International. 9th edition, June 2003.

(2) Dozorčí rada Koalice  je sestavena z pěti nezávislých osob. Zástupci rady průběžně dohlíží na dodržování podmínek Koalice u jednotlivých členů. Rada se schází minimálně jednou ročně k zasedání, kde se hodnotí naplňování cílů Koalice, rozhoduje o přijetí či vyloučení členů z Koalice.

Členové dozorčí rady:

Lenka Hotzká

Doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Rut Kolínská

Lenka Petrlíková Mašková

Doc. MUDr. Kamil Ševela CSc.

(3) Databáze potravin balených do PVC je k dispozici on-line na adrese: http://pvc.arnika.org/obaly_potraviny_databaze.shtml

(4) Databáze alternativ k výrobkům z PVC členěna dle různých kategorií (např. domácnost, výrobky pro děti, kancelář, zdravotnické pomůcky) je k dispozici on-line na adrese: http://pvc.arnika.org/alternativy.shtml

(5) Mezi nemocnice, které ve spolupráci s Arnikou minimalizovaly používání rizikových pomůcek z PVC s ftaláty patří například:

Perinatologické oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci

Dialyzační oddělení v nemocnici Na Homolce v Praze

Fakultní nemocnice Motol

Neontologické oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích

Postupná náhrada rizikových pomůcek probíhá v těchto ústavech:

Nemocnice sv. Alžběty v Lounech

Dětské oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodě

tiskovÁ zprÁVA sdruŽENÍ arnikA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí