zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z činnosti fy GEOMIN v zahraničí

06.05.2008
Obecné
Geologie
Z činnosti fy GEOMIN v zahraničí
MONGOLSKO Společnost realizovala v Mongolsku od roku 1997 několik významných projektů geologického a geochemického mapování, projektů vyhodnocujících stav životního prostředí včetně hydrogeologických průzkumů.

Ekologický průzkum a analýza rizik na bývalé vojenské základně Baganuur (1998)

- vymapování a průzkum ekologických zátěží v prostoru opuštěné vojenské základny v Baganuuru a zjištění ekologických rizik, vyplývajících z již ukončené činnosti sovětské armády.

Aktuální ekologické problémy Ulaanbaataru (1998)

- řešení ekologických témat na teritoriu hlavního města Ulaanbaataru

Zajištění zdrojů vody pro vybrané somony středního Mongolska (1998)

- zajištění nových vodních zdrojů v centrech somonů Chandmani a Erdene a Sangijn Dalaj v obcích Talšand a Sangijn Dalaj v jz. Mongolsku

Geologické a geochemické mapování Zaaltajské Gobi v měřítku 1 : 200 000 (1999 - 2003)

- vyhodnocení základní regionální informace o stavbě a geologickém vývoji této oblasti. Součástí prací bylo provedení geochemické prospekce v daném území a prognózní zhodnocení regionu z hlediska předpokládaného výskytu rudních ložisek. Geologické práce probíhaly v jihozápadní části Mongolska při hranicích s Čínskou lidovou republikou na ploše přibližně 36.000 km2.

ÍRÁNPrognózní zhodnocení dodaných geochemických průzkumných dat z oblasti jv. Íránu (Balučistánu). Geochemické mapování oblasti Yazd - Sabzevaran - odběry šlichových a siltových vzorků spolu s měřeními gama na území více jak 80000 km2. V rámci tohoto projektu se specialisté firmy GEOMIN účastnili po tři sezóny terénních prací a prováděli vybrané laboratorní práce.   KUBA Expedice "Escambray III"

- reinterpretace regionálních geochemických dat v měřítku 1:50000

- regionální a detailní geologické mapování, průzkum ložiskových projevů a ložisek polymetalů, mědi a zlata

MOZAMBIK Šlichová a geochemická prospekce ringové struktury Monapo - šlichová a geochemická prospekce - průzkum ložisek apatitu, živce, magnetitu a grafitu

a další průzkumné projekty

ETIOPIEŠlichová a geochemická prospekce

Prognózní ocenění území Centrální Wollegy zaměřené na výskyt zlata a polymetalů a následné ověření perspektivní vybrané oblasti.

LAOS Vyhledání a ocenění rozsypových ložisek zlata vázaných na aluviální sedimenty řeky Mekong SLOVENSKO

Vnější flyšové pásmo Západních Karpat (2001 - 2004) - zhodnocení geologické stavby, surovinových a environmentálních aspektů z hlediska interpretace výsledků studia koncentrátů těžkých minerálů.

UZBEKISTÁN

Environmentální zhodnocení Ferganské kotliny v Uzbekistánu

- příprava projektu

AKTUÁLNÍ AKCE

V současné době se realizují projekty rozvojové pomoci v Mongolsku a Kyrgyzské republice:

Udržitelný rozvoj a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska

Hydrogeologické vyhodnocení, rekonstrukce poškozených mělkých studní a nalezení nových hlubokých vodních zdrojů v Dornogobijském kraji v jihovýchodním Mongolsku.

Ekologický audit porfyrového ložiska mědi Erdenet, Mongolsko.

Zhodnocení vlivu těžby a zpracování Cu-Mo rud na dole Erdenet.

Monitoring vysokohorských ledovcových jezer v Kyrgyzstánu

Cílem prací je hodnocení změn dynamiky vývoje ledovcového pokryvu vysokohorských oblastí v závislosti na oteplování zemské atmosféry, monitorování důsledků těchto změn a posouzení stability morénových hrází.

Geoenvironmentální průzkum zátěží v okolí těžebně úpravárenských komplexů v Kyrgyzstánu

Cílem projektu je vyhodnocení ekologických rizik vyplývajících z nezajištěných odpadů a kontaminací po těžbě a úpravě radioaktivních surovin a polymetalických rud v Kyrgyzstánu.

ZDROJ: GEOMIN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí