zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na XXIII. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

29.04.2008
Voda
Pozvánka na XXIII. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE
Koná se v aule Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře, Jaselská 932 ve dnech 28. a 29. května 2008

Sdružení vodohospodářů České republiky
Oblast Kutná Hora

Vás zve na tradiční
XXIII. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

se koná v aule Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře, Jaselská 932
ve dnech 28. a 29. května 2008

Vodní zákon je v současné době upravován novelami a cílem setkání je podat informace na vazby nový správní řád a další zákony včetně zemědělství.
Akce je navázaná na XIII. konferenci Voda a pozemkové úpravy, která probíhá v sousedním sále, takže účastníci mají možnost zúčastnit se dle výběru i přednášek konference.
Na tradičním setkání zařazujeme informace k aktuálním problémům na úseku vodního hospodářství a životního prostředí vůbec a možnostem jejich řešení s výkladem předpisů hlavně po současné novelizaci vodního zákona zpracovateli či předními pracovníky v oborech, a následnou diskusí se pokusit o jednotnou aplikaci v praxi.
Akce je určena zejména pro investory, pracovníky státní správy a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení.
Součástí akce je tradiční výstava firem podnikajících v ekologických oborech, hlavně ve vodním hospodářství, z nichž někteří setkání sponzorují. Prezentace sponzorů bude zařazována do programu průběžně.
K akci bude vydán sborník přednášek XXIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
Vedle odborné části nezapomínáme tradičně na společenské poslání, kdy dominuje varhanní koncert v gotickém chrámu svaté Barbory a společenský večer.

Program

Středa 28. května 2008
 8.00  PREZENCE
 9.00  ZAHÁJENÍ
 9.20  PŘEDNÁŠKY
JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR
Legislativa ochrany životního prostředí v období 2007/2008 (realita a představy).
Ing. Miroslav Král, CSc. , MZe ČR
Aktuální stav novelizací vodního zákona a prováděcích předpisů
Ing. Magda Horská, CSc.
Stavební řízení k vodním dílům za platnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
12.00 OBĚD
13.00 PŘEDNÁŠKY
Ing. Veronika Jáglová, MŽP ČR
Problematika odkanalizování malých obci
Ing. Václav Marek, MŽP ČR
Ochrana půdního fondu při realizaci, provozu a údržbě vodních děl (vč. § 27 zákona o vodách).
Ing. Marie Kulovaná, VÚV T.G.M.
Jsou kaly z ČOV a sedimenty a vody žump odpady?
Ing. Jiří Kos
Hodnocení rizik u pitných a vypouštěných vod ČOV
Ing. Dagmar Sirotková, VÚV T.G.M.
Odpady z odpadních vod – součást biologicky rozložitelných odpadů
17.30 VEČEŘE
19.30 VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU SVATÉ BARBORY (varhany, housle, viola)
21.00 SPOLEČENSKÝ VEČER - Mědínek

Čtvrtek 29. května 2008
 9.00  EXKURZE
Historická vodní díla u zámku Kačina a v okolí,  Technická opatření komplexních pozemkových úprav Hořany – vodní díla
12.00     OBĚD
13.00    Klášter a výroba v objektu Philips Morris
15.00  ZÁVĚR AKCE

Pořadatel:
 Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora,
 Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora,
 informace na www.vodakh.cz

Setkání proběhne v souběhu s XIII. konferenci Voda a pozemkové úpravy s možnosti účasti na přednáškách dle vlastního výběru

Garanti akce:
Jan Lázňovský, odborný garant
  mob. 737 752 522, tel. a fax 322 319 765 (4),
  e-mail: j.laznovsky@quick.cz
Ing. Miroslav Perný, prezentace firem
  ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., 284 03 Kutná Hora, tel. 327 511 871, 603 826 563, fax 327 511 872
  e-mail: lab@unskh.cz
Marie Vytlačilová, ubytování a koncert
   VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora,
   tel. 736 427 512,
   vytlacilova@vhskh.cz
Program
XIII. konference Voda a pozemkové úpravy
Středa 28. května 2008
9.00 ZAHÁJENÍ
Ing. Jaroslav Vítek, ÚPÚ – MZe ČR
Aktuální témata – pozemkové úřady a pozemkové úpravy
Ing. Miroslav Král, CSc. , MZe ČR
Novela vodního zákona
Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy a.s.
Stavební řízení k vodním dílům
Ing. Marián Šebesta, Povodí Labe a.s.
Realizace vodohospodářských staveb
Ing. Jan Cihlář, VRV a.s.
Plán oblastí povodí
Ing. Vladimír Líkař, Mze ČR
Program "Prevence před povodněmi"
Ing. Václav Mazín, PÚ Plzeň
Zkušenosti s Programem "Prevence před povodněmi"
Ing. Tomáš Just, AOPK ČR
Revitalizace a renaturace vodních toků
Doc. JUDr. Milan Pekárek, Masarykova univerzita v Brně
Voda a pozemkové právo
17.30 VEČEŘE
19.30 VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU SVATÉ BARBORY (varhany, housle, viola)
21.00 SPOLEČENSKÝ VEČER - Mědínek

Čtvrtek 29. května 2008
 9.00  EXKURZE
Společná se setkáním vodohospodářů

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí