zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP OI Plzeň udělila pokutu 1 000 000 Kč za nebezpečný odpad

28.04.2008
Odpady
ČIŽP OI Plzeň udělila pokutu 1 000 000 Kč za nebezpečný odpad

Nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem se nevyplácí

Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, udělila společnosti Železárny Hrádek a.s. pokutu  ve výši 1 000 000,- Kč  za porušení zákona o odpadech tím, že od roku 2005 do června 2007 nakládala s nebezpečným odpadem v zařízení, které nebylo pro tento účel povoleno.

Nebezpečný odpad byl tvořen jemnými prachovými částečkami s mnohonásobně překračujícími limity hodnot olova a zinku. Odpad byl po uvedené období shromažďován na k tomu neurčené betonové ploše ve vzdálenosti 20 metrů od řeky Klabavy, a po výše uvedenou dobu svým roznosem prachu ohrožoval bezprostřední okolí. Takovýto nebezpečný odpad je vhodné soustřeďovat v uzavřených a nepropustných zásobnících a zabránit úniku jeho do okolí. To však v tomto případě zajištěno nebylo.

Navíc tím, že společnost dlouhodobě soustřeďovala tento odpad v zařízení, které nesplňovalo podmínky pro nakládání dané zákonem, bylo do značné míry ohroženo životní prostředí v lokalitě, zejména povrchové a podzemní vody. Negativní dopady může mít i samotný prach uvolňující se z tohoto odpadu do ovzduší. Zákonně nakládat s odpady, či  provozovat zařízení tak, jak ukládá zákon o odpadech je zejména v případě nakládání s nebezpečnými odpady věcí zcela zásadní. Jasné vymezení samotného zařízení (místa), stanovení odpadů, se kterými je možno v zařízení nakládat, jejich vlastnosti a způsob nakládání s nimi, jež jsou schváleny rozhodnutím správního orgánu, jsou důležitým prostředkem pro ochranu životního prostředí a garancí ochrany práv občanů na zdravé životní prostředí.

Akciová společnost Železárny Hrádek se proti  milionové pokutě odvolala k MŽP. To však odvolání  zamítlo a potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP.

Podle zákona o odpadech bude  pokuta z 50% příjmem obce Hrádek a z 50% příjmem Státního fondu životního prostředí.

V červnu 2007 společnost Železárny Hrádek všechny odpady odvezla.

 

Ivana Awwadová,mluvčí ČIŽP

nebezp.odpad.2

nebezp.odpad.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí